Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Savaşların insanlar üzerindeki etkileri nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Savaşların insanlar üzerindeki etkileri nedir?

  Reklam
  Savaş insanların yaşama hakkını elinden almaya kadar ileri boyutlara varır. İnsanların her hakkı korunmalıdır. Fakat savaşlar ile insanlar
  yaşama hakkından mahrum kalır. Nice insanlar ölür niceleri sakat kalır evsiz barksız kalır ailesini kaybedersevdiklerinden uzak kalır. Savaş ekonomik düzeni alt üst eder. Bu da bölge insanlarını doğrudan etkiler. İnsanlar aç susuz kalır. Savaşlar birçok hastalığı beraberinde getirir. İlaç sıkıntısı baş gösterir. Hastalar ilaç hatta hastane bulamaz. Savaştan sonra yaşam şartları zorlaşır sorunlar ortaya çıkar.
  İnsanlar fiziksel açıdan sorunlar yaşamakla birlikte ruhsal açıdan da sorunlar yaşarlar. Savaşta insanlara acı veren ölüm korkusu vardır. İnsanlar hayatları boyunca bu korku ile başa çıkmaya çalışırlar. Her an bir savaş olabileceğini düşünerek korku ve hüzün içinde yaşarlar. Bunun dışında bir insanın sakat olarak yaşamına devam etmesi ya da gözleri önünde yakınlarını kaybetmesi de çok acı olabilir. Bu yüzden savaş psikolojik olarak insan üzerinde büyük bir etki bırakır.
  Savaşın insan yaşamındaki etkisi fazladır. Savaşın etkileri kendini her alanda gösterir. Bu etkiler kalıcı olup çok uzun bir süre devam edebilir.

  SAVAŞIN ZARARLARI
  Savaşın etkisi büyüktür. Gerek insan yaşamına gerekse çevreye büyük bir zarar verir. Savaşların olmaması için gereken önlemlerin alınması gerekir.
  Savaş ülkeler bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen silahlı mücadeledir. Savaşlar genellikle dini milli siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.
  Savaş nefretin dolaysız dışavurumudur. Kullandığı teknoloji ne olursa olsun hangi kriterlere göre değerlendirilse değerlendirilsin doğası gereği yıkıcıdır. Bu yıkıcılık savaşın bizzat başladığı andan çok önce başlar ve savaşın bitiminden çok sonraya kadar biyolojik psikolojik ekolojik yıkımlar olarak kendini yaşamın her alanında gösterir.
  Savaşlar sonrasında birçok can kaybı olur. Mağdur ve suçsuz insanların canına kıyılır. Ölmeseler bile hayatlarının geri kalanı birçok problem içinde geçer ve kötü duruma düşerler. Savaş insanların yaşamını alt üst eder. Savaş ile insanlar hayata küser. Savaşta insan haklarına saygı göstermeyip insanlara büyük bir haksızlık yapılır.
  Günümüzde bazı yerlerde savaşlar hala devam etmektedir. Peki savaşların önlenmesi için ne yapılmalıdır? Barış olan yerde savaş yoktur. Eğer ülkeler barış ve hoşgörü içinde yaşarsa ülkeler arası olumlu bir iletişim kurulursa savaşların sayısı azalır ve bu kadar yıkım önlenmiş olur.
  Hiroşima ve Nagasaki’de atom bombası atılınca insanlar öldü sakat kaldı yakınlarını evlerini kaybetti hatta doğan çocuklar sakat olarak doğdu. Bu savaşta olduğu gibi birçok savaşın etkileri büyük ve yıkıcı olmuştur. Savaşlar bu özelliğinden dolayı çevreye ve insanlara çok büyük zararlar getirmektedir.
  Savaşlar yıkıcı ve zarar verici bir etkiye sahiptir. Bu yüzden toplumlar arasında barış sağlanmalıdır ve savaşlar en aza indirilmelidir.


  Paylaş
  Savaşların insanlar üzerindeki etkileri nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Savaşlar insanları her yönü ile etkileyen bir toplum sorunudur denebilir. Kazanan taraf ya da kaybeden taraf olması da bir çok şeyi değiştirmektedir. 3. 3
  Savaşın Olumsuz Sonuçları Nelerdir Kısaca

  Savaşın olumsuz yönleri kısaca insanlar arasında ayrılıklara neden olup, maddi ve manevi bir çok sonuçlara yol açmaktadır.

  Savaşların insanlar üzerindeki olumsuz etkileri maddeler halinde

  1- Korku


  2- Endişe

  3- Nefret

  4- Güvensizlik


  5- Göz yaşı


  6- Yıkım

  7- Düşmanlık

  8- Fakirlik


  9- Belirsizlik
savaşın ve barışın toplum üzerindeki etkileri,  savaşın insanlar üzerindeki etkileri nelerdir,  savaşın insanlar üzerindeki etkisi,  savaş ve barışın toplum üzerindeki etkileri,  savaşların insanlar üzerindeki etkileri,  savaşların yıkıcı etkileri,  savaşın insanlar üzerindeki etkileri