Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kadın ve kur’ân hakkında soru ve cevaplar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın ve kur’ân hakkında soru ve cevaplar

  Reklam
  KADIN VE KUR’ÂN

  Bu bölümde 71 cevap vardır.
  1- Baş açık Kur’ân okumak: Bunda sakınca yoktur. Tilavet secdesinde ise başı örtmek ihtiyat gereğidir. (İbn Fevzan)
  2- Cemaat halinde tek sesle Kur’ân okumak: Eğer öğrenim amaçlı olursa bunda bir sakınca olmaması ümit edilir. Öğrenim amaçlı değilse meşru değildir. (el-Lecnetud Daime)
  3- Kur’an hatmi sebebiyle yemek vermek veya merasim yapmak: Bu ne Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den ne de raşid halifelerden sadır olmamıştır. Şayet böyle yapsalardı mutlaka bize kadar nakledilirdi. Bu sonradan çıkarılmış bir bidattir. (el-lecnetud Daime)
  4- Kehf, Secde, Yasin, Fussilet, Duhan, Vakıa, Haşr ve Mülk surelerinin “Münciyat” (kurtarıcılar) olarak tahsis edilmesi:
  Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den bu sekiz sureye ayrıcalık verdiği ve bunları “münciyat” diye vasfettiği sabit olmamıştır. Kim müstakil olarak diğer Kur’ân surelerinden ayrı halde bunları bir araya getirirse, Osman radıyallahu anh’ın Mushaf tertibine muhalefet ettiğinden ve Kur’ân surelerini ayırdığından dolayı kötülük etmiş ve isyan etmiş olur. Kur’ân’ın bütün sureleri şifa, hidayet ve rahmettir. (el-Lecnetud Daime)
  5- Kız öğrencinin erkekler yanında sesini güzelleştirmesi büyük bir fitne olduğu için caiz değildir. (İbn Useymin)
  6- Ev işleriyle uğraşırken Kur’ân dinlemek: Bunda sakınca yoktur. “Kur'ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A’raf 204) ayetine de muhalif hareket edilmiş olmaz. Zira burada imkân dairesinde susmak söz konusudur. Kur’ân dinlemekle meşgul olan da imkânı olduğu kadar susar. (İbn Fevzan)
  7- İş vakitlerinde Kur’an okumak: Eğer o an işi yoksa bunda sakınca yoktur. Tesbih, tehlil ve zikir de böyledir. Bunlar susmaktan hayırlıdır. Ama Kur’ân okuması işiyle ilgili bir şeyden alıkoyarsa bu caiz değildir. (İbn Baz)
  8- Kur’an okumak mı, yoksa kasetten dinlemek mi daha faziletlidir?: Okuma veya dinlemeden kalbine daha faydalı olanı ve onu daha fazla etkileyeni yapmak faziletlidir. Zira okumaktan amaç düşünüp anlamaktır. (İbn Baz)
  9- Ayetlerin hayvan şeklinde, kuş ve nakış şeklinde yazılması: Caiz değildir. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle’nin Kitabının korunması gereken abes şeylerdir. (İbn Fevzan)
  10- Ayet, hadis ve Esmaul Hüsna yazılı olan levha, tabak gibi şeylerin asılması:
  Bunun gibi süs için veya hatırlatma için, ya da ticareti artırma vesilesi olarak asılan şeylere insanların rağbet göstermesi, İslam’ın Kur’ân ve hadislerle hedeflediği yüce amaçlardan uzaklaşmaktır. Kur’ân: hidayet, kanun, nasihat, ibret ve hükümler kitabıdır. Kur’an ayetlerinin bunlara yazılması indiriliş sebebine muhaliftir. Bizlerin Allah’ın kitabına hürmet göstermemiz ve tazim etmemiz, indiriliş sebebine uygun hareket etmemiz gerekir. O, duvarlara asılmak ve nakışlanarak yazılmak için inmemiştir. (el-Lecnetud Daime)
  11- Kur’ân ayetlerinin hastaya suyu içirilmek için yazılması: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den hastaya Kur’ân okuyup vücuduna üflediği varid olmuştur. Eğer bir suya okunup hastaya içirilirse bunda sakınca yoktur.
