Mumine Ahlak ve Kötü Ahlak / Kötü huy ve Sıfatlar Forumundan Şehvet Nefsanî ve şeytanî güçler, insanları saptırmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şehvet Nefsanî ve şeytanî güçler, insanları saptırmak

  Reklam
  Şehvet

  Nefsanî ve şeytanî güçler, insanları saptırmak için ne yazık ki, nefis ve şeytanın esiri olmuş erkek ve kadınları kullanmaktadır. Burada en çok öne çıkan cins de kadındır.

  Peygamberimizin şu hadisini sanırım bir çoğumuz duymuşuzdur: “Erkeklere, Benden sonra kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım." ifadeleriyle aktarılmaktadır. (1)

  Yukarıdaki hadisi, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bir üyesi olan Ekrem Keleş şöyle değerlendirir: Sahih-i Buharî’de yer alan bir hadis-i şerifin Türkçe’ye çevrilmesi sonucunda, kadın konusunda yanlış anlayışlar oluşmuştur. Bu Hadis’in şöyle tercüme edilmesini aslına daha uygun görüyorum: “Benden sonra erkeklerin en çok kayba uğrayacakları sınav, kadınlar konusundaki sınavdır.”

  Ancak, bu hadisin çevirisinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. ‘Fitne’ kelimesinin Türkçe’de kullanıldığı anlamın, Hadis’te kullanılan anlamdan çok farklı olmasıdır. Bu sebeple, Arapça’daki anlamı, özellikle de hadisin söylendiği dönemdeki anlamı dikkate alınmadan ‘fitne’ kelimesi Türkçe’ye, olduğu gibi ‘fitne’ olarak çevrildiği zaman, kanaatimizce önemli bir anlam kayması ile karşı karşıya kalınacaktır. (2)

  Demek ki ‘fitne’ kelimesinin tarih içerisindeki anlam kaymasını göz önüne almadan, bu hadisi anlamaya çalışmak hatalı olacaktır. Ayrıntılara girmeden ifade edersek, ‘Fitne’ kelimesi, Türkçe’de ‘Azdırma, baştan çıkarma, karışıklık, fesat, arabozan, karıştırıcı… (3) gibi anlamlara gelmektedir. Ancak Arapça’da kelimenin esas anlamı ‘sınamak’ (4) , deneme, imtihan (hayır veya şerle) sınamadır. Açıkça görüleceği üzere ‘Fitne’ kelimesinin Türkçe’de kullanıldığı anlam, Arapça’daki esas anlamından farklıdır. Kelime, Arapça’da ‘sınav’ anl----- gelmektedir. (5) Klasik kitaplarımızda "Kadın şeytanın tuzağıdır (kemendidir, ağıdır)" (6) hadis diye kabul edilen bir ibare geçer.

  Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinde, Nisa Süresinin 117. ayetin açıklamasında şunları söyler: "En yüksek sevgilerini Allah'a tahsis etmeyip de kadınlara tahsis etmiş olanlar, şeytana aldanmaktan ve ona kul olmaktan kurtulamazlar. Nitekim; ‘Kadınlar şeytanın ağlarıdır.’ denilmiştir. Şeytanlar başka yol ile aldatamadıklarını en çok kadınla aldatırlar. Bu şekilde müşriklerin putlara tapışları da şeytanın emridir. Aynı şekilde, bütün hareket ve kuvvetin kaynağı olan Allah'ı bırakıp da O'nun dışındakilere kadın gibi yalvaranlar, kendilerini inatçı bir şeytana teslim etmiş olmaktan başka bir şey yapmış olmazlar."

  Burada şuna özellikle dikkat edilmelidir ki; takva ve dış örtüleriyle Allah'a kul olan Müslüman kadınlar, elbette şeytanın tuzağı değildir, bilakis şeytanın tuzağını bozan kişilerdir.

  “Kadınlar, şeytanın ağlarıdır.” İfadesi; hem kadınları dikkatli olmağa çağırmakta, hem de şehvet esiri erkeklerin, gerçekte kimin ağına takıldıklarını haber vermekte ve onları ikaz etmektedir. Bu Hadis ile, şehvetine esir olmuş bir erkek, şeytanın ağına takılmış ‘serseri bir balık’ olarak tasvir edilmektedir. Bu mevzuya işaretle Resulullah: “Kadın şeytan suretinde gelir-gider. Sizden birisi bir kadın görürse (nefsinin şehvani hisleri uyanırsa), hemen hanımına dönsün. Bu hareket onun nefsindeki (uyanan şehvetini)ni giderir” (7) buyurmaktadır.

  Ve yine Allah Resulü, müminlerin, şeytanın bu tuzağına düşmemeleri için ikaz sadedinde şöyle buyurmaktadır: “Dikkat edin! Bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında, muhakkak üçüncüsü şeytandır.” (8)

  Bu sözden maksat, kadının yerilmesi ve kötülenmesi değil, onun çok dikkatli olması ve şeytanın bir tuzağı haline gelmekten kendisini koruyup kollaması gerektiğidir. Aksi halde hem kendisini, hem de toplumu fesada sürüklemesi kaçınılmaz olur. Maalesef günümüzde, büyük ölçüde böyle olduğu çok açık bir şekilde ortadadır.

  Medyada bir çok defa şahitlik ediyoruz ki, siyasetçiler, ilim adamları, zenginler, gizli kameralarla çekilen görüntülerle, cinsellik komplosunun bir kurbanı olarak, sık sık teşhir edilmektedir. Evet, günümüzün insanlarını zorlu bir cinsellik sınavı beklemektedir. Boyalı, cilalı hanımların, her yerde arz-ı endam etmeleri, erkekler için büyük bir imtihan değil midir? Ya da çok yakışıklı ve zengin bir erkeğin bir hanımı saptırmak için yanaşması, kadınlar için büyük bir imtihan değil midir?

  Şehvet türlü türlü kılıklara girerek, her zaman insanları kuşatmakta ve zorlu bir imtihana çekmektedir. Allah kadın-erkek cümlemizi, şeytanın ve nefsimizin şerrinden korusun. (Amin)


  -alıntı-


  Paylaş
  Şehvet Nefsanî ve şeytanî güçler, insanları saptırmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şeytanın en çok kullanmış olduğu hilelerinden biri de insanların şehvet duygularını kullanarak onları günaha sürüklemektir. İradesinin hakkını veren kişiler buna uymayarak Allahu tealanın rızasını kazanmış olurlar.şehvetle ilgili hadisler,  şehvet ile ilgili hadisler,  şeytani güçler,  şehvet ile ilgili ayetler,  sehvet ile ilgili hadis,  şehvet hadis,  sehvet hadisleri