Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?

  Reklam
  Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?

  1) “Cennet, mü’min ve muttakiler için mükâfat olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.”
  Tevbe 72, Furkan 15
  2) “Genişliği göklerle yer kadardır.”
  Ali İmran 133, Hadid 21
  3) “Orası güvenilir bir makamdır.”
  Duhan 51
  4) “Altından ırmaklar akar.”
  Bakara 25, Ali İmran 15,136, Nisa 57
  5) “Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil renkli, altın ve incilerle bezenmiş haldedir.”
  Hac 23, Fatır 33, Duhan 53
  6) “Cennette altın ve gümüş bilezikler takılacaktır.”
  Kehf 31, Fatır 33, İnsan 21
  7) “Cennet ehli oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.”
  Ra’d 23, Yasin 56
  8) “Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki yeni bir yaratılışla yaratılmış, bakire, göğüsleri tomurcuklaşmış, yalnızca kocalarına bakan ve onlara âşık, saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz, otağlar içinde ve tertemiz, yaşıt sevgililer halinde olcaktır.”
  Vakıa 22-23, 35-37, Nebe 33, Saffat 48-49, Rahman 72, Nisa 57
  9) “Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.”
  Ra’d 35
  10) “Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır.”
  Saffat 46-47
  11) “Çeşitli meyveler vardır.”
  Yasin 57, Zuhruf 73
  12) “Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır.”
  Vakıa 21
  13) “Cennette acıkmak ve susamak yoktur.”
  Taha 118-119
  14) “Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.”
  Zuhruf 71
  15) “Bahçeler ve üzüm bağları vardır.”
  Nebe 32
  16) “Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar, meyveleri de kolayca koparılacak şekildedir.”
  İnsan 14
  17) “Orada boş laf ve kötü söz işitilmez, sadece selam işitilir.”
  Vakıa 25-26, Meryem 62
  18) “Orada yorulmak yoktur.”
  Hicr 48, Fatır 35
  19) “Orada ölmek de, azap da yoktur.”
  Saffat 58-59, Duhan 56
  20) “Orada korkmak ve üzülmek yok, sevinmek vardır.”
  Fussilet 30
  21) “Orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de dondurucu soğuk.”
  İnsan 13
  22) “Bozulmayan sudan, sütten, şaraptan ve baldan ırmaklar vardır.”
  Muhammed 15
  23) “Çağlayarak akan sular vardır.”
  Vakıa 31
  24) “Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır.”
  Vakıa 15, 34, Ğaşiye 13
  25) “Tertemiz hizmetçiler, saçılmış inci gibi vildanlar vardır.”
  Tur 24, Vakıa 17
  26) “Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.”
  A’raf 43
  27) “Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle sunulur.”
  Zuhruf 71
  28) “Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır.”
  Ğaşiye 15-16
  29) “Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük bir mülk vardır.”
  İnsan 20


  Paylaş
  Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimelerde cennet insanların hayal bile edemeyecekleri güzelliklerle dolu olduğu belirtilmektedir. Kıyafetlerin güzellikleri insanlara verilecek sonsuz nimetlerden bahsedilmektedir.cennet nedir,  nisa 57