Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı ayeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı ayeti

  Reklam
  Duha ve İnşirah surelerinde geçen, "Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı." , "Ve ancak Rabbine yönel." gibi ifadeleri, Rabbimin bana hitap ettiğini düşünebilir miyim?

  Soru

  Duha ve İnşirah surelerinde geçen, "Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı." , "Ve ancak Rabbine yönel." gibi ifadeleri, Rabbimin bana hitap ettiğini düşünebilir miyim?
  Kullanıcı: avhhdi | Tarih: 11-Mayıs-2011, Saat: 09:04:11


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;


  Önce bu iki surenin Hz. Peygambere özel bir hitap niteliğinde olduğunu unutmamak gerekir.

  Namazlarda bu sureleri okurken kişinin kendisine de hitap olduğunu düşünmesi isabetli değildir. Çünkü, namazda Kur’an’ın ilk muhatabı olan Hz. Peygambere olan hitap şeklini düşünmek daha uygundur. Zira, bu iki sure ve benzeri ayetlerin Hz. Peygambere hitaplarını düşündüğümüzde, onun nübüvvetini pekiştiren, şanını yücelten manalara ulaşırız ki bu da imanımızı arttırır.

  Namazların dışında tefekkürle okuduğu zaman, gerek bu sureler ve gerek başka ayetlerde hitapları kendimize da almamız mümkündür. Ancak, söz konusu hitabın bizim durumumuzla ilişkisinin olup olmadığı önem arz etmektedir. Örneğin, İnşirah suresinde “göğsünü açmadık mı?” mealindeki ayetten hareketle, “Allah’ın bize iman ve İslam’ı nasip ettiğini...” düşünmek mümkündür. Fakat, aynı surede yer alan “Bizi senin zikrini/şanını yüceltmedik mi?” ayetinden kendini hissedar zanneden kimse, bir çok yönden yanlış ve yanılgıya düşmüş olur.

  Hiç bir zaman tevazuu elden bırakmamak gerekir. İnsanın nefsini şımartan bir takım manalara muhatap olduğumuzu düşündüğümüz zaman çok şey kaybedebiliriz.

  “Kibriya-u azamet Hakk’a yarar
  Kul olanda bu sıfatlar ne arar”.

  Bazı büyük zatların sözlerine bakarak bu konulardaki tavırlarını taklit etmeye çalışmak, atın kişnemesini bülbülün terennümlerine karıştırmak anlamına gelir. Bu sebeple, en doğru yol, -doğrudan kendimizi muhatap yerine koymak yerine- ikinci, üçüncü derecede “kıssadan hisse alacak” şekilde düşünmektir ki, kulluk şuuruna en uygun olanıdır.

  Ayrıca, Kur’an’da kötü insanlara hitap eden ayetler de pek çoktur. Bu ifadelerden de “kıssadan hisse” çıkarmanın güzel bir terbiye metodu olduğunu düşünüyoruz..


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı ayeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimelerin iniş amacına bakıldığında farklı olay ve durumlarla karşılaşırız. Bu ayeti kerimede de peygamberimizin sıkıntılı döneminde gönderildiği için ona hitaben söylenmiştir.rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı ayeti,  rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı