Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan DNA'nın şifresini çözen adam Francis Collinsde evrimcidir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  DNA'nın şifresini çözen adam Francis Collinsde evrimcidir?

  Reklam
  Soru: “DNA’nın şifresini çözen adam Francis Collins de evrimcidir. Ama Allaha iman ettiğini söylüyor ve “İnsanın yaratılmasında Allah doğal seleksiyon ve mutasyonu seçtiğini görüyorum. Biz kimiz ki, buna karşı gelelim” diyor. DNA’nın şifresini çözen adamın evrim konusunu en iyi bilmesi gerekmez mi? Eğer evrim bir ön kabulse, peki o neden evrim teorisinin bir bilimsel gerçek olduğunu söylüyor?”

  cevap:Evrim konusunda kargaşaya ve çatışmaya sebep olan en büyük etken, evrimden neyin kastedildiğinin tam anlaşılamamasındandır.

  Evrim; tekâmül, tahavvül, tebeddül ve evolüsyon gibi pek çok farklı manalarda kullanılıyor. Yaratılışçılarla evrimcilerin anlaşamadığı nokta, evrimcilerin bir yaratıcıyı kabul etmeyişleri ve canlıların tesadüfen birbirinden silsile halinde meydana geldiğini ileri sürmeleridir. Yani, evolüsyon manasında bir değişimi ileri sürmeleridir.

  Tekâmül manasında, yani bir canlının embriyodan başlayarak en mükemmel hale gelinceye kadar geçirdiği safhaları ifade eden değişimi, Allah’ın ilim, irade ve kudretiyle olduğunu kabul şartıyla yaratılışçılar da tasdik ediyorlar. Kâinatta atomdan galaksilere kadar hiçbir şey kararında değildir. Bütün varlıklar her an değişim ve başkalaşım içerisindedirler. İnsanda ortalama yüz trilyon hücre vardır. Her hücrede bir saat içerinde yirmi bin reaksiyon olmaktadır. Yani insanda bir saat içerisinde; yüz trilyon x yirmi bin = …. Kadar değişiklik olmaktadır. Bu değişime evrim deniyor. Bu manada evrim, yani değişim, Allah’ın ilim, irade ve kudretinin eseridir. Böyle bir değişim, canlı ve cansız bütün evrende hâkimdir ve bütün bu değişim ve başkalaşımlar Allah’ın eseridir.

  Evrim konusunda daha fazla için: “Evrim ve Yaratılış”, “İnsanlık Tarihi Boyunca Evrim”, adlı kitaplarımıza veya “sorularlaevrim” sitesinde ‘evrim terminolojisi’ açıklamasına başvurulabilir.

  Prof. Dr. Adem Tatlı


  Paylaş
  DNA'nın şifresini çözen adam Francis Collinsde evrimcidir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evrimciler insanların ve hayvanların zamanla farklı değişimler yaşayarak bugünkü hallerine geldiklerini savunan bir düşüncedir. Evrime göre insan hayvandan gelme bir canlıdır.