Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kurslarında hizmet çeşitliliği projesi hakkında bilg Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kurslarında hizmet çeşitliliği projesi hakkında bilg

  Reklam




  Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir.

  Bu doğrultuda hazırlanan “Kur’an kurslarında hizmet çeşitliliği” projesi ile mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen kamuda veya özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın iş saatleri dışında veya hafta sonları halk eğitim uygulamalarında olduğu gibi, iş hayatından sonra, hayatın bir parçası şeklinde Kur’an ve dini bilgiler öğrenebilmesi amaçlanmaktadır.

  Böylece günlük hayatının koşuşturmasında vakitlerinin bir bölümünü Kur’an okumayı öğrenmeye veya dini bilgiler almaya ayıramayanların iş hayatından kopmadan Başkanlığımızın yaygın din eğitimi hizmetinden yararlanmaları sağlanacaktır.

  Bu gerekçeden hareketle Başkanlığımız bir dizi çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar yapılırken muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim programlarında çeşitliliğe gidilmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla;


  1)Kur’an kurslarındaki öğrenci profilinin zamanla değişmesi, kurslarımıza devam eden öğrencilerin yüzde % 66’sını 23 ve üzeri yaş grubu yetişkin ev hanımlarının teşkil etmesi,

  2)Kur’an kursuna devam eden öğrencilerin Ekim ayından Mayıs ayı sonuna kadar devam eden kurslara, bir eğitim-öğretim boyu devam edememeleri,

  3)Kırsal kesimde tarım ve mevsimlik işler sebebiyle Kur’an kursuna devam edenlerin eğitim-öğretimin devam ettiği günlerde tarım işlerine gitmeleri sebebiyle kursa devam edememeleri,

  4)Mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen kamu, özel sektör ve kendi işinde çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları iş saatleri dışında Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzuladıkları halde mevcut eğitim-öğretim sisteminin buna uygun olmayışı böyle bir projenin başlatılmasını gerekli kılmıştır.

  Ayrıca;

  1)IV. Din Şurası Kararlarının 12. maddesinde belirtilen hususlarda,

  2)Diyanet İşleri Başkanımızın taşra illerini kapsayın “Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları”nda personel tarafından dile getirilen hususlarda,

  3)İl Müftüleri Seminerlerinde dile getirilen hususlarda,

  4)Sahil Bölgeleri il/ilçe müftüleri seminerlerinde dile getirilen sorunlar ve çözüm önerilerinde,

  5)İç Denetim Birimi tarafından Türkiye genelinde 7 il, 28 ilçede yapılan anket ve araştırmalar neticesinde elde edilen denetim bulgularında belirtilen hususlarda,

  32 haftalık Kur’an kursu hizmetimizdeki;

  Eğitim öğretim süreci,
  Eğitim takvimi,
  Kur’an kurslarımıza devam eden öğrenci profilinin değerlendirilmesi,
  32 haftalık Kur’an kurslarında kur ve dönem sistemine geçilmesi gibi konular teklif edilmektedir.


  HEDEFLER:

  Kur’an Kursu Öğretim Programının amacı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

  1)İslam dininin değerlerini, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini sağlamak,

  2)Öğrendiği değerlerden yardım alarak kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlamak,

  3)İslam dininin Allah-insan, İnsan-İnsan ve İnsan-Tabiat ilişkilerini düzenleyen boyutunu idrak etmelerini sağlamak,

  4)İbadetlerle ilgili bilgilerini davranışa dönüştürmek,

  5)İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden doğru ve usulüne uygun okuyabilmelerini sağlamak,

  6)İbadetleri ve toplum içinde gerçekleşen dini törenleri yerine getirebilecek yeterlikte Kur’an ezberine sahip olabilmelerini sağlamak,

  7)Kur’an-ı Kerim’i mealinden okuma alışkanlığı kazanabilmelerini ve hayata ilişkin prensipler çıkarabilmelerini gerçekleştirmek,

  8)Hz. Muhammed’in yaşantısından değerler üretebilmelerini gerçekleştirmek,

  9)Kültürler arası etkileşimin hızlandığı günümüzde, barış kültürünün geliştirilmesi ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında İslam dininin değerlerini yorumlayıp, barış ve hoşgörü ortamı oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

  1)Bu programlar 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibarıyla;


  - 2010-2011 eğitim öğretim yılında pilot olarak seçilen 8 ilde (Ankara, Düzce, İstanbul, İzmir, Kayseri, Rize, Tekirdağ ve Van) bulunan Kur’an kurslarının tamamında,

  - Büyükşehir statüsünde olan illerde (Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Samsun ve Sakarya) müftülüğün uygun göreceği 10, diğer illerde ise 5 Kur’an kursunda, uygulanır.

  2)Kur’an kurslarının haftanın en az 5 iş günü açık kalması esastır.

  3)Pilot uygulama, temel öğretim programı ve ek öğretim programlarından oluşmaktadır.

  4)Daha önce pilot olarak seçilen 8 il müftülüğünün dışındaki müftülükler, Kur’an kursu tespitinde ilçeleri de göz önünde bulundurarak, hangi kurslarda uygulanacağına kendileri karar verecektir.

