Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan On sekiz bin âlem ne demektir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  On sekiz bin âlem ne demektir ?

  Reklam
  On sekiz bin âlem ne demektir ?


  Kur’anda geçen “ rabbul alemin” tabirinde, alimlerimiz 18000 alem demişler Bu rakam kesretten kinayedir Yani arap edebiyatında 7, 70, 700, 7000, 70000 veya 18000, 28000 gibi sayısal ifadeler çokluğu ifade etmek içindir Halbuki alimlerimizin çoğuna göre her bir insan her bir hayvan her bir bitki veya her bir melek her bir cin bir alemdir Hatta her bir hücre başka hücrelere benzememesi dolayısıyla bir alemdir İşte Allah “ alemlerin Rabbidir” veya “ey habibim! Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik” gibi kur’ani ifadeler tamamıyla tüm kainatı ve içindeki her bir hayat sahibin hatta cansızları da içerisine almaktadır


  Kaynak :
  * İslam Ansiklopedisi
  * Kuran Tefsiri

  Onsekiz bin âlem ne demektir?

  Âlem; cihan, kâinat, dünya ve Allah’tan gayrı her şey mânâlarına gelir Ayrıca halk ve topluma da âlem denir

  “On sekiz bin âlem” tabiri Fâtiha Sûresindeki “Rabbi’l-âlemîn” ifadesinin tefsirlerinde geçer Tefsirlerimizde âlemlerin sayısı on sekiz bin ile yirmi sekiz bin arasında değişir
  Tasavvufta kâinata âlem-i ekber (büyük âlem) insana da âlem-i asğar (küçük âlem) denmektedir Kâinat ile insan arasında çok yakın bir irtibattan dolayı da kâinata insan-ı ekber tabir edilir İnsana küçük âlem denmesindeki sebep, kâinatta ne varsa insanın maddî ve manevî dünyasında da az çok o şeyin var olmasıdır Bu hususta Sözler’de şöyle denir:

  “İnsanda cisimden başka nasıl ki akıl, kalb, ruh, hayal, hâfıza gibi manevî vücutlar var Elbette insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta âlem-i cismaniyetten başka âlemler var Hem âlem-i arzdan (dünyadan) tâ Cennet âlemine kadar herbir âlemin birer semâsı var”163

  Ayrıca insanda var olan duygular kâinatta ona benzer âlemlerin varlığını göstermektedir Lem’alar’da geçtiği gibi, “insanın ruhu âlem-i ervahtan ve hâfızaları Levh-i Mahfuz’dan ve kuvve-i hayaliyeleri (hayal gücü) âlem-i misâlden ve hâkezâ her bir cihazı bir âlemden haber veriyorlar”164

  Demek ki kâinatta insan, dünya, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler gibi bir görünen âlemler var, bir de görünmeyen âlemler vardır

  Bediüzzaman, Mektubat’ta “Rabbi’l-âlemîn’in tefsirinde “Semâvatta (göklerde) binler âlem var Yıldızların bir kısmı her biri birer âlem olabilir Yerde de her bir cins mahlukat (varlıklar) birer âlemdir Hattâ her bir insan dahi küçük bir âlemdir” derken, âlemlerin nasıl bir sayıya ulaştığını ifade etmektedir165

  Meselâ sadece yıldızlara ve yıldız topluluğu olan galaksilere bakalım Kâinattaki galaksilerin durumu büyük bir çayırda bir çimen yaprağının durumundan farklı değildir Dünyanın en güçlü optik teleskopu olan ve Amerika’da bulunan Mount Palomer Rasathanesindeki 200 inçlik Hale Teleskopunun gözlem sahası içine 800 milyon galaksi girmektedir Ya bütün kâinatta ne kadar galaksi var? Belki yüz milyar, belki daha fazla Bu konuda tahmin yürütmek bile imkânsız Çoğunluğu 100 milyar civarında yıldız bulunduran bu sayısız galaksiler içinde bin milyardan fazla yıldızı bulunanlar da vardır Bu yıldızların her birisi güneşten binlerce kat büyüklüktedir

  Bir de yeryüzüne inelim Yeryüzünde bulunan canlı cansız her bir tür varlık birer âlem: Ağaçlar, çiçekler, böcekler, kuşlar, balıklar vesaire bütün varlıklar birer âlem
  Ya görünmeyen âlemler Dünyada mevcut olup da göremediklerimiz: “Âlem-i ziya (ışıklar âlemi), âlem-i hararet (ısılar âlemi), âlem-i hava, âlem-i kehriba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir”166

  Dünyada olmayan âlemler: Ölen insanların ruhlarının bulunduğu Berzah âlemi, ruhanî varlıkların, meleklerin ve cinlerin bulunduğu ruhlar âlemi Göremediğimiz, işitemediğimiz gayb âlemi

  Âhiret âlemi: Cennet, Cehennem ve binlerce âlemler
  Ruhlar âlemi ile şehâdet âlemi (görebildiğimiz âlem) arasında kalan misâl âlemi

  Şimdi âlemleri nasıl tasnif edeceğiz? Sayısını nasıl tespit edeceğiz? 18 bin mi, 18 milyon mu, 18 milyar mı? Demek ki sayısını ancak Allah bilir “On sekiz bin âlem” tabiri kesretten kinaye, yani çokluğu ifade etmektedir

  Şu da bir gerçektir ki, “Doğrudan doğruya her âlem Cenab-ı Hakkın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir”167

  Mehmed Paksu

  Paylaş
  On sekiz bin âlem ne demektir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ALLAH C.C razı olsun onskiz bin aleme rahmet pegamberimize salavat la ilahe illallah muhammeder resulallah18000 alemin rabbi,  18000 alem,  72 bin alem,  72 alem,  dünya dan başka alem varmı,  18000 alem nedir,  dünyadan başka alem varmı