  12- Kur’ân sure veya ayetlerinin kâğıda yazılıp, su, zaferan gibi şeylerle yıkanması ve bereket umarak bu suyun içilmesine gelince: İmam Ahmed, İbn Teymiye ve İbn Kayyım gibi bazı âlimler, Kur’ân ile şifa istemenin umumi cevazına dayanarak buna ruhsat vermişlerdir.
  — Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kendisinin bunu yaptığını bilmiyoruz. Evla olanı bunu yapmamak ve Şeraitte sabit olanla yetinmektir. Sabit olan da hastaya okumak veya suya okuyup hastaya içirmektir. (el-Lecnetud Daime)
  13- Tecvit hükümlerini bilmeden ve çok hata ederek Kur’ân okumak: Kadının tecvitli okuyuncaya kadar Kur’ân okumasını öğrenmesi gerekir. Doğru şekilde okuyuncaya kadar kelimeyi tekrar etmelidir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Kur’anı zorlanarak okuyana iki kat ecir vardır.” (Müslim) (İbn Fevzan)
  Tilavet Secdelerinin Hükümleri

  14- Tilavet secdelerinde abdest ve kıble şart değildir. (İbn Baz)
  15- Bunda tekbir ve secdeden kalkınca selam verme yoktur. (İbn Baz)
  16- Okuyanın secde etmesi hariç, dinleyenin tilavet secdesi yapması meşru değildir. (İbn Baz)
  17- Tilavet secdesi vacip değil sünnettir. (İbn Baz)
  18- Tilavet secdesinde, diğer namazların secdesinde söylenen tesbih ve duayı okumak meşrudur. (İbn Baz)
  19- Müezzin ezan okurken, Kur’ân okuyan ne yapar?: Müezzinin okuduğunu tekrar etmek sünnettir. Bu sünneti kaçırmamalıdır. Zira Kur’ân okumak için vakit geniştir. (İbn Baz)
  20- Ev düzenlerken Kur’ânı taşımak: Kadının abdestsiz veya Hayızlı olsa bile Kur’ânı taşıması caizdir. (İbn Muni’)
  21- Ölüler için Fatiha okumak: Bu bidattir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in ölülere okuduğu varid olmamıştır. Meşru olanı: kişinin anne babasına bağışlanması ve merhamet olunması için dua etmesidir. (İbn Fevzan)
  22- Kur’anı açıktan mı yoksa gizli okumak mı daha faziletlidir?: Bu insanın durumuna göredir. Eğer hiç kimseye eza vermeyecekse ve daha huşulu olacaksa sesli okur. Eğer sessiz okumakla huşu hissedecekse sessiz okur. Eğer ikisi de eşitse dilediğini yapar. (İbn Useymin)
  23- Kur’an okurken kayıt cihazının sesi devam ediyor ve bu seni tilavetinden ve okuduklarını düşünmekten alıkoymuyorsa caizdir. (el-Lecnetud Daime)
  24- Hatalı mushafı ne yapmalıdır?: Yakmalı veya insanların geçmediği, üzerine çöp atılmayan temiz bir yere gömmelidir. (el-Lecnetud Daime)
  25- Kadının kıraatte sesini yükseltmesi: Eğer evinde yalnızsa, mahrem akrabaları ile beraberse ya da yanında sadece kadınlar varsa kıraatte sesini yükseltebilir. (el-Lecnetud Daime)
  26- Kur’ân okuma sevabını başkalarına göndermek: Bu, Kitap ve sünnette varid olmamıştır. Sahabelerden de Kur’ân okuma sevabını ana babaya veya başkalarına hediye etmenin meşru olduğunu gösteren bir delil varid olmamıştır. Allah Kur’ân okumayı, ancak ondan anlamını düşünüp ibret alarak faydalanmak için meşru kılmıştır.
