Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kuran'da Bahsi Geçen Meyve, Sebze, Ağaç, Bitki İsimleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran'da Bahsi Geçen Meyve, Sebze, Ağaç, Bitki İsimleri

  Reklam
  Kuran'da Bahsi Geçen Meyve, Sebze, Ağaç, Bitki İsimleri


  Kuran'da Bahsi Geçen Meyve, Sebze, Ağaç, Bitki İsimleri


  KURAN'DA GEÇEN MEYVE İSİMLERİ

  Hurma

  Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları farklı ekinleri,zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve benzeşmez- yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Enam Suresi, 141)

  asma,nar,zeytin, hurma

  Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Rad Suresi, 4)

  üzüm bağları,ekin ve hurma

  Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl Suresi, 11)

  ekin, zeytin, hurma, üzüm

  Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır. (Nahl Suresi, 67)

  hurma,üzüm

  "Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın." (İsra Suresi, 91)

  hurma,üzüm

  Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik. (Kehf Suresi, 32)

  hurma,üzüm,ekin

  Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim." Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır." Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin." (Meryem Suresi, 23-25)

  hurma

  Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz. (Müminun Suresi, 19)

  hurma,üzüm

  "Ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında?" (Şuara Suresi, 148)

  ekin, hurma

  Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık: (Yasin Suresi, 34)

  üzüm,hurma

  Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. (Kaf Suresi, 10)

  hurma

  Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var. (Rahman Suresi, 11)

  hurma

  İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. (Rahman Suresi, 68)

  hurma,nar

  Zeytinler, hurmalar, (Abese Suresi, 29)

  Nar

  O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiştaneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. (Enam Suresi, 99)

  üzüm,nar,zeytin, hurma

  İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. (Rahman Suresi, 68)

  nar, hurma

  Muz

  Üstüste dizili meyveleri sarkmışmuz ağaçları, (Vakıa Suresi, 29)

  Muz(Vakıa Suresi, 28 de kiraz)

  İncir

  İncire ve zeytine andolsun, (Tin Suresi, 1)

  incir,zeytin
  Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa "Hayırlı olanı, şu değersiz, şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve Peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. (Bakara Suresi, 61)

  bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan

  __________________


  Paylaş
  Kuran'da Bahsi Geçen Meyve, Sebze, Ağaç, Bitki İsimleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimde bazı sebze ve meyvelerin isimleri verilerek insanlara verilen en güzel ve en faydalı nimetler olduğu belirtilmiştir. Bu meyve sebzelerin ayrı ayrı bir çok faydası vardır.kuranda geçen çiçek isimleri,  kuranda geçen çiçekler,  kuranda geçen meyveler ve sebzeler,  kuranda adı geçen çiçekler,  cennette geçen çiçek isimleri,  kuranda geçen çiçekleri,  kuranda çiçek isimleri