Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kur'an-ı Kerim Kıyamet Gününde Şefaatçidir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'an-ı Kerim Kıyamet Gününde Şefaatçidir

  Reklam
  Kur'an-ı Kerim Kıyamet Gününde Şefaatçidir


  518 Abdullah b Amr Radıyallahü anh’den rivayetle; Rasûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Oruç ve Kur’ân, Kıyamet gününde kula şefaat ederler Oruç: ‘Ya Rabbi! Ben onu, gündüz yeme ve içmesinden alıkoydum Ona şefaat etmeme müsaade buyur’ der Kur’ân-ı Kerim de: ‘Rabbim! Gece onu uykusundan alıkoydum Ona şefaat etmeme izin ver’ der Böylece bu ikisi (o kula) şefaat ederler”[1]

  519 Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Kıyamet günü Kur’ân’ın şefaat ettiği kimse kurtulur Çünkü O’nun şefaati Cehennem’e girmeye engeldir O’ndan başkasının şefaati ise azabın vukuundan sonra kurtarıcıdır”[2]
  520 İbn Mes’ud Radıyallahü anh’den rivayetle; Nebi Aleyhisselâm buyurdu: “Kur’ân şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir Şikayetçi olacak ve şikayeti doğru kabul edilecektir O kendisini rehber edineni Cennet’e götürecektir Arkasına atanı ise Cehennem’e sürükleyecektir”[3]
  521 Ebu Hüreyre Radıyallahü anh’den rivayetle; Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Şefaatçiler beştir: 1 Kur’ân, 2 Akrabalarla iyi ilişkiler içinde bulunmak, 3 Güvenilir olmak, 4 Peygamberiniz, 5 O’nun Ehl-i Beyti”[4]
  522 Süleym b Said Radıyallahü anh’den rivayetle; Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu: “Kıyamet günü, Kur’ân’dan daha üstün derecede bir şefaatçi olmayacaktır Ne bir peygamber, ne bir melek, ne de bir başkası”[5]
  523 Ebu Ümâme Radıyallahü anh’den rivayetle; Nebi Aleyhisselâm buyurdu: “Kur’ân’ı okuyunuz Çünkü Kur’ân, kıyamet günü okuyanlarına şefaat etmek için gelir İki parlak sûreyi; Bakara ve Âl-i İmran sûrelerini de okuyun Çünkü O’nlar, kıyamet günü iki parça bulut veya iki gölgelik gibi ya da saf bağlamış iki grub kuş gibi, okuyanlarını ve hükümleriyle amel edenleri savunmak için gelirler Bakara sûresini okuyunuz Çünkü O’nu okumaya devam etmek bereket, bunu terketmek ise hasrettir Tembeller bunu devamlı okumaya güç yetiremezler”[6]
  524 Ma’kil b Yesar Radıyallahü anh’den rivayetle; Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Kur’ân’la amel edin! Helâlini helâl, haramını (da) haram sayın! O’na uyun, O’nun hiçbir şeyini inkar etmeyin! Size karışık gelen ayetleri, (kur’ân ilmiyle meşgul olan alimlere) bırakın!
  Tevrat, İncil, Zebur ve Rabb’lerinden peygamberlerine verilen tüm Kitaplara inanın ki, size Kur’ân ve içindekiler şefaat etsin Çünkü O, hem şefaatçidir hem de şefaat etme yetkisi kendisine verilendir O’nun her bir ayeti kıyamete kadar bir nurdur
  Bana Kur’ân’dan Bakara sûresi verilmiştir Tâhâ ve Tûr sûreleri de Musa (as)’ın levhalarından verilmiştir Fatihatü’l-Kitap ve Bakara sûresinin sonları Bana, arşın altındaki hazineden verilmiştir El-Mufassal da Bana, fazladan verilmiştir”[7]
  525 Rasûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu: “Kur’ân’ı okuyun! Çünkü O, kıyamet gününde sahibi için şefaatçidir Allah’a yakınlaşılan O şeyi, kişinin hor görüp azımsaması, kendisine kötülük olarak yeter”[8]
  526 Aişe Radıyallahü anha’dan rivayetle; Nebi Sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu: “Kur’ân’da bir sûre vardır ki, Allah katında azîme diye anılır Bu sûrenin okuyucusu Allah katında şerif diye anılır ve kıyamet günü, Rebia ve Mudar kabilelerinden daha çok kişiye şefaat eder O, Yâsîn sûresidir”[9]
  527 Halid b Ma’dan Radıyallahü anh’den rivayetle: ‘Şu kurtarıcı/Şefaat edici özelliklere sahip olan Secde sûresini (çok) okuyun Bana ulaştığına göre bir adam O’nu okur, başka bir şey okumazmış Aynı zamanda o adam, günahları da çok olan biriymiş Nihayet (hesap gününde bu sûre) kanadını o adamın üzerine yaymış ve: ‘Ya Rabbi, onu bağışla! Çünkü o, beni çok okurdu!’ demiş Rabb da O’nun, adam hakkındaki şefaatini kabul etmiş ve şöyle buyurmuş: ‘Ona, her günahına karşılık bir iyilik yazın ve onu, bir derece yükseltin!’[10]
  528 Ka’b b Mâlik Radıyallahü anh’den rivayetle: ‘Kim Secde sûresi ile Mülk sûresini okursa, ona yetmiş iyilik yazılır, ondan bu sebeble yetmiş kötülük silinir ve o, bundan dolayı yetmiş derece yükseltilir’[11]

  [1] Kitâbü’z-Zühd ve’r-Rekâik, Abdullah bin Mübarek, 806 / Terğib ve Terhib, c3, s273 / Camiü’s-Sağir, 2/2546

  [2] Nihâyetü’l-Kavli’l-Müfid, s251 - Kur’ân-ı Kerim Okumanın Faziletleri ve Okuma Kaideleri, Prof Dr İsmail KARAÇAM, s79


  [3] Dârimî, 6/3328 / Kitâbü’z-Zühd, 1/840

  [4] Camiü’s-Sağir, 2/2461

  [5] İhya-i Ulûm’id-Din, İmam Gâzali, c1, s789 / Fezâil-i A’mâl, M Zekeriyya KANDEHLEVİ, s397

  [6] Müslim, 4/804 / Tirmizi, 3/2883

  [7] Cem’ul-Fevâid, 1/142

  [8] Müsned-i Şihab, 89

  [9] Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı M Hamdi YAZIR, c6, s394

  [10] Dârimî, 6/3411

  [11] Dârimî, 6/3412  Paylaş
  Kur'an-ı Kerim Kıyamet Gününde Şefaatçidir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimin faziletlerini saymakla bitiremeyiz. kurana uzak kalmayıp öğrenip sürekli okuyan kişiyi ruhen rahatlatır, yol gösterir bunun yanında okuyan kişilere kıyamette ve mezarda şefaatçi olur.kuran şefaatçidir,  Kuran okuyun çünkü kıyamet günü,  kuranı kerimin şefaatçiliği