  Bazı âlimler bunun caiz olduğunu söyledi. Ancak doğrusu birinci görüştür. Şayet bu meşru olsaydı bunu Selefi salihin yapardı. (İbn Baz)
  27- Bereket ummak amacıyla arabaya veya başka bir yere Mushaf (Kur’ânı Kerim) koymak: Eğer şeytanlardan ve cinlerden koruması amacıyla koyuşsa bu meşru değildir. Ama arabasına bazen okumak için koymuşsa bunda sakınca yoktur. (İbn Baz)
  28- Ayet ve hadisler içeren kasetler: Üzerinde bunlar olduğu halde tuvalete girmekte sakınca yoktur. Zira ayet ve hadisler açıkta değildir. (İbn Useymin)
  29- Zorluklardan korunmak maksadıyla ayetleri yazıp taşımak: Caiz değildir. Zira Kur’ân bunun için inmemiştir. Kur’ân’ın sadece musibete uğrayana ve hastaya okunması varid olmuştur. Ama bu bahsedilen şeye delil yoktur. Zira bu gibi şeyler Kur’ân’ın imtihan edilmesine sebeptir. (İbn Fevzan)
  30- İhlâs suresini üç kere okumakla Kur’ânı hatmetme sevabı kazanılır. Lakin sadece bu sureyi okuyup tekrar eden, Kur’ânın tamamını okuyan gibi olamaz. (el-Lecnetud Daime)
  31- Kur’ânı mushaftan mı yoksa ezberden mi okumak daha faziletlidir?: Mushaf’tan okumak daha faziletli ve zabta daha yakındır. Eğer ezberinden okuyunca daha huşûlu olacağını düşünürse ezberden okur. (İbn Fevzan)
  32- Rahmet veya azap ayetlerini tekrar etmek: Huşû ve düşünmeye sebep oluyorsa bunda sakınca yoktur. (İbn Baz)
  33- Duada ağlamak ve Kur’ân dinlerken ağlamamak: Kur’ân hususunda huşulu olmak, duada huşulu olmaktan daha önemlidir. Lakin bunda kendi tercihi yoksa kendisini duada zorlayıp bazı ayetlerde zorlamamıştır. (İbn Baz)
  34- Kur’ânı Ramazan’da hatmetmek: Vacip olduğuna inanarak değil müstehap olduğu düşünülerek hatmedilmelidir. (İbn Fevzan)
  35- Kur’ân okurken kıbleye dönmek: İbadette kıbleye yönelmek müstehaptır. Kur’ân okurken kıbleye dönmezse de bunda sakınca yoktur. (İbn Fevzan)
  36- Mushaf ile hamama girmek: Caiz değildir. Ama dışarıda bırakırsa çalınacağından korkuyorsa, zaruret sebebiyle caiz olur. (el-Lecnetud Daime)
  37- Kur’ânı unutmak: Doğrusu bunun günah olmadığıdır. Lakin müslümanın Kur’ândan ezberlediğini unutmamaya çalışması gerekir. Kur’ân’ı ezberleyip sonra unutan kimseye tehdit içeren hadis ise zayıftır. (el-Lecnetud Daime)
  38- Kur’ân ayetlerinin mizahta kullanılması caiz değildir. Mesela “Onu yakalayın da bağlayın” (Hakka 30) veya “Yüzlerinde nişanları vardır.”(Fetih 29) gibi ayetlerde olduğu gibi. Ama Kur’ân’dan aktarma kastı olmaksızın insanın dilinden çıkarsa bu caizdir. (el-Lecnetud Daime)
  39- Kur’ân okunurken haberler gibi başka bir şeyi dinlemeye geçmek: Bunda sakınca yoktur. Zira her şeyin bir zamanı vardır. Bu Kur’ândan yüz çevirmek anlamına gelmez. (el-Lecnetud Daime)
  40- Abdestsiz olarak ezberden Kur’ân okumak: Bunda sakınca yoktur. Ama Mushaf’a ancak temiz iken dokunur. (İbn Fevzan)
  41- Kur’ândan uzaklaşmanın çeşitleri vardır:
  — Onu okumaktan uzaklaşmak
  — Onu düşünüp manasını anlamaktan uzaklaşmak
  — Onun hükümleri ile amel etmekten uzak durmak
  — Hastalıklara onunla şifa istemekten uzak durmak
  — Onu dinlemekten uzak durmak
  Allah Teala buyurur ki: “Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler.”(Furkan 30)
  42- Müslüman hakkında meşru olan Kur’ânı ezberlemek ve bu uzaklaşma çeşitlerinin her birinden uzak durmaktır. (el-Lecnetud Daime)
  43- İçinde Kur’ân kayıtlı olan kaseti cünüp kimsenin taşımasında sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)
  44- Hayızlı kadının Kur’ân okuması: Âlimlerin görüşlerinden sahih olanına göre mushafa dokunmadan okumasında bir sakınca yoktur. Temiz bir elbise gibi bir şeyle de tutabilir.
