Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Fatiha suresinde neden “elhamdü lillahi rabbi’l-alemın”den sonra Allah ın rahman ve r Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fatiha suresinde neden “elhamdü lillahi rabbi’l-alemın”den sonra Allah ın rahman ve r

  Reklam
  “Elhamdü lillahi rabbilalemin”den sonra Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerinin zikredilmesinin önemli bir hikmeti şu olabilir: “Rabbulâlemîn” sıfatı Allah’ın bütün kâinatın yaratıcısı, idarecisi, tanzim edicisi, hayatın ve hayat şartlarının hazırlayıcısı olduğunu ifade etmektedir. Bu küllî vasfın arkasından “Rahman-Rahim” isimlerinin gelmesi, ilahî yaratıcılığın, idareciliğin arka planındaki muessir vasfın rahmet olduğunu göstermek içindir.

  Özellikle, “rahman ve rahim” isimlerinin- bir cihette- dünyaya bakan “Rabbulâlemîn” sıfatı ile ahirete bakan “Maliki yevmiddin” vasfının arasına gelmesi, sonsuz rahmetin her iki dünyaya bakan yönlerine işarettir. Çünkü, Rahman’ın rahmeti dost-düşman farkını gözetmeden bütün insanları, cinleri ve tüm varlıkları kuşatır. Rahim’in rahmeti ise, cennete giden mümin kulları kuşatan hususî bir rahmettir. Bu yönüyle, Rahman ismi, kâinattaki nizam ve adalete, Rahim ismi ise, haşre ve ahirete işaret etmektedir.

  Ayrıca, biri menfaatleri celp, diğeri zararları defetmek üzere terbiyenin, idareciliğin iki esası vardır. Bütün kâinatın idarecisi anlamına gelen “Rabbulâlemîn”den sonra "Rezzak" mânâsına olan “Rahman” birinci esasa, "Gaffar" mânâsını ifade eden “Rahim” de ikinci esasa işaretleri için birbirine bağlanmıştır  s.i.t


  Paylaş
  Fatiha suresinde neden “elhamdü lillahi rabbi’l-alemın”den sonra Allah ın rahman ve r Mumine Forum

elhamdü lillahi,  elhamdu,  elhamdü,  Elhamdü lillâhi r