Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kur’an’ı en iyi anlayan ve anlatan Peygamberimiz’di Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an’ı en iyi anlayan ve anlatan Peygamberimiz’di

  Reklam
  Kur’an’ı en iyi anlayan ve anlatan Peygamberimiz’di


  Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve hikmeti, ilahi kitabı insanlara vahiy suretiyle göndermeyi iktiza ettiği için, vahye mazhar olan Peygamber’in de onu bizzat açıkmasını dilemiştir. Kitap bazı inanmayanların istediği gibi, “elleriyle tutacakları kağıtlar” (En’am 7) halinde gökten inseydi, insanlar onun emir ve hükümlerini ne şekilde tatbik edeceklerini layıkıyla bilemeyeceklerdi.

  ALLAH’ın Kitabının mânâ ve ahkâmını, Peygamber’in izah etmesi bundan dolayı gereklidir. Cenab-ı Hak şöyle buyurarak Kur’an’ı tefsir etme vazife ve selâhiyetini Peygamber’ine vermiştir:

  “Biz sana da Kur’an’ı indirdik. Ta ki insanlara, kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın ve ta ki insanlar da iyice fikirlerini kullansınlar.” (Nahl 44)

  “İnsanlar arasında ALLAH’ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak bildirdik.” (Nisa 105)

  “Bu kitabı sana (başka bir hikmetle değil) ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri açıkca anlatman için… gönderdik.” (Nahl 64)

  “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan risalet vazifesini yapmamış olursun.” (Maide 67)

  Tebliğ iki vecihle yapılır: Birisi risaleti yani Kitabı tebliğ, diğeri de manalarını açıklamak ve bildirmek şeklinde olur. Taberi bu ayet için (Nahl 44) şöyle der: “Cenab-ı Hakk’ın beyanından anlaşılıyor ki, Kur’an’ın bir kısmının te”viline, yüce Rasül’ün izahı olmaksızın ulaşmak mümkün değildir.
  (Peygamberimiz’in Kur’an tefsiri, Prof. Dr. Suat Yıldırım Yeni Akademi Yay)

  Sayı: 218
  Bölüm: Kısa Kısa


  Zaman - Ailem
  09.02.2007  Paylaş
  Kur’an’ı en iyi anlayan ve anlatan Peygamberimiz’di Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimi en iyi okuyan, anlamını en doğrusu şekilde idrak eden ve bunlarla birlikte kuranı kerimin faziletini bilen ve hisseden kişi peygamber efendimizdir.peygamberimiz ve kuran