Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Cemre Düşmesi Nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cemre Düşmesi Nedir

  Reklam
  Cemre Düşmesi Nedir


  Cemrenin kelime anlamı 'kor halindeki ateş'tir İlkbahar başlamadan önce birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğüne ve onları ısıttığına inanılır Eskiler 365 günlük yılı 'kasım' ve 'hızır' günleri olarak ikiye ayırmışlardı Kasım 179, hızır ise 186 gündü Yılın kasım kısmı yani kış devresi 8 kasımda başlar, 6 mayısa kadar sürerdi 6 mayısta da hıdırellez ile birlikte yaz devresi, hızır günleri başlardı Kasım ayına kasım dememiz oldukça yenidir 1945 yılında ilgili kanun yürürlüğe girene kadar, kasım ayma 'teşrinisani' denilirdi Kasım adı Arapça 'bölen' anlamındadır Yılı böldüğü için bu ad verilmiş olabilir

  Kasımın kırk altısında, kırk gün anlamına gelen 'erbain', seksen altısında da elli gün anlamına gelen 'hamsin' başlar, böylece kışın en soğuk zamanları olan doksan günlük süre geçmiş olurdu Kasım günlerinin ortasını geçip yüz gün arkada kalınca halk arasında zorlu kış günlerini arkada bırakmanın bir ifadesi olarak 'geldik yüze, çıktık düze' denilirdi

  Kasımın yüz beşinde (19-20 şubat) birinci cemrenin havaya, yüz on ikisinde (26-27 şubat) ikincisinin suya, yüz on dokuzunda da (5-6 mart) üçüncü cemrenin toprağa düştüğüne ve yedi günlük aralıklarla buraları ısıttıklarına inanılırdı Cemrelerin düşüş sıralamasında önce hava ısınıyormuş gibi görünse de hava doğrudan güneş ışınları ile ısınmaz

  Güneş'ten gelen ışınlar önce yeri ısıtırlar, yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtırlar Aksi olsaydı, yükseldikçe, dağların tepesine çıktıkça, Güneş'e yaklaşıldığı için hava gittikçe ısınırdı

  Meteorolojik olarak ısınma sıralaması toprak - hava- su şeklindedir Cemre her ne kadar folklorik bir inanış olsa da, cemreler arasındaki günlerde hava sıcaklığında az da olsa düşüşler yaşansa da, özellikle Marmara bölgesine ait istatistiklere göre, cemre tarihlerinde yüzde 80'e varan oranda ısınma meydana gelmektedir Cemreler Türk dünyasının kültür ve edebiyatına da konu olmuşlardır Örneğin, divan şairlerinin cemre zamanlan, baharın yaklaşması dolayısıyla önemli kişiler için yazdıkları övgü şiirlerine 'Cemreviye' denilirdi


  Paylaş
  Cemre Düşmesi Nedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cemre Arapça bir kelime olup ilkbaharda güneş ışığının ilk sıcaklığını yeryüzüne yansıtması anlamına gelmektedir. Fakat bunun dışında da anlamları bulunmaktadır.