Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kur'anda İnsan Modelleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'anda İnsan Modelleri

  Reklam
  Kur'anda İnsan Modelleri,

  1- Müslüman oğruyu bulmuş, doğru ile bir şekilde tanışmış, doğruyu kabullenmiş insan. İslamın beş şartını bilen, ALLAH'ın varlığına birliğine inanan insan profili.

  Cin, 14 : "Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."  İman etmiş olmak için müslüman olmak yeterli değildir :

  Hucurat 14 : Bedeviler "İman ettik." dediler. De ki: "Siz henüz iman etmediniz, fakat henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde "müslüman olduk" deyin. Eğer ALLAH'a ve peygamberine itaat ederseniz, size amellerinizden hiçbir şey eksiltmez; çünkü ALLAH çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir."


  2- Mü'min :Müslüman olup İslam Ahkamını tam manasıyla anlayıp kabul etmiş insan.

  Yusuf, 103 : Ve insanların çoğu sen ne kadar çok arzu etsen de mümin değillerdir!
  İsra, 9 : Biliniz ki bu Kur'an, insanları en doğru yola hidayet eder ve iyi iyi işler yapan müminlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.  Mü'minler elit bir gruptur. Mü'min olmak kolay değildir :

  Sebe, 20 : Yine andolsun ki, iblis onlar aleyhindeki tahminini gerçekten doğru buldu da içlerinde müminlerden ibaret bir gruptan başkası ona uydular.

  Yine de mü'minlik, insanın en yüksek mertebesi değildir. Mü'minler de hatalı olabilir ve onlara da kur'anda tavsiyeler vardır :

  Tegabun, 13 : ALLAH'tan başka tanrı yoktur. Onun için müminler yalnız ALLAH'a dayansınlar!

  Al- i İmran, 172 : Müminler içinden özellikle iyilik yapıp fenalıktan sakınanlara pek büyük bir mükafat vardır.
  3- Hizbullah :Mü'minden de öte, safını tamamıyle belirlemiş , islamı dava edinmiş , ALLAH taraftarlarıdır. Zafer, onlarındır :

  Maide, 56 : Kim ALLAH'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz hizbullahlar galiplerin ta kendileridir.  4- Kâfir :a- Ayetleri inkâr eden kişidir :
  Bakara, 161 : Fakat âyetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte ALLAH'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.


  b- Ayetlere alternatif hükümler koyan kişidir :

  Maide 44 : ALLAH'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.

  c- İslama karşı kibirlenenlerdir :

  Sad, 74 : Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

  d- İslam düzeninin gelmesini engellemeye çalışanlardır :

  Saff, 8 : Onlar ağızlarıyla ALLAH'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de ALLAH nurunu tamamlayacaktır.


  e- Tağuta dostluk, itaat ya da kulluk eden kişilerdir :


  Bakara, 257 : ALLAH iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. kafirlerin velileri ise tâğuttur
  5- Müşrik :Bu çok önemli. ALLAH'a inanıp ona ortak koşan kişilerdir. ALLAHa iman ettim deyip de başka başka putları,düşünceleri,ideolojileri,sistemleri ilah edinen kişilerdir.

  a-İbadetleri şekilden ibarettir, iman etmeden ibadet edebileceklerini sanırlar, ülkemizde kaç bin tane cami var , bunlara karışan var mı gibisinden laflar eden kişilerdir :

  Enfal, 35 : Onların, Kâ'be'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyle ise (ey müşrikler) inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.


  b- ALLAHa inanan ancak iman konusunda ALLAHla pazarlık yapmaya kalkan kişilerdir. :

  Fatır, 42 : Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde ALLAH'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı.


  c- Yaptıkları kötülükleri ALLAH'a mâl eden , kötülüklerin ortadan kalkması için çalışmak yerine işi ALLAH'a havale eden kişilerdir :


  Nahl, 35 : Bir de müşrikler ALLAH dileseydi, ne biz, ne de atalarımız, O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O'nun emri olmadan hiçbir şeyi yasaklamazdık! dediler


  d- İslam dininin diğer dinlerden üstün olduğunu kabullenmek istemeyen kişilerdir :


  Saff, 9 : O'dur dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet kanunu ve hak dini ile gönderen; isterse müşrikler hoşlanmasınlar!
  6- Fasık :Mü'minlerle direkt etkileşim halindeki kafirlerdir. Hem müslüman, hem müşrik, hem kafir hem de münafık olabilirler. Mü'min olmadıkları kesin :

  Tevbe, 67 : Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.

