Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kuran-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir?

  Reklam
  Kuran-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir?

  Bediüzzaman Kur’an’ın dört maksadı var olduğunu ifade ederken”Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adaleti” sayar.
  Kur'an-ı Kerîm, insanlara îtikad, ibâdet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahsetmiştir. Kur'an'ın bahsettiği bu hakikatlarîn en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
  1. Kur'an bütün insanları Allah'ın varlığına, birliğine îmana, yani, tevhid inancına dâvet eder. Zihinlerde Allah'ın kudret ve azametini tespit edip yerleştirir...
  2. İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle men'eder. Yalnız ve yalnız, tek olan Allah'a ibâdet etmeye ve O'na hiçbir şey'i şerik koşmamaya dâvet eder...
  3. Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır. İnsanları gaflet içinde şuursuzca yaşamaktan men'eder. Allah'ın kudret ve hikmetine dikkat etmelerini, kâinata ve hâdiselere ibret gözüyle bakmalarını ister.
  4. İnsanlara gönderilmiş bâzı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve tebliğ tarzları hakkında bilgi verir. Geçmiş ümmetlerin hallerinden ders almamızı söyler.
  5. İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı âhirete tercih etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir.
  6. Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tâbi olup hakkı savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder.
  7. İçtimaî, iktisadî ve siyasî hayatta tâkip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir.
  8. İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevâzu', sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlâkî değerleri tavsiye eder. İnsanları zulümden, hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan men'eder.
  9. Allah'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır. İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka hiçbir şey'in fayda vermiyeceğini bildirir.
  10. İslâm'a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini bildirir. Bu dünyanın, âhiretteki ebedî Cenneti ve saadeti kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu haber verir.

  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Kuran-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimde insanların bir tek Allah'a iman etmeleri gerektiğini belirtmektedir. Peygamberler, dünya ve ahiret ile ilgili bilgiler verilerek insanlara hem öğüt veren hem de bilgilendiren bir kutsal bir kitap özelliğini taşımaktadır.kuranın esasları,  kuranın temel esasları,  kuranı kerimdeki inanç esasları,  kuranın 4 ana konusu,  kurandaki 4 ana konu,  kuranı kerimde inanç esasları,  kuranda hangi esaslar