  45- Cünüp olan ise Kur’ân okuyamaz (İbn Baz)[6]
  46- Kur’ân okuyana selam vermek: Caizdir. Zira bundan yasaklayan bir delil sabit olmamıştır. Selamı aldıktan sonra kıraatine devam edebilir. (el-Lecnetud Daime)
  47- Kadınlar için Kur’ân ezberleme yarışması düzenlemek ve erkeklerden oluşan hakem komisyonu kurmak: Şu şartlarda caizdir:
  — Kadın tertil ederken sesini yumuşatıp inceltmemelidir.
  — Tesettürlü olmalıdır.
  — Yabancı ile halvet olmamalıdır. (el-Lecnetud Daime)
  48- Kur’ân öğretimi için ücret almak: Caizdir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Ücret aldığınız şeylerin en layığı Allah’ın Kitabıdır” buyurmuştur. (Buhari) (el-Lecnetud Daime)
  49- Divan üzerinde veya yerde yatarak, ayakta ve oturarak gibi her durumda Kur’ân okumakta sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)
  50- Kur’ân kıraatini bitirince “Sadakallahul azim” demek bidattir. Zira bunu çok Kur’ân okumalarına rağmen ne peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ne Raşit halifeler, ne de sahabelerden biri yapmamıştır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Kim emrimiz olmayan bir şey yaparsa o reddolunur” buyurmuştur. (Müslim) (el-Lecnetud Daime)
  51- Kur’ân-ı Kerimi öpmek: Kur’ân-ı Kerimi öpmenin meşruiyetine dair bir delil yoktur. (el-Lecnetud Daime)
  52- Mushafı yere koymak: Evla olan yüksek bir yere konmasıdır. Eğer bu kolay olmazsa temiz bir sergi üstünde yere koymak caiz olur. (İbn Cibrin)
  53- Kur’ân okurken tertil ile (ağır ağır) okumak vacip değildir. Lakin Kur’ân okumanın edeplerindendir. (İbn Useymin)
  54- Harflerin kaybedilmemesi şartıyla hızlı okumak caizdir. (İbn Useymin)
  55- Evde sabah namazından sonra güneş doğana kadar Kur’ân okumak:
  Kadın, namaz kıldığı yerde sabah namazından sonra oturup güneş yükselene kadar Allah’ı zikreder veya Kur’ân okur, sonra iki rekât namaz kılar. Bunu yapmanın kazandırdığı fazilete dair hadisler gelmiştir. Bu şekilde tam birer hac ve umre sevabı kazanılır. Bu konudaki hadisler birbirini destekleyerek hasen derecesine çıkmaktadır. (İbn Baz)
  56- Yasin, Duhan, Vakıa ve Mülk surelerini her gün okumak sahih sünnette sabit olmamıştır. Lakin müslümanın Kur’ânın tamamını okumayı artırması meşrudur. (el-Lecnetud Daime)
  57- Sureleri Mushaf’taki sıralarına göre okumak: Yani Fatiha ile başlayıp Bakara ile ve sonra Al-i İmran suresiyle devam ederek okumak ve Nas suresi ile bitirmek daha faziletlidir. Ama öğrenmek için Nas suresiyle başlayıp sonra Felak ve İhlâs surelerini okuyarak başa doğru gitmekte de sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)
  58- Dudakları kıpırdatmadan mushafa bakarak okumakta sevap var mıdır?: Bu Kur’ân okumuş sayılmaz. Kur’ân okuma sevabına etrafındakiler işitmese bile ancak Kur’ânı telaffuz etmek suretiyle erişilir. (İbn Baz)
  59- Toplantılarda Kur’ân okumak için ücret almak caiz değildir. Kim Kur’ân kıraati için ücret alırsa onun sevabını alamayacağı gibi günaha da girer. Zira Kur’ân okumak ibadettir. İbadet olan bir şeyin dünyalık vesilesi edinilmesi caiz değildir.
