Mumine Ahlak ve Kötü Ahlak / Kötü huy ve Sıfatlar Forumundan Anne babaya asi olmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Anne babaya asi olmak

  Reklam
  Dinimiz, Müslüman’ın bütün görevlerini iki maddede özetlemiştir.
  Birisi, yalnız Allah'a ibadet etmek, diğeri de O'nun yaratıklarına şefkat ve merhamet göstermektir.

  Yaratıklar içinde öncelik, anne ve babaya verilmiş, onlara itaat edilmesi emredilmiştir. Çünkü insanı yaratan Allah 'tır. Anne ve baba dediğimiz "ebeveyn" de onun dünyaya gelmesine sebeptirler. Ayrıca onu yetiştirip terbiye edilmesini ve topluma yararlı bir insan haline gelmesini sağlayan kişilerdir. Bu uğurda her türlü fedakarlığa, bir karşılık beklemeden seve seve katlanan onlardır.

  Bu itibarla insan, önce kendisini yoktan var eden Allah'a ibadet etmek, sonra da onun var olmasının sebebi olan anne ve babasına itaat etmekle yükümlüdür. Bu husus Kur'an-ı Kerim 'de (İsra, 17/23) ve hadis-i şeriflerde (Buharî Cihat, 1; Müslim, İman, 36) böylece bildirilmiştir.

  İşte bunun içindir ki, dinimiz anne ve babaya saygısız davranmayı ve âsi olmayı yasaklamış ve bunu büyük günahlardan saymıştır.

  Peygamberimiz:
  "Büyük günahlar, Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya isyan etmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir."Buharî,Eyman,16 buyurmuştur.

  Allah Teâlâ, insanların işledikleri günahlardan, dilediklerinin cezasını ahirete erteleyeceğini, yalnız anne ve babaya yapılan saygısızlığın cezasını ölmeden önce de dünyada sahibine vereceğini, Peygamberimize bildirmişlerdir.

  Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
  "Üç duâ var, bunların kabul olunacağında şüphe yoktur; mazlumun - haksızlığa uğramış olanın- duası, misafirin duası, anne ve babanın çocuklarına olan duaları." Tirmizî,Birr,7
  "Üç şey vardır ki, bunlar ile yapılan amelin faydası olmaz: Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya âsi olmak ve savaştan kaçmaktır."Et-Tergib ve't-Terhib,C.3,S.328çBeyrut,1968(Hadisi,Taberânî rivâyet etmiştir.)

  Anne ve babaya, özellikle yaşlandıklarında yapılacak hizmet ve itaat, kişinin cennete girmeyi hak etmesine, aksi ise cenneti kaybetmesine sebeptir. Nitekim Peygamberimiz:
  - Burnu sürtülsün (yani rezil ve rüsvay olsun), yine burnu sürtülsün, yine burnu sürtülsün, buyurunca;
  - Kimin, ey Allah'ın Resûlü? diye soruldu. Peygamberimiz:
  - Anne, babasından birinin veya ikisinin ihtiyarlıklarına yetişip de sonra cennete giremeyenin" buyurdu.Müslim,Birr,3
  Anne ve babaya yapılan saygısızlıkla ilgili Peygamberimizin daha pek çok uyarıları vardır.
  Sonuç olarak şu hadis-i şerifte konuyu bitirelim:
  "Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı anne ve babanın gazabındadır."Tirmizî,Birr,3  Paylaş
  Anne babaya asi olmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir yandan bizler üzerindeki emekleri bir yandan da Allahu tealanın onlara saygı ve merhametle yaklaşmamızı emretmesi onların değerini bilmemiz açısından önem taşımaktadır.babaya saygısız