Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Rızık Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rızık Nedir?

  Reklam
  Rızık Nedir?


  Sözlükte azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey anl----- gelen rızk, terim olarak, Yüce Allâh'ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey demektir Buna göre rızk, helal olabileceği gibi, haram da olabilir
  Rızk konusunda benimsenen temel prensipler şunlardır:
  1 Rızkı yaratan ve veren ancak Allâh'dır Kur'an'da, "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allâh'a ait olmasın" (Hud 11/6) buyurulmaktadır Başka bir ayette de Allah'ın, dilediğine bol rızk verip, dilediğinin rızkını daralttığı ifade edilmektedir (Şûra 42/12) Kul, Allâh'ın evrende geçerli tabii kanunlarını gözeterek çalışır, çabalar, sebeplere sarılır ve rızkı kazanmak için tercihlerde bulunur Allâh da onun bu tercihine ve çabasına göre rızkını yaratır Allâh'ın yegane rızk veren olması, tembellik yapmayı, çalışmamayı, yanlış bir tevekkül anlayışına sahip olmayı gerektirmez
  2 Haram olan şey de, rızk kapsamındadır Fakat Allâh'ın haram olan rızkı, kulun kazanmasına rızası yoktur Kur'an'da, "Artık Allâh'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızklardan yeyin" (Nahl 16/114) buyurularak, helal yenilmesi emredilmiş, haram yasaklanmıştır 3 Herkes kendi rızkını yer; hiç kimse başkasının rızkını yiyemez

  Paylaş
  Rızık Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rızık yenilen içilen anlamına gelen bir kavramdır. Dini bir tabir olarak ise Allahu tealanın insanlara vermiş olduğu nimetler şeklinde ifade edilir.rızık ne demektir,  rızık ne demek