  60- Kur’ânı okumak için alınan ücret caiz değildir fakat öğretmek için alınan ücret caizdir. (el-Lecnetud Daime)
  61- Kabirlere Kur’ân okumak: Ne peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den ne de sahabelerden varit olmayan bir bidattir.
  62- Ölüye kabri yanında dua etmeye gelince, bunda bir sakınca yoktur. Kişi, kabrin başında kolayına gelen şekilde dua edebilir. (İbn Useymin)
  63- Üzerine Kur’ân okunmuş suyu Hayızlı veya nifaslı kadın kullanabilir. (İbn Cibrin)
  64- Çocuğun başı tarafına Mushaf koymak: Eğer bu onu cinlerden vs. koruması amacıyla konmuşsa meşru değildir. (İbn Fevzan)
  65- Kederli kadını Kur’ân hocalarından birine okuması için götürmek şu şartlarda caizdir:
  — Bu hocanın dinde salahı ve akidesinin düzgün olması ile bilinmesi gerekir.
  — Kendisine Kur’ân okunan kadın tesettürlü ve perde arkasında olmalıdır.
  — İkisi yalnız kalmamalıdır.
  — Hoca, fitneden korunmalı, kadına bakmamalı ve dokunmamalıdır. (İbn Fevzan)
  66- Hayızlı kadın tilavet secdesi yapabilir mi?: Sahih olanı: tilavet secdesi veya şükür secdesi için abdest şart değildir. Zira bunlar namaz hükmünde değildir. (el-Lecnetud Daime)
  67- Namazda mushaftan Kur’ân okumak: İhtiyaç duyulursa Ramazanda farz dışındaki namazlarda ve sesli okunan nafile namazlarda mushaftan okumak caizdir. (el-Lecnetud Daime)
  68- Hayızlı kadının Kur’ân okuması: Hayızlının Kur’ân okumaktan yasaklanmasına dair hadisler sahih değildir. Bu konuda sahih bir delil sabit olmamıştır. Öğretmen veya öğrenci olması gibi ihtiyaç duyduğu durumlar dışında hayızlının Kur’ân okumaması daha layıktır. (İbn Useymin)
  69- Hayızlı kadının diliyle değil de gözleriyle takip ederek Kur’ân okumasında sakınca yoktur. Nevevi: “Bu ihtilafsız olarak caizdir” demiştir. (İbn Useymin)
  70- Cünüp Kur’ân okuyabilir mi?:
  — Gusledinceye kadar ne ezberinden ne de mushaftan okuyamaz.
  — Tefsir ve hadis kitaplarını ise, içinde geçen ayetleri okumaksızın okuyabilir. (İbn Baz)
  71- Hayızlı kadının dua ve istiğfarını Allah kabul eder mi?: Evet, bu caizdir. Aksine, Hayızlı kadının özellikle şerefli vakitlerde dua ve istiğfarı artırması gerekir. Duanın kabul edilme sebepleri oluştuğu zaman Allah hayızlının da başkalarının da duasını kabul eder. (İbn Cibrin)


  Paylaş
  Kadın ve kur’ân hakkında soru ve cevaplar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimi baş açık bir şekilde okunmaz diye herhangi bir bilgi bulunmaz fakat kuranı kerime saygı gösterdiğimiz için başı kapatarak okumaya çalışırız. Abdestsiz olarak hiç bir şekilde dokunmak caiz değildir. Okumak da ise sorun yoktur.başı açık kuran dinlenir mi,  baş açık kuran dinlenir mi,  yasin suresi başı açık dinlenirmi,  baş açıkken kuran dinlenir mi,  basi acik kuran dinlemek,  zaruretten başı açık kur an ok nur mu,  tesett