Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Hakkında Yazılar Forumundan Kur'anı Kerim Hakkında Pratik Bilgiler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'anı Kerim Hakkında Pratik Bilgiler

  Reklam
  Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane sure vardır?

  Cevap: 114


  Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır?

  Cevap:14 tane

  Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21 Alak 19


  Soru: Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ?

  Cevap: Araf süresi -Necm süresi -Alak süresi


  Soru: Nebilerin ismiyle isimlenen sureler hangileridir?

  Cevap: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed, Nuh sureleri


  Soru: Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü hangisidir?

  Cevap: Şuara suresi 227 ayet


  Soru: Kuran da zikredilen en büyük rakam kaçtır?

  Cevap: 100 bin rakamı saffat suresi 147 ayet


  Soru: Kuran-ı Kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?

  Cevap: 1/10 Sebe:45


  Soru: Sure kelimesiyle başlayan sure hangisidir?

  Cevap: Nur Süresi


  Soru: Besmele iki defa zikredilen sure hangisidir?

  Cevap: Neml Suresi


  Soru: Besmele ile başlamayan sure hangisidir?

  Cevap: Tevbe (Berae) suresi


  Soru: İki nebinin ismi ile biten sure hangisidir?

  Cevap: Alâ Suresi


  Soru: Esma-ül Hüsna'dan birisiyle başlayan sure hangisidir?

  Cevap: Rahman Suresi


  Soru: Peygamber efendimizin kadınlara öğretilmesi emir buyurduğu sure hangisidir?

  Cevap: Nur suresi


  Soru: Her ayetinde ALLAH(cc)lafzı olan sure hangisidir?

  Cevap: Mücadale suresi


  Soru: Her gece 30 ayeti okuyan kimseyi kabir azabından koruyan sure hangisidir?

  Cevap: Mülk suresi


  Soru: Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure hangisidir?

  Cevap: Enr17;am suresi


  Soru: Cuma günü okunması müstehap olan sure hangisidir?

  Cevap: Kehf suresi


  Soru: Rasüllahr17;ın beni yaşlandırdığı buyurduğu sure hangisidir?

  Cevap: Hud suresi


  Soru: Başından ve sonundan ayetlerin okunup ezberlenmesi deccalden koruyucu olan sure hangisidir?

  Cevap: Kehf suresi


  Soru: Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure hangisidir?

  Cevap: Hacc suresi


  Soru : Okuyanı şirkten beri kılan ve yatarken son olarak okunması müstehap olan sure hangisidir?

  Cevap: Kafirun suresi


  Soru: Rasullah'ın Kuran'ın üçte birine denk buyurduğu sure hangisidir?

  Cevap: İhlas suresi


  Soru:Bir maden ismi olan sure hangisidir?

  Cevap: Hadid suresi (demir manasına)


  Soru: Ahmed ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir?

  Cevapaff suresi 6 ayet


  Soru: Sahabe ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir Ve hangi isimdir?

  Cevap: Ahzab suresi 37 ayet - Zeyd-


  Soru: "O gün yalancılara yazıklar olsun (vay hallerine)" ayeti kendisinde 10 defa zikredilen sure hangisidir?

  Cevap: Mürselat suresi


  Soru: "Ey Nebi" hitabı beş defa zikredilen sure hangisidir?

  Cevap: Ahzab suresi


  Soru: 29 cüzde bir tane medeni sure vardır ismi nedir?

  Cevap: İnsan suresi


  Soru: İmam Şafi (ra) nin insan düşünse bu sure insanlara yeterdi buyurduğu sure hangisidir?

  Cevap: Asr suresi


  Soru : Rasullahın Zehrevan diye isimlendirdiği sureler hangileridir?

  Cevap: Bakara ve Ali imran sureleri


  Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane nebinin adı zikredilmiştir?

  Cevap: 25


  Soru: Aynı ayetin kendisinde 31 defa zikredildiği sure hangisidir?

  Cevap: Rahman suresi (febieyyi ala i rabbiküma tükezziban)


  Soru: Amme cüzünde kaç tane sure vardır?

  Cevap: 37


  Soru: Mekkede müşriklere karşı Kuran-ı açıktan ilk okuyan sahabe kimdir?

  Cevap: Abdullah b Mesut


  Soru: Rasullahın Kuran'ın zirvesi buyurduğu sure hangisidir?

  Cevap: Bakara suresi


  Soru: Hüdhüd kuşunun kıssası hangi surede zikredilmektedir?

  Cevap: Neml Suresi 20-24


  Soru: Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir?

  Cevap: Bakara süresi 255


  Soru: Zekatın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime hangi sürede ve kaçıncı ayettir?

  Cevap: Tevbe süresi 60


  Soru: Binite binince okunan dua hangi sürede ve kaçıncı ayettir?

  Cevap: Zuhruf 13


  Soru: Bedir gazvesini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Enfal süresi


  Soru: Uhud gazvesini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Ali imran 121-190


  Soru: Hendek gazvesini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Ahzab 9-27


  Soru: Tebük gazvesini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Tevbe 38-125


  Soru: Peygamber efendimizin hicretini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Tevbe 40


  Soru: Harut ve Marut kıssasını anlatan süre hangisidir?

  Cevap:Bakara 102


  Soru: Kıblenin Kudüsr17;ten Kaber17;ye çevrildiğini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: bakara süresi 142-150


  Soru: Mirac hadisesini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Necm süresi


  Soru: İfk hadisesini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Nur süresi 11-26


  Soru: Zülkarneyn süresini anlatan süre hangisidir?

  Cevap: kehf 83-98


  Soru: Talut Calut kıssasını anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Bakara 246-252

  Soru: Musa as ile Hızır as kıssasını anlatan süre hangisidir?

  Cevap: Kehf 60-82
  Paylaş
  Kur'anı Kerim Hakkında Pratik Bilgiler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Paylaşım için Allah razı olsun. 3. 3
  Paylaşım için teşekkürler.Allah razı olsun..