  5)Temel öğretim programında haftada 18 saat, ek öğretim programlarında ise 6’şar saat ders kredisi bulunmaktadır.

  6)Kayıtlar, eylül ayında bütün dönemler için alınabileceği gibi her dönemin son haftası ile dönemlerin ilk haftasında öğrencilerin bilgi seviyeleri de göz önünde bulundurularak alınabilecektir.

  7)Öğrencinin beyanına dayalı olarak düzenlenen Form-1 dilekçeden başka bir belge istenmeyecektir.

  8)Temel öğretim programı eylül ayının üçüncü haftasında başlayacak haziran ayının ilk hafta sonunda bitecektir. Her dönem 9 hafta olmak üzere 4 dönemden oluşmaktadır. 2’nci dönemden sonra iki hafta yarıyıl dinlenme tatili verilecektir.

  9)Temel öğretim programı ile ek öğretim programları en az 12 öğrenci müracaat etmesi halinde açılacaktır.

  10)Temel öğretim ve ek öğretim programları, Kur’an kurslarında sınıf ortamında düzenlenecektir.

  11)Temel öğretim programı’na katılan en az 12 kişilik bir öğrenci grubu istemeleri halinde en fazla 2 ek öğretim programına da kayıt yaptırabilecektir.

  12)Ek öğretim programları, temel öğretim programları ile birlikte açılabileceği gibi, ayrı bir öğrenci grubunun talebi halinde temel öğretim programından bağımsız olarak da başlatılabilecektir.

  3)Temel öğretim programı ile ek öğretim programları öğrencilerin talepleri göz önünde bulundurularak cumartesi-pazar günleri de dahil olmak üzere haftanın her gününde uygun saatlerde, haftalık ders kredisi ile günlük ders saati sayısını geçmemek kaydıyla düzenlenebilir.


  14)Bir öğretici, ek öğretim programını düzenlemeden yalnızca temel öğretim programını da uygulayabilir.

  15)Sadece ek öğretim programı düzenleyen öğreticiler, en az 3 en fazla 5 ek öğretim programı uygulayabilir.

  16)Pilot uygulamanın ilke ve amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden il müftüsü, il müftü yardımcısı, ilçede uygulanıyorsa ilçe müftüsü ve Kur’an kursları ile ilgili şube müdürü müteselsilen sorumlu olacaktır.

  17)Pilot olarak seçilen Kur’an kurslarında kurs yöneticisi tarafından Form-2FORM_2.docx ve Form-4 doldurularak, il müftülüklerine teslim edilecektir. Teslim edilen formlar il müftülüklerince Form-3 ve Form-5 olarak tevhid edilecektir.

  18)Form-3 her dönemin üçüncü haftasında, Form-5 ise bir sonraki dönemin ikinci haftasında Başkanlığa elektronik ortamda kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

  19)Temel öğretim programında bir veya birkaç döneme katılan öğrencilere, öğretici ve müftünün imzası ile “Kur’an Kursu Katılım Belgesi” Form–6 verilecektir.

  20)Bir eğitim takviminde temel öğretim programlarından 4 döneme katılan veya ek öğretim programında kurlara katılan ve başarı belgesi almak isteyen öğrencilere, sınav yapılarak başarılı olanlara “Kur’an Kursu Başarı Belgesi” Form–7 düzenlenir.





  Paylaş
  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kurslarında hizmet çeşitliliği projesi hakkında bilg Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Kur’an Kursları Temel Öğretim Programları (18x9=162 Kredi) (4 Dönem) Kur’an-ı Kerim Dini Bilgiler

  1)Kur’an kurslarında temel öğretim programları Başkanlıkça her yıl bölgesel talep ve şartlara göre belirlenen takvim doğrultusunda 4 dönem halinde yürütülür.

  2)Her eğitim-öğretim dönemi, kendi içinde müstakildir ve 9 haftadan oluşur.

  3)Öğrenci kayıtları yıllık (Eylül ayında 4 döneme) yapılabildiği gibi seviyeleri dikkate alınarak döneme de yapılabilir.

  4)Bir öğretici, günde en fazla toplam 6 saat ders yapabilir.

  5)Bir öğretici, temel öğretim programına ek olarak en çok iki ek programda görev alabilir.

  6)Temel öğretim programında görev almayan öğreticiler ise en az 3, en fazla 5 ek öğretim programında görev alırlar.

  7)Temel öğretim programları haftalık 18 saat olmak üzere toplam (18x9) 162 saattir.

  8)Kursiyerlerin ihtiyacına göre 18 saatin en fazla 4 saati dini bilgiler öğretimine geri kalanı Kur’an-ı Kerim öğretimine ayrılır.

  9)Haftalık 18 saatlik program, mahalli şartlara göre haftanın günlerine (cumartesi-pazar dahil) dağıtılır. Örneğin;


  10)Kurs açılabilmesi için en az 12 öğrencinin kayıtlı olması şarttır. Temel öğretim programlarında, birden fazla öğreticisi bulunan kurslarda öğrenci sayısının 3 katına ulaşması halinde ikinci sınıf açılır.

  11)Bir dönemde yeterli kursiyer bulunamaması halinde öğreticiler, öncelikle ihtiyaç duyulan diğer kurslarda, bunun mümkün olmaması halinde din hizmetlerinde görevlendirilir. Din hizmetlerinde görevlendirme yılda en fazla bir dönem süresince yapılabilir.

  12)Köyler gibi nüfus yoğunluğu olmayan yerleşim yerlerinde Temel öğretim programları il müftülüğü tarafından uygun görülen zamanlarda görevlendirilecek öğreticiler tarafından uygulanır.

  13)Programların açılması, uygulanması, rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi “İl Eğitim Kurulu” tarafından yapılır.

  14)Eğitim Komisyonları’nca, Kur’an kursları hizmetlerine yön vermek ve bu hizmetleri daha da etkili kılmak için mahallinde çalışmalar yapılır.

  15)Hizmet çeşitliliği projesinde temel öğretim programı için “DÜZEY” ek öğretim programı için ise “KUR” ifadesi kullanılmıştır.




 3. 3

  EK ÖĞRETİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI

  Kur’an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve toplumun geniş bir kısmının istifadesine sunulması ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş, bu amaçla ek öğretim programları geliştirilmiştir.

  Ek Öğretim Programları, toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşitli sebeplerden dolayı uzun süreli programlara katılamayan ya da katıldığı halde sürecin uzun olması sebebiyle kursu tamamlayamayan veya ilgi ve beklentileri doğrultusunda yoğunlaştırılmış alanlara gereksinim duyan muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim-öğretim programlarında çeşitliliğe gidilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  UYGULAMA ESASLARI

  1)Pilot uygulamaya geçilen Kur’an kurslarında Başkanlıkça gönderilen Ek Öğretim Programları uygulanır.

  2)Ek Öğretim Programları en az 12 öğrenci müracaat etmesi halinde uygulanır.

  3)Ek Öğretim Programları ilan edilir, öğrenciler bu programlara kurs talep formunu doldurarak başvururlar. Yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığında programlar başlatılır.

  4)Ek Öğretim Programları, Temel Öğretim Programının açıldığı dönemlerde açılabildiği gibi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sınıf mevcudu oluşturulduğunda farklı zaman dilimlerinde de Temel Öğretim Programından bağımsız olarak açılabilir.

  5) Aynı öğrenci grubuna hazır bulunuşluk düzeylerine göre en fazla 3 ayrı ek öğretim programı açılabilir.

  6)Temel Öğretim Programı düzenlemeyen öğreticiler, en az 3, en fazla 5 Ek Öğretim Programı açabilir. 5 ek öğretim açanlar, dersleri öğleden önce veya sonraya 3+3 veya 4+2 şeklinde taksim eder.

  7)Temel ve Ek Öğretim Programı birlikte uygulandığında günlük ders saati en fazla 6 saattir.

  8)Ek Öğretim Programlarının her biri 54 kredidir. Bu programlar haftada 6 saat olarak uygulanır. Ek programlar kur esasına dayalı olarak yürütülür. Bir dönem 9 haftadır. (6x9=54) Ancak, Hatim Kuru 18 hafta (6x18=108) üzerinden planlanmıştır.

  9)Ek öğretim programları;

  Kur’an-ı Kerim;
  1:Kur: Öğrenme,
  2:Kur: Tecvitli Okuma,
  3:Kur: Güzel Okuma ve Ezber,
  4:Kur: Ezber ve Anlam ,
  5:Kur: Hatim,

  Dini Bilgiler

  1:İtikat Kuru,
  2:İbadet Kuru ,
  3:Ahlak Kuru ,
  4:Siyer Kuru ,
  5:Yoğunlaştırılmış Temel Dini Bilgiler Kuru,


  10)Kur’an-ı Kerim Tecvitli Okuma Kuru hariç, diğer kurlarda tecvit konuları müstakil anlatılmayacak, örnekleri geldiğinde uygulamalı olarak öğretilecektir.

  11)Ek Öğretim Programları aşamalılık esasına göre hazırlanmıştır. Kursiyerler kendi seviyelerine uygun kura katılırlar. Öğretici 9 haftanın sonunda ölçme ve değerlendirme yaparak bir üst kura katılacak olan öğrencileri belirler. Başarısız olanlardan ise aynı kuru tekrar etmeleri istenir.

  12)Ek Öğretim programları, cumartesi-pazar dâhil olmak üzere haftanın farklı günlerinde uygulanabilir. Program uygulanacağı günler ve saatler, kursiyerlerin talepleri doğrultusunda mahalli şartlara göre ayarlanır. Ek öğretim programlarının ders saatleri 54 saatlik kredi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu programlar;


  Şeklinde ugulanır.

  Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Program Geliştirme Daire Başkanlığı




diyanetuzun dönem kayitlari,  haftalık ders programı şablonu,  kuran kurslarısınıf açma formu,  hafızlık eğitim programı sınıf açma talep formu