Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

  Reklam
  Bizim toplumumuz, tarihten bu yana inançlı bir toplum olma özelliğini sürekli korumuş, hatta bu konuda “izleyici” konumundan ziyade “izlenen” konumunda olmayı tercih etmiş, pek çok alanda önderlik etmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Bağdat’ı fethedip halifeliği İstanbul’a taşımasından sonra toplumumuz, fiilen ve resmen İslam dünyasının başı olmuş, Türklükle İslamiyet, Hıristiyan ve diğer dine inanların gözünde aynı anlam ifade etmeye başlamıştır.

  İslam dininin teşviki ve bu coğrafyada yaşayan insanların İslam dinine gönülden bağlanmasıyla, askerî alanda olduğu gibi bilimde, mimarîde, edebiyatta, musikîde dev gelişmeler olmuş, Avrupa “karanlık çağ” dönemini yaşarken Müslümanlar medeniyetin sembolü haline gelmişlerdir. Avrupa’daki aydınlanma ve yeniden yapılanma hareketlerini tetikleyen sebeplerden biri de Haçlı Savaşları sırasında Avrupalıların İslam dünyasındaki medeniyeti keşfetmiş ve onu kendi ülkelerine taşımış olmalarıdır.

  Anadolu insanın sevecen, cana yakın, misafirperver, dürüst, çalışkan vb. yüce meziyetlere sahip olmasında İslam’ın rolünü kim reddedebilir? Asırlar boyunca çeşitli etnik ve dinsel renge sahip insanların iç içe dostça yaşamalarını, İslam’ın kardeşlik ve hoşgörü öğretisinin bir yansıması olmaktan başka neyle açıklayabiliriz? Mevlânâ’nın, Yunus’un Hacı Bektaş Velî’nin kana kana içtikleri pınar, İslam’dan başkası değildi. Askerî başarılar, büyük fetihler İslam’ın cihat anlayışının körüklediği cesur yüreklerle elde edilmiştir. Günümüzde de ülkemizde yaşayan insanların barış ve güven içinde olmaları, barış, sevgi ve hoşgörü dini olan İslam’ın kültürümüze iyice sinmiş olmasındandır.

  Dr. Ali Kuzudişli


  Paylaş
  Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Halk arasında nedeni tam olarak bilinmese de eskiden beri devam eden bazı alışkanlıklar kültürün bir parçası olarak devam etmektedir. Bunda dinin de etkisi büyüktür. 3. 3
  Dinin kültürümüz üzerindeki etkileri nelerdir kısaca

  Kültürün en önemli unsurlarından biri dindir. Din kişiyi ve toplumu doğrudan ilgilendiren, insan hayatına yön veren bir değer olarak kültür üzerinde oldukça etkilidir. Dil , musiki, mimari, örf ve adetler dinin doğrudan etkili olduğu manevi kültür ögelerinden bazılarıdır.
kültürümüzün üzerindeki dinin etkisi nedir,  dinin kültürümüz üzerindeki etkileri örnekler