Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Semboller ve Emirler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Semboller ve Emirler

  Reklam
  Yeryüzünün kutsalı olan insanın, ilahi veya beşeri kaynaklara bağlılığını gösteren ve insanlara bu meyanda yön tayın eden saflarını belirleyen bir takım semboller işaret vardır. Bunlar yaratıcının insanlara kutsallık atfederek gösterdiği bir takım saf belirleyen değerlerdir. İnanmış olan insanlar saflarını belirlemek için bu sembollere işaret uyarak kendi saflarını belirlerler. Buna mukabil insanların siyasi düşüncelerini simgeleyen, devletlerin yapılarını simgeleyen, ulusal anlayışları şekillendiren bir takım işaretlerde vardır. Bu makalede beşeri simgelerden ziyade semavi dinin sembollerinden ve onların işaret etmiş olduğu esas gayelerden bahsedeceğim.
  İslam dinin sembolleri nelerdir?.. İslam dinin sembolleri kurandır, Kâbe ve buna bağlı olarak camilerdir, başörtüsüdür, başörtüsü aynı zamanda da bir emirdir.
  Dinin emirleri nelerdir?..
  İslam dininin ilk emri okudur:

  Yaratan Rabbin adıyla oku. Alak:1

  Dinin ilk emirlerinden olan okuma, okumanın da kaynağı olan kurandır.

  İşte bu Kuran, önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası Mekke ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını özenle koruyanlardır. Enam : 92

  Bu Kuran insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Ali İmran : 138

  Kuran Allah (Azze ve Celle) tarafından Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aracılığıyla insanlara bir hidayet ve öğüt olarak indirildiğini belirtmekte. Kuranın sadece sembolik olarak baş üzerine kaldırılması, evlerde başköşelerde duvarlara asılı bırakılması, ölülere tazim niyetiyle okunması kuranın ve sadece kutsal kitap olarak anılması kuranın muhataplarına esasta işaret etmiş olduğu gayeler değildir. Merhum, Akifinde ifadesiyle:
  Ya açar Nazmı celilin bakarız yaprağına,
  Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına,
  İnmemiştir hele Kuran bunu hakkiyle bilin
  Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için
  Dinin sembole yönelik diğer bir emri, Kâbeye doğru yönelinerek kılınan namaz ve gücü yeten Müslümanın yılda bir kez Kâbeyi haccetmesidir.

  Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescidi Haram yönüne çevir. Siz de Her nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Öyle ki, onlardan zulmedenlerin dışında insanların, size karşı bir delilleri olmasın. Onlardan korkmayın, Benden korkun, üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz. Bakara : 150

  Namaz bir emirdir, fakat namazda yön olarak kullanılan Kâbe semboldür!..
  Kâbeyi kutsal kılan insanın oraya işaret edilmesidir, yani Kâbenin kutsallığı insandan geçer çünkü insan Kâbe için değil, Kâbe insan için var edilmiştir. Kuran insan için inzal edilmiş ve insanın aklını vahiye göre kullanmasını işaret etmiştir. Kuran bir başına bir şey ifade edemez insan yaşamadıktan sonra. Kuranın anlamını bulması için insanın mutlaka onu yaşaması gerekir.
  Müslümanların ibadi veya siyasi konularını istişare etmeleri için toplanmaları gereken mekânlar olan camiler, Müslüman beldelerini diğer beldelerden ayıran en önemli amillerdir. Bir beldeye girildiğinde o belde ahalisinin Müslüman mı? Gayri Müslim mi? olduğu oralardaki ibadethanelerin varlıklarıyla anlaşılmaktadır. Müslüman beldelerinin en önemli sembollerinden olan camilere karşı takınılan tavrın sonucunu ise rabbimiz şöyle ifade etmektedir.

