Mumine Ahlak ve Kötü Ahlak / Kötü huy ve Sıfatlar Forumundan Munafıkların Sıfatları (kısaca) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Munafıkların Sıfatları (kısaca)

  Reklam

  Munafıkların Sıfatları (kısaca)

  * İman etmedikleri halde etmiş gibi gözükürler
  * İftira atmak genel ahlak özellikleridir
  * Hem manevi hem fiziksel yönden kirlidirler
  * Allahın değil insanların rızasını gözetirler
  * Allahtan değil insanlardan korkarlar
  * İyiliğe engel olur, kötülük yapmak için yarışırlar
  * Şeytanı dost edinirler
  * Allahı çok az anarlar
  * Kibirlidirler
  * Allahın emrettiği ibadetleri çıkar kazanmak için taklit etmeye çalışırlar
  * Rahat değildirler, sürekli tedirginlik içinde yaşarlar
  * Kuran ayetlerini anlamazlar
  * Kolaylıkla ümitsizliğe kapılırlar
  * Mallarını gösteriş olsun diye harcarlar
  * Allah yolunda ciddi bir fedakarlık yapamazlar
  * Açgözlü ve bencildirler
  * İnkarcıların eziyetinden, Allahın azabından daha çok korkarlar
  * Kendi aralarında da anlaşmazlık içindedirler
  * Allah adına mücadeleden bahane bularak kaçarlar
  * Nankördürler
  * Kuvveti ve onuru inkarcılarda ararlar
  * Güvenilmez insanlardır
  * Tevekkülsüzdürler
  * Kendi çıkarlarını gözetirler ve adaletsizdirler
  * Cehennemin en aşağı tabakasına atılacaklardır  Paylaş
  Munafıkların Sıfatları (kısaca) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  bir ekte benden olsun :

  Münafıklık Sual: Münafık kime nedir? Münafıklığın alametleri nelerdir? Münafıklık alameti bulunan münafık mıdır?
  CEVAP

  Müslüman olmadığı halde, müslümanları aldatmak için müslüman görünen kimselere münafık denir Münafıklığın bazı alametleri vardır Bu alametlerin biri bir kimsede bulunsa, o kimseye münafık denmez, onda münafıklık alametleri var denir Mesela yalan söylemek münafıklık alametidir Bir kimse, yalan söylese münafık olmaz Münafıkların işlediği bir işi işlemiş olur Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder) [Buhari]

  Birine mal, söz veya sır emanet edilse, o kimse de bu söz veya sırrı başkalarına söylese, yahut emanet edilen mala zarar verse, çalsa, yani hıyanet etse, bu işler münafıklık olur (Berika)

  Münafıkın alametlerini bildiren hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
  (Müminin hastalığı günahlarına kefaret olur İyileşince bundan ibret alır Münafık ise, bağlanıp sonra salıverilen deveye benzer Deve, niçin bağlandığını ve niçin salındığını bilmediği gibi, münafık da, hasta olup iyileşince, bundan ibret almaz) [Ebu Davud]

  (Münafıklar Kur'anı öğrenirler, ilim ehliyle mücadele ederler) [Taberani]

  (Münafıklar ikindi namazını akşama doğru kılarlar) [Hakim]

  (Münafıklarla bizim aramızdaki eman namazdır) [Hakim]

  (Namaz aşikâre oldu, kabul ettiler [öyle göründüler] Zekat gizli oldu vermediler) [Bezzar]

  (Yatsı ve sabah namazına münafık devam edemez) [Hakim]

  (Bizimle münafıkları ayıran alamet, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır Münafıklar, yatsı ve sabah namazına devam edemez) [Beyheki]
ümitsizlik münafıklık