Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Din ne demektir din kavramından ne anlaşılmalıdır kısaca açıklaması nasıldır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Din ne demektir din kavramından ne anlaşılmalıdır kısaca açıklaması nasıldır

  Reklam
  Din Nedir Kısaca
  Dinin Kısa Açıklaması:
  Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedi mutluluğa ulaştıran ilahi kanunlar bütünüdür.

  Diyanet


  Paylaş
  Din ne demektir din kavramından ne anlaşılmalıdır kısaca açıklaması nasıldır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam


  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
  Selâm, Allah’a tâbi olanların üzerine olsun!


  “Din” kavramın kısaca anlamı şudur: Helâl ve haramı tayin eden bir nizam.


  Bize Kuran ve hadislerde bildirilen, ehemmiyet taşıyan dinler Yahudilik (Musevilik diye bir tabir yoktur ve kullanılmamalıdır!), Hristiyanlık ve İslâmiyet. İlk insan ve babamız olma hasebiyle Adem’in (a.s.) özel statüsü vardır, fakat ilk rasulullah Nuh (a.s.) olduğu için onun dini tevhid dini idi ve bu din Musa’nın (a.s.) 10 emir ile müşerreflenene kadar sürdü. Bu arada yaşamış olan tüm Allah’ın elçileri de bu tevhid dini üzere hareket ettiler. 10 emir ile ve tüm helâl ve haramlar (Tevrat) ile birlikte bu tevhid dini daha genişletildi. Saptırıldığı ve tahribata uğradığı an Hristiyanlık dini Yahudilere verildi. İncil’ de de belirtildiği gibi Yakup oğullarına indirildi, dolayısıyla İsa (a.s.) Beni İsrail’e gönderildi. Ancak bu yeni din ile bir fark olduğu için, bu dine uyanlara Nasara denildi. Tahribat sonucu İslâmiyyet geldiğinde bu Nasara dini daha genişletildi, kısmen değişikliğe uğradı ve tekmil edildi, yani din olarak kemâline, zevale ulaştı. İslâm böylelikle bütün dinleri içinde barındırıyor (bak Şura Suresi/13). Ayrıca bir özellik daha, Muhammed (s.a.v.) tüm insanlara ba’s olundu.


  Fakat Müşriklerin ve Kafirlerin de dini vardır. Bu dinleri Allah katında batıl dır, yani boştur ve ancak sapıklıktan ibarettir. Fal oklarıyla helâl-haram tayin edilirdi Mekke döneminde… Allah o yüzden Kâfirun Suresinde “Ey kâfir ehli” diye hitap ettiği kavime sonunda “Sizin dininiz Size, benim dinim bana” diye bitiriyor Sure’yi. Müşrikler Allah’ı tanıyıp şirkte koşsalar da, dinsiz denilmiyor. O halde bir şahıs hakkında “dinsiz, imansız” demek doğru olmaz.


  İslâm’da diğerleride olduğu gibi bir helâl-haramdan oluşan bir nizam dır. Ancak Allah kendisinin helâl kıldığını hiçbir kimsenin haram kılmasını, yine haram kıldığını hiçbir kimsenin helâl kılmasını istemez ve yasaklar. Mesela, 20. asırda gördüğümüz gibi, Allah’ın helâl kıldığı bir yiyeceği fıkh üzere bir bilgiye sahip olmayanların bu haram demelerini işitiyoruz. Aynı şekilde haramı helâl kabul eden de var. Böylece kendilerince bir ufak din, yani dincik yaratmış oluyorlar. Kısacası bu hem küfür, hem de şirk oluyor. Biz bu duruma din esasındaki şirk deriz ve ilerki bölümlerde inşallah açıklığa kavuşacaktır.


  Her helâl ve haramı olan bir nizam din dir. Böylece Demokrasi, Komunizm v.s. ve diğer ideolojiler, Astroloji, muskalar, herhangi bir şeyden medet umma, büyücülük, fal bakma v.s. hepsi şirktir. Demokrasi’de bir anayasa mevcuttur ve bu anayasa Allah’ın indirdiği kanunların aynısı değildir. Bundan ziyade daha çok küfürler de vardır bu sistemlerde, fakat bunlar bir başka bölümde zikredilecektir.


  Her dinde mutlaka bir ilâh vardır. Şirk koşan bir kişinin seçme ilâhı muhakkaki heva ve hevesi olur (bak Casiye Suresi/23). Bu duruma nefisteki şirk diye tesmiye edilir.


  Peki, trafik kanunları da din midir? diye bir soru aklınıza gelebilir. Evet, bu kanunlar da bir din teşkil eder, fakat bu İslâmiyete, yani Allah’ın koyduğu şeriata (yani yoluna) ters düşmediği ve aynı zamanda toplumun refahını sağlamak amacı taşıdığı için İslâmiyetten sayılır ve buna dahil olur. Örneğin, birisi kırmızı lambada bilerek durmayıp bir şahısı ezmiş olsa, mutlaka ve mutlaka ahirette bunun hesabını verecek ve azabını çekecektir. 3. 3
  defne
  trafik kurallarından bazıları dinimizde vardır. 4. 4
  Kısaca din kelimesi

  Allah'ın insanları dünya ve ahirette rahat, huzur ve saadete / mutluluğa kavuşturmak için peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği yoldur.
  Bu yola islam yani din, Bu yola inana mümin/Müslüman denir.
din nedir kısaca,  din ne demek,  din ne demektir,  din ne demek kısaca,  din ne demektir kısaca,  din nedir kısaca anlamı,  din nedir kısaca bilgi