Mumine Ahlak ve Kötü Ahlak / Kötü huy ve Sıfatlar Forumundan Fitne ve Zararları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fitne ve Zararları

  Reklam
  Fitne ve Zararları
  FİTNE
  Sözlükte, saflığını anlamak için altın ve gümüşgibi değerli maddeleri ateşte eritmek anl----- gelen fetn (fütûn) kökünden türemiştir.2 Nitekim iyiliği ve kötülüğü belli olsun diye insanın değişik muamelelere tabi tutulup denenmesi, kısaca insanın herhangi bir şekilde imtihana tabi tutulması karşılığında da “fitne” kelimesi kullanılmıştır.2
  Fitne kelimesinin Kur’an'da şu manalarda da kullanıldığını görüyoruz:
  "Saptırma" (Âl-i İmrân,3/ 7, İsra 17/73);
  "Azap" (Sâd,38/ 24) ;
  "Yakmak" ( Hadid,57/ 14) ;
  "İşkence" (Nahl, 16/ 110) ;
  "Fenalık yapmak" (Nisa, 4/ 101);
  "Belaya Uğratmak" (Bürûc, 85/10) ;
  "Delilik" (Kalem, 68/6) ;
  "Şirk ve tefrika" (Bakara,2/ 193) ;
  "Kargaşa ve Ölümü temenni ettiren hal" (Bakara, 2/191) ;
  "İman zayıflığı-Küfür" (Enfal, 6/ 73);
  "İsyan-Muhalefet" (Tevbe,9/ 49).
  Kur’an-ı Kerim’de böyle değişik manalarda kullanılmış olan fitne kelimesi dilimizde insanlara fenalık yapmak, onları belaya uğratmak ve genelde toplumda kargaşa çıkarmak gibi kötü fiil ve davranışlar için kullanılmaktadır. Fitne denince akla münferit bir takım olaylar sebebiyle ortaya çıkan küçük çaptaki bazı kötü davranışlar akla gelmekte ise de esas itibarı ile fitne, toplumun büyük kesimlerini ilgilendiren olaylar için kullanılır.
  Fitne, insanla ilgili bir kavram ve eylem olması itibariyle burada insan unsurunun önemli bir rol oynamaktadır. Bir toplumun, fitneye kaynaklık edebilecek insanları ya da anlayışları içinde barındırması ve böyle bir konumun varlığına razı olması her şeyden önce o toplumun kendi varlığını ve bekasını ilgilendiren bir konudur. Toplum, kendi içlerinde bu tür bozulma ve düzensizlik ortamlarına zemin oluşturmama yolunda gerekli tedbirleri almak zorundadır.
  İslam dini, fitneyi şiddetle yasakladığı gibi, fitneye götüren fiil ve davranışları da yasaklar. Toplumda, fitneye sebep olan pek çok kötü fiil ve davranış bulunmakla birlikte, biz bunlardan gerekli gördüklerimize temas edeceğiz.


  -alıntı-


  Paylaş
  Fitne ve Zararları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fitne yani insanları birbirlerine düşürmek hem dinen hem de insan olarak çok kötü bir davranıştır.Fitne aynı zamanda toplumları bile ayrıştırmaktadır.