Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kuran'ın önemi..ve Yazılması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran'ın önemi..ve Yazılması

  Reklam
  Kur'an-ı Kerim ayetleri hazerde veya seferde, yâni şehirde otururken veya seyahat halindeyken veya savaş halindeyken, nerde inmişse derhal o zamanda yazılmıştır. Peygamber Efendimiz'e vahiy gelince, vahiy kâtipleri onu hemen Efendimiz'in emri üzere yazıya geçirmişler ve hemen ezberlemişlerdir. Arapların o zekâsı, hafıza kuvvetiyle bir anda aşk ile, şevk ile, inen ayetler ezberlenmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim hafızları Peygamber Efendimiz'in zamanında çoktu.

  Sonra kıraat ilminde maharet kazanmış bu hafızlar -o zaman kurrâ deniliyor- savaşlarda şehid olmaya başlayınca, bir tehlike belirdi. "Bunları bilenler azalırsa o zaman tehlike olur." diye. Ebûbekr-i Sıddîk Efendimiz (RA) zamanında ilmî bir heyet kuruldu ve bu heyet tarafından Kur'an-ı Kerim bir cild haline, bir mushaf hâline getirildi. Halka da okununca, herkes tarafından tasvib gördü.

  Sonra Hazret-i Osman (RA) zamanında bu ana nüshadan, yâni bir cilt haline getirilmiş Kur'an-ı Kerim'den yeni nüshalar yazılarak, genişleyen İslâm diyarlarına, çeşitli vilayet merkezlerine bu Kur'an-ı Kerimler gönderildi.

  Bunlardan bazıları hâlen elimizde mevcuttur, müzelerde muhafaza edilmektedir. Meselâ Hazret-i Osman Kur'an-ı Kerim okuyordu, o sırada şehid edilmişti. Şehid edilirken kanlarının sıçramış olduğu Kur'an-ı Kerim nüshası bile, o kan izleriyle şu anda müzede elimizdedir. Bizim Topkapı Emânât-ı Mukaddese dairemizde.

  Çünkü Kur'an-ı Kerim hiç bozulmadan yazılmış ve tâ Peygamber Efendimiz'in zamanından bu zamana kadar korunmuştur. Çünkü Allah-u Teâlâ Hazretleri, kendisi vaad etmiştir: "Kur'an-ı Kerim'i biz indirmekteyiz, biz indiriyoruz, biz indirdik ve onu biz koruyacağız" diye.

  Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim korunacak, ahkâmı bilinecek. Tâ ahir zaman geldiği zaman, yâni dünyanın bozulması, kıyametin kopma zamanı geldiği zaman, hadis- i şeriflerde bildiriliyor ki, "Kur'an-ı Kerim ayetleri böyle vızıldayarak uçacak." deniliyor. Bu bir hakikat de olabilir. Yâni Allah-u Teâlâ Hazretleri kâdirdir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bozulmuş olan insanlığın arasından çekilip alınacak. Ya da Kur'an-ı Kerim'in ahkâmına hiç kimse kulak asmamağa, Allah'ın emirlerini dinlememeğe başlayacak diye bir işaret de olabilr.

  Bu Kur'an-ı Kerimler ilk önce Ashâb-ı kiramın ellerindeki mevcut malzemeye yazılmıştır. Ellerinde bez varsa beze, deri varsa deriye; meselâ geniş bir hayvan kürek kemiği varsa, kürek kemiğinin -düz olduğu için- üstüne; çeşitli böyle kağıt diyebileceğimiz üzerine yazılabilen malzeme varsa, onlara yazılmıştır.
  Prof. Dr. M. Es’ad Coşan  Paylaş
  Kuran'ın önemi..ve Yazılması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerim peygamber efendimiz döneminde yazılmaya başlanmıştır. Fakat tamamlanması beklendiğinden kitap haline getirilemedi. Dört sahabi döneminde ayetler bir araya getirilerek kitap halini oluşturmuştur.kuranın önemi,  kuranin onemi,  kuran ın önemi,  kuranin önemi,  kuranın önemi ile ilgili ayetler