Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kuran-ı Kerim okumanın fazileti ve adabı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran-ı Kerim okumanın fazileti ve adabı

  Reklam
  Kur'an okumak zikirlerin en faziletlisidir.Ancak Bizden istenen düşünerek ve ibret alarak okuyuştur. Kur'an-ı Kerim Hazarda,Seferde,Gece ve Gündüz herdaim abdestli olarak okunur.Selefde (ra.) Kur'an hatmetmede değişik ölçüler vardı.

  İki ayda bir,ayda bir,on günde bir,sekiz günde bir ve bazıları ise yedi günde bir Hatim yapardı. Daha doğrusu Kur'an-ın hikmet ve incelikleri üzerinde düşünmek isteyen kimse maksadına ulaşabilecek şekilde hatmi kısaltır.

  İlk devir alimlerinde bir cemaat bir gün ve bir gecede hatim yapılmasını mekruh görmüşlerdir.Buna delil Ebu Davut,Tirmizi ve Neseideki şu hadisi göstermişlerdir:Abdullah İbni Amr ibni'l Abbas'dan rivayet etmiştir. "Üç günden az bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmeden bir şey anlayamaz.


  Bilki Kur'an en faziletlisi namaz içinde olan okuyuştur.

  Namaz dışındaki okuyuşa gelince,bunun en faziletli olanı gece okuyuşudur.Gecenin son yarısında okumak daha faziletlidir.Akşamla yatsı arasında okumakda iyidir.Kur'an okumak hususunda mekruh vakit yoktur.Gündüz ise sabah namazından sonra okumak daha faziletlidir.


  Günleriçinde,cuma.pazartesi,perşembe,arefe,zilhicc enin son on günü ve aylar içinde ise Ramazan ayı kur'an okumak için en faziletli zaman olarak seçilir. Hatmin Edepleri:Hz. Enesden Ebu Davut Rivayet ediyor.

  Enes Bin Malik (ra.) Kur'anı hatmettiği zaman,aile halkını toplar dua ederdi.Hatim vaktinde dua etmek çok kuvvetli müstehaptır.Humeyd El A'racdan (ra.) rivayete göre şöyle denilmiştir.Müslim. "Kim Kur'an okurda sonra dua ederse,dörtbin melek onun duasına amin der.

  Kur'an okumaya devam etmemek ve unutmakdan sakınmak:Enes (ra.)den Buhari ve Müslim-de rivayete göre,Peygamberimiz (sav.)şöyle buyurdu: "Kim Kur'an-okur da sonra unutursa,kıyamet gününde cüzzamlı olarak Allah Tealaya kavuşur.

  kuran ı kerim'i dinleme adabı ise:

  İ’lem eyyühe’l-aziz! Kur’ân-ı Kerim okunurken, istimâında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin.

  1. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev-i beşere hitaben Kur’ân’ın âyetlerini tebliğ ederken, kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O fem-i mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun.


  2. Veya Cebrâil (a.s.) Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.) tebliğ ederken, her iki hazretin arasında yapılan tebliğ-tebellüğ vaziyetini dinler gibi ol.


  3. Veya Kab-ı Kavseyn makamında, yetmiş bin perde arkasında Mütekellim-i Ezelînin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma olan tekellümünü dinler gibi hayalî bir vaziyete gir. (Risale-i Nur Külliyatından,Mesnevi-i Nuriye)


  Cenab-ı Hak(cc),cümlemizi;ömrümüzde bir an da olsa, hakikatiyle okuyanlardan ve dinleyenlerden eylesin...  Paylaş
  Kuran-ı Kerim okumanın fazileti ve adabı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimi anlamını bilerek okumanın veya dinlemenin fazileti çok büyüktür. Öyle ki anlamı bilinmediği halde dinleyen kişilerin hüzünlenip ağlamasını sağlayan etkili yüce bir kitaptır.kuranı hatim etmenin fazileti,  kuranı kerimi hatim etmenin sevabı,  hatim etmenin sevabı,  kuran hatim etmenin fazileti,  kuranı hatim etmenin sevabı,  kuran hatim etmenin sevabı,  kuranı kerimi hatim etmenin fazileti