  Secde 18 : Öyle ya inanan kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar.


  İman iddiasında olup yaptıkları imandan uzak kişilerdir, kafirleri dost edinenlerdir :

  Maide, 81 : Eğer ALLAH'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.


  Yolu bulmak kendilerine nasip olduğu halde sebat edememiş kişilerdir :

  Yunus, 33 : Öyle büsbütün yoldan çıkmış fasıklara Rabbinin sözü şöyle gerçekleşti: "Onlar artık imana gelmezler!"
  7- Münafık :Müslüman görünüp İslama ihanet eden kişilerdir.


  Riyakardırlar :

  Nisa, 142 :Her zaman münafıklar ALLAH'a hile yapmaya çalışırlar, ALLAH da hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa ALLAH'ı pek az anarlar.


  Kur'an hükümlerine itiraz etmemiş görünen ama kabul de etmeyen kişilerdir :

  Nisa 61 : Onlara: "ALLAH'ın indirdiği hükme gelin, peygambere gelin!" denildiği vakit, münafıkların senden çekindikçe çekindiğini görürsün.

  Bakara, 14 : Bir de iman edenlerle karşılaştıklarında: "Biz de inandık" derler. Kendi şeytanları ile başbaşa kaldıklarında: "Emin olun biz sizinle beraberiz, biz ancak alay ediyoruz." derler.


  ALLAH'ı hesaba katmayarak, mü'minleri güçsüz olarak lanse etmeye çalışan , "biz ne yapabiliriz, para onlarda, güç onlarda, itaat etmekten başka çare yok" diyenler münafıktır.

  Münafıkun, 7 : Onlar: "ALLAH'ın Resulünün yanındakilere nafaka vermeyin ki, dağılsınlar!" diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri ALLAH'ındır, fakat münafıklar anlamazlar.
  8- Tağut : En tehlikelisi budur. ALLAHın ahkâmını kaldırıp kendi kanunlarını toplumlara dayatan kurum ve ideoloji ve bunların savunucuları, yürürlüğe koyucularıdır. Bunlar ilahtır. Buna itaat eden müşrik ve kâfir olur.İtaat etmekle, Ona kulluk etmiş olur :

  Bakara, 256 : Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan kesin olarak ayrılmıştır. Artık her kim tağut'a küfredip ALLAH'a iman ederse, işte o, en sağlam kulpa yapışmıştır. ALLAH, işitir, bilir.

  Nahl , 36 : Andolsun ki: Biz, her ümmete: "ALLAH'a kulluk edin ve tağuttan sakının!" diye uyaran bir peygamber gönderdik.
  Bu modellere karşı belirlenmesi gereken kur'ani tutum :


  1- Mü'min, mü'mini öldüremez :

  Nisa 93 : Kim de bir mümini isteyerek öldürürse, artık onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. ALLAH, ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.  2- Mü'min, kâfirleri dost edinmez :

  Nisa, 139 : Onlar ki, müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar; onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa izzet ve şeref, tamamıyla ALLAH'a aittir.


  3- Mü'min, kafirlere itaat etmez , kafirleri ulul emr yerine koymaz, kafirlerle mücadele eder :

  Furkan, 52 : Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver.  Münafıklara da itaat etmez. Dolayısıyla biz nerden bilelim münafığın kim olduğunu bahanesi geçersizdir :


  Ahzab, 48 : Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve ALLAH'a tevekkül et. Vekil olarak ALLAH yeter.
  Fasıklara da itaat etmez. Fasıklar hem münafık hem de kafirdirler çünkü.

  Tağut-Kafir-Müşrik-Fasık-Münafık-Müslüman-Mü'min-Hizbullah

  Her insan mutlaka bunlardan biri veya birkaçıdır. Seçim kendisinin.  Paylaş
  Kur'anda İnsan Modelleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün insan modelleri kuranı kerimde bahsedilmektedir. İnsanların dine inanıp inanmaması veya ne derece iman ettiklerinden bahsederek bunların konumları açıklanmaktadır.