  Allah (Azze ve Celle)ın mescitlerinde Onun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların durumu içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azab vardır. Bakara : 114

  İnsan bedeni üzerinde kıymet bulan ve Allah (Azze ve Celle)ın kesin olarak kadınlara farz kıldığı başörtüsü, varlık gayesi sadece ve sadece ibadet olan insanoğlunun hayat içerisinde bir takım dış etkenlerden kendisini koruması için rabbi tarafından kendisinden istemiş olduğu bir sembol ve emirdir. Bu sembolün toplumların ve nesillerin ıslahı konusunda çok önemli olduğunu rabbimiz bizlere işaret etmiş ve şöyle buyurmuştur:

  Ey Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden cilbablarından üstlerine giymelerini söyle onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah (Azze ve Celle) çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Ahzap : 59

  Beşeri sembollerin istismarları olduğu gibi semavi sembollerin de istismarları olmaktadır. Başörtüsü bunların başında gelmektedir. Başörtüsünün işaret edilmiş yönüyle ilgilenmeyenler onu şekli olarak kullanmakta ve alabildiğince istismar etmektedirler. Başını örtmüş olan bir bayan rahatlıkla belden aşağısının istediği gibi hiç çekinmeden vücut hatlarını teşhir edebilmektedir. Adeta baş kısmında huzur İslamda derken, alt kısmında ise çağdaşlar veya laikler izindeyiz diyebilmektedirler.
  İnsanlar tarafından en fazla insafsızca harcadıkları değer dini değerleridir!..
  Şimdi insanlar bu sembolleri veya emirleri kendi amellerini gerçekleştirmek için kullanmaya kalkar emirleri semboller, sembolleri de emirler yerine kullanırlarsa artık hayat içinden çıkılmaz bir hal alır. Herhangi bir siyasi parti bu sembolleri kullanarak yani herhangi bir siyasi lider Kabeye gidip gelerek, herhangi bir sempatizan Kuranı başının üzerine kaldırarak veya başörtüsünü kullanarak siyasi rant elde edebilir mi?..
  Hiç sanmıyorum..
  Çünkü gerçekten örtünmüş olanlar niçin örtündüklerini bilerek örtünüyorlarsa dolayısıyla siyasi bir oluşuma destek verip vermeyeceklerinin de kararını akıllarını kullanarak verirler hiçbir kimsenin telkinine kanmadan!.. Kendisi olamayanların örtünmüş olmaları veya olmamaları bir şey değiştirmez çünkü böylesi insanlar kendileri olamadıktan sonra dış görünüşleri ne olursa olsun bir anlam ifade etmezler isterse örtünmüş isterse örtünmemiş olsunlar.
  Niçin iman ettiğinin bilincinde olan biri kuranı kendi siyasi amelleri uğrunda kullanmak ve siyasal amaçları için istismar edebilir mi?.. Kurana iman eden biri siyasal düşüncesini ve hareketini kuranın belirlemiş olduğu doğrultuda yapar, yapmak zorundadır. Kişi inanmış olduğu değerler uğuruna bedel öder, değerlerinden bedel ödeterek harcama yapmaz, aksine onun tek gayesi olur değer vermiş olduğu dininin sembollerine ve emirlerine karşı dürüst davranmak ve onların nizamında hareket etmek.
  Sonuç olarak diyorum ki, İşaret parmağından ziyade işaret edilen yer veya nokta daha önemlidir. İşaret parmağı sembolü, işaret edilen yer ise emri ifade eder. Yön olarak işaret edilen Kâbe ancak namazla anlamını bulur yoksa Kâbe kare şeklinde bir yapı olarak yerini korumaktadır. Başörtüsü de örtenin özerinde anlamını bulması için, örtünen niçin örtündüğünü ve başındaki örtünün neyi ifade ettiğini çok iyi bilmesiyle örtü anlamını bulacaktır, aksi halde bir bez parçasından öteye gitmeyecektir. Kuran hayata yansıtılarak yaşanılırsa bir anlam ifade edecektir, yoksa onu salt tilavetiyle okuyarak, onu güzel kılıflar içerisinde muhafaza ederek hayattan uzaklaştırmak esas misyonundan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Kâbenin birer uzantısı konumunda olan camileri de esas bağlamlarından çıkardığınızda onlarında sembolik birer beton yığınından farkları kalmayacaktır. Camilerin gerçek anlamlarını bulması için onların mimari güzelliklerinden ziyade içeriklerinin zenginleştirilmesiyle ancak anlamlarını bulacaklardır.
  Nasihatlerin musibetlerden evla olması dileğiyle.

  alıntı  Paylaş
  Semboller ve Emirler Mumine Forum

kuranda semboller,  kurandaki semboller,  müslümanlıkta dini semboller,  dini semol kuranı kerim,  islamda dini sembollerin yeri,  kurandaki semboller ve anlamları,  müslümanlıkta kullanılan dini semboller