Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Bebeği Sütten Kesmek Adem Güneş Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bebeği Sütten Kesmek Adem Güneş

  Reklam
  Her annenin endişesi bebeğimi nasıl sütten keserim bu konu ile ilgili pedegog adem güneş önerisini okumanızı tavsiye ederim.


  Anneler, çocuklarını iki tam yıl boyunca emzirirler; bu hüküm, emzirmeyi tamamlamak isteyenler içindir.” (Bakara 233)“Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zaaftan zaafa düşerek taşıdı. Sütten kesilmesi de iki yıl sürdü. Bana, annene ve babana şükret; dönüşün ancak Banadır, dedik.” (Lokman suresi 14)
  AYETLERDE DE sabit olduğu üzere çocuk ve anne bağlanmasının köklerinin atıldığı iki yıl sonunda sütten kesme süreci yaşanır. Tabi şartlar gereği süt verilebilmişse ve anne ve çocuk bu süreci mutlulukla geçirmişse. Sütten kesme yönteminde genelde birden kesme yöntemi ve aşama aşama yöntemi de kullanılıyor. Ben her iki yöntemi de kullanmış biri olarak detaylarıyla bu konuyu anlatmak istiyorum.
  BiR ANDA KESME
  İkinci yıl sonunda aniden çocuğun anne sütüyle ilişkisi genelde iki yolla yapılıyor bir anda kesme tercihinde. Ya iğrendirerek ya da çocuğu anneden bir süre ayrı tutarak. Çocuk süte yöneldiğinde göğse sürülen şeyle çocuğun sütten soğuması amaçlanıyor . Daha sık kullanılan yöntemin bu olduğunu düşünüyorum, özellikle Anadolu’da. Çocuk için önemli bir dönemecin bu yolla bıraktırılması hem anne hem de çocuk için zorlayıcı olduğu kanaatindeyim. Ben iğrendirme yöntemini tercih etmeden bir seferde bıraktırmıştım. Kızım yeniden istemese de o dönem yaşadığı ağlama krizlerinin ve gece uyanışlarının sebebini şimdi çok daha net görebiliyorum. Üstelik benim içinde çok zor olmuştu bu ayrılma psikolojik olarak.
  Çocuktan ayrı kalarak bırakma ise çocuk için tam bir travma durumu. Hem iki yıl bağlı olduğu sütten ayrılıyor hem de güven aldığı, kokusuyla huzur bulduğu anneden.
  AZALTARAK KESME
  Küçük kızımda özellikle bu yöntemi tercih etmiş bir anne olarak hem onun için hem de benim için çok daha kolay bir geçiş süreci olduğunu söylemeliyim öncelikle. Her şey aşama aşama olduğu için anne ve çocuk çok daha huzurlu oluyor. Tek dezavantajı, azaltılırken sanki bırakamayacakmış gibi gelmesi. Ama gün içerisinde azaltmalar yavaş yavaş geceye doğru kaymaya başladığında çocuk da bu süreci çok daha huzurla atlatıyor.
  Peki Yavaş Yavaş Azaltma Nasıl Olur?
  Bunun için önce gündüz vakitlerinde anne sütü bıraktırılır. Çocuğun emme aralıkları ve kaç saatte bir içiyor olduğu tespit edilir. Tespit edilen bu zaman aralıkları azar azar genişletilmelidir. Mesela kızım sabah kalktıktan bir saat sonra süt içmek istiyordu. O dönem istediğinde kucağıma alıp ya da seveceği bir yiyeceği verip diğer saat gelene kadar bekliyorduk. Dışarı çıkmak, dolaşmak da iyi geliyordu ikimize. Bu arada çocuğa süt saati geldiğinde verileceğini söylemek çocuk için de belirleyici oluyor. O saat geldiğinde süt saati geldi demek çocuk için güven oluşturuyor. Bir iki hafta devam ettikten sonra diğer saat dilimi içinde benzer bir şey yapıp, çocuğa sevgiyle yönelim o dönemi de atlatmak gerekir. Bir süre sonra sadece akşam ve gece vakitleri kalacak. Ben çocuğun ezana duyarlılığı da artsın diye akşam vakitlerindeki süt saatlerini ezanla pekiştirmiştim. Kızım ezanı duyduğunda koşarak süt saati geldi diyordu böylece.
  En son gece de bıraktıktan sonra çocuk bu aşamayı tamamlar. Yanına bir de da eklemek iki yılın şükrü için en güzeli olur bence.
  Şartlar ve tercihler gereği hangi yöntemle bırakılırsa bırakılsın çocuğun bir geçiş dönemimde olduğu, iki yıl bağlı olduğu güven kaynağından ayrılacağı unutulmamalı bu dönemde.
  SÜTTEN KESME DÖNEMiNiN ÖZELLiKLERi
  çocukların ortalama 20 aylıktan itibaren emme reflekslerinde azalma olur. Bu durum çocuğu tedirgin eder. Huzursuzluk hissettiği için, yoğun bir şekilde annesine yönelir. Çocuğun her beş dakikada bir, her yarım saatte bir, özellikle geceleri anneyi emmek istemesi, aslında emmeyi bırakıyor olduğunun işaretidir.
  24. aydan sonra, artık dudaklarındaki kıpırtı biter.
  Bazı bebekler 1-2 haftada, bazıları 3-4 haftada sütü bırakabilir. Bu anne- çocuk arasındaki güvenli bağlanmayla ilgilidir. Anne ne kadar güvenle çocuğa bağlanmışsa sütten kesme o kadar kolay olur.
  Sütün bırakılması için en çok 6 aylık bir süre vardır. Normal şartlar altında çocuk 1-2 haftada kesilir. 30 aydan daha uzun süre sütten kesmeler başarısız kabul edilir ve bağımlılık riski taşır. (Çocuk Neyi Neden Yapar?- Adem Güneş)
  BEBEĞiN iLK YEDiĞi
  Pey­gam­be­ri­miz, kı­zı Hz. Fa­tı­ma­’ya, ço­cuk­la­rı doğ­du­ğu za­man ken­di­si­ne ha­ber ve­ril­me­den on­la­ra süt ver­me­me­si­ni tem­bih et­miş­ti.
  Hz.Ha­sa­n’­ın do­ğu­mun­da, ba­ba­sı­nın bu is­te­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­miş­ti Hz. Fa­tı­ma… Hz. Hü­se­yi­n’ de ise öy­le ol­ma­dı. Hz. Fa­tı­ma Efen­di­mi­z’­in tem­bi­hi­ni unu­tup süt ver­miş­ti be­be­ği­ne. Bü­yük oğ­lu­nun, kü­çük oğ­lun­dan da­ha faz­la ilim sa­hi­bi ol­du­ğu­nu söy­ler Hz. Ali.
  Pey­gam­be­ri­miz ço­cu­ğun ilk­le­ri­ne dik­kat eder­di. Bu ilk­ler­den bi­ri­si de mi­de­si­ne gi­den gı­day­dı. Ene­s’­İn an­ne­si­ne ço­cuk doğ­du­ğun­da, ağ­zı­na süt koy­ma­dan ken­di­si­ne ha­ber ve­ril­me­si­ni is­te­di. Enes do­ğar doğ­maz Efen­di­miz (s.a.v)’in ya­nı­na ge­ti­ril­di ve Efen­di­miz onun ağ­zı­nın içi­ni iyi cins bir hur­ma ile ov­du. Ya­ni tah­nik yap­tı. (İb­ra­him Ca­nan Kü­tüb- ü Sit­te 1)
  HER ÇOCUK OZELDiR
  SİNEMA en az kitaplar kadar belirleyici olabiliyor insan yaşamında. Bir de gerçekten insanı anlamak üzeriyse ve böyle bir duyarlılıkla çekilmişse çok daha hoş duygular barındırıyor insan kalbinde.
  Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Paar) da böyle filmlerden biri. Amir Khan’ın yönettiği bu Hint Filmi tüm ebeveynlerin ve eğitimcilerin seyretmesi gerekiyor. Bir çocuğun ailesi ve öğretmenleri tarafından anlaşılamayıp sürekli tembellikle suçlandığı bir eğitim modelinde, onun ardını gören başka bir öğretmen vesilesiyle değişen dünyası konu ediliyor filmde. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım ortak imtihanlarımız var. Eğitim de bunlardan biri. Çocuğa karşı etiketleyerek yönelen eğitimcilerde, çocuklarına başarı merkezli bakan ebeveynlerde var her yerde. Ama bir de çocuğun dünyasını anlamaya çalışanlar var tabi. Film ailecek keyifle ve gözyaşlarıyla seyredilecek filmlerden.


  Paylaş
  Bebeği Sütten Kesmek Adem Güneş Mumine Forum

cocuk emzirmeyi birakmak adem gunes,  stten kesmek adem gunes