Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Bakara Sûresi, 106. ayette, bir ayetin yürürlükten kaldırılması halinde, onun yerine Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bakara Sûresi, 106. ayette, bir ayetin yürürlükten kaldırılması halinde, onun yerine

  Reklam
  Bakara Sûresi, 106. ayette, bir ayetin yürürlükten kaldırılması halinde, onun yerine daha hayırlısının getirileceği bildiriliyor. Bu durum önceki hükmün doğru olmadığı anlamına gelmez mi?


  Biz bir ayetten her neyi nesh veya insa edersek, ondan daha hayırlısını, yahut mislini (dengini) getiririz. Bilmez misin ki, Allah her şeye kadir, daima kadirdir. Bir ayetin, ondan daha hayırlı bir ayetle değiştirilmesi demek, ilk konan ayetin isabetsiz yere konmuş olduğunu ifade etmez mi? Şu durumda Tanrı, bir bakıma, kendi ağzıyla hata yapabilir, yani yanlış bir ayet koyabilir olduğunu ve böyle bir halde ayetin yerine daha iyisini koyabileceğini bildirmiş olmuyor mu?


  Değerli Kardeşimiz;


  Bir hükmün nesh olması onun yanlış olup, doğrusuyla değiştirildiği mânâsına gelmez. “Biz bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha hayırlısını veya benzerini getiririz.” (Bakara Sûresi, 106)

  Âyette geçen “daha hayırlısını veya benzerini” ifadesi bu noktada çok önemlidir. Yani, nesh olan hükümler de, yeni hükümler gibi “hayırlı”dırlar. İnsanların hayrına olma özelliği bütün âyetler için geçerlidir.

  Mesela: Kâfirun Sûresinde geçen “sizin dininiz size, benim dinim bana” hükmü, cihat âyetiyle tahsis edilmiştir. Ama bu gün dünyanın çok yerinde Kâfirun Sûresi yürürlüktedir. Müslümanlar o yabancı beldelerde, Mekke’deki ilk dönem gibi, o milletin dinine karışmamakta ve kendi dinlerini yaşamaktadırlar. Onlara karşı silâhla cihat etme yoluna da gitmemektedirler. Buna göre Kafirun Suresindeki ayetin hükmü tamamen kalkmamış ve ona uygun şartlar olduğunda da aynen uygulanacaktır.

  Güzelliklerin yüzde doksan dokuzu izafidir, görecelidir, rölatiftir. Yerine göre, az güzel, çok güzelden daha güzel olur. Örneğin, bir güzel konuda anlaşmak mümkün olduğu, ondan daha güzelinde ihtilaf olduğu zaman, güzel, daha güzelden daha güzel olur.

  Mesela: İslam’ın ilk yıllarında, Mekke devrinde -Müslümanlar zayıf olduğu için- kendilerine yapılan haksızlık ve zulüm karşısında sabretmeleri tavsiye edilmiştir ki, bu güzel, hikmetli, makul bir tavsiyedir. Medine’ye geldikleri zaman, artık bir devletleri, sayıca pek çok insanları vardır. Burada, kendilerine zulmedenlere karşı savaşma izni verilmiştir. Medine’deki savaş izni, Mekke’deki sabır tavsiyesinden daha az güzel değildir.

  Yine, Medine’nin ilk yıllarında, savaş esnasında, bir müminin on Kâfirin karşısında direnmesi ve kaçmaması hususunda emir verilmiştir. Fakat, daha sonra bu sayı, ikiye karşı bir olarak düzenlenmiştir. Çünkü, ilk yıllarda, Müminler, çok güçlü bir imanın yanında çük kuvvetli bir heyecan, düşmanı alt etme hevesi vardı. Daha sonra, bu iman devam etmekle beraber, o eski direnç, eski heyecan zaafa uğramıştı(bk. Enfal, 8/65-66). Bu durum, insanın fıtratının da gereğidir. Her zaman, sonraki heyecanlar, ilk heyecanlardan daha zayıf oluyor. Askerin gücü, morali, direnci kıvamında olduğu zaman, on düşman karşısında dayanabilecek bir motivasyona sahiptir ki, Allah bu güzel fırsatı değerlendirmelerini emretmiştir. Fakat eski güçlerinin, dirençlerinin onda dokuzunu kaybeden askerlere aynı talimatı vermek, adaletten, hikmetten ve insaftan uzak bir çirkinliktir. İşte yerine göre, farklı emirlerin güzellikleri.. Bu güzelliklerden ikincisi ilkinin aynı derecesinde olabildiği gibi, ondan daha üstün bir derecede de olabilir.

  Kur’anın ve farklı dinlerin, şeraitlerin hükümleri –bir takım furuatta- zamanlara göre değiştiği gibi, ontolojik, biyoloji olarak da farklı zamanlara göre, farklı hükümler geçerlidir. Bir bebek için, Allah’ın lütfettiği o güzel sütün, neden yaşlanıncaya kadar devam etmediğini söyleyebilir misiniz?


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör  Paylaş
  Bakara Sûresi, 106. ayette, bir ayetin yürürlükten kaldırılması halinde, onun yerine Mumine Forum

bakara suresi hüküm ayetleri,  bakara 106 tefsir,  bakara suresindeki hüküm ayetleri,  bakara suresi 106,  bakara suresi 106. ayet tefsiri,  bakara suresi 106.ayet meali,  bakara suresi 106. ayet