Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Erkeğin Platin Yüzük Takması Caiz Mi Hangi Maddeden Yapılan Yüzük Kullanabilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Erkeğin Platin Yüzük Takması Caiz Mi Hangi Maddeden Yapılan Yüzük Kullanabilir?

  Reklam
  Şafii alimlerine göre, gümüş dışında değeri olan tüm madenlerden de yüzük takılabilir. (bk. H. Abdulkerim Günenç, el-Mevsuatu’l-fıkhıyye, 1/384)

  Platin de bu madenlere dahil olduğuna göre, ondan da yüzük edinmek caizidir. Yeter ki, sağlığa zararlı ve kişinin -örfe göre- onurunu zedeleyici bir konuma sahip bir madde olmasın. Nitekim İmam Şafii’ye göre, -kadınlara benzemek söz konusu olmasaydı- erkeklerin de inci takmasında bir sakınca olmazdı. (bk. İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetava el-Fıkhıyye, 1/261)

  Elmas ve pırlanta gibi zinet eşyası altın kadar kullanışlı ve kadının sembolü olmadıkları için, kadına mubah olduğu gibi erkeğe de mübahdır. İmali ve satışı hususunda hiç bir sakınca yoktur.

  - Hanefî alimlerine göre, gümüş dışında erkeklerin başka madenleri yüzük olarak takmaları mekruhtur.(bk. ef-Fetava el-Hindiye, 5/335)

  Yine demir, bakır, sarı bakır/ tunç, kurşun gibi madenlerin yüzük olarak kullanılması hem kadın hem erkek için mekruh olduğu hususu, bazı Hanefi alimleri tarafından açıkça ifade edilmiştir. Kemik ve akik de gümüş gibi kullanılması en sahih olan görüşe göre caizdir.. Yine, gümüşle kaplanmış demir türü maddelerin kullanılması da caizidir. (bk. ef-Fetava el-Hindiye)

  - Demirden yapılmış yüzüğün takılmasının caiz olduğunu gösteren bir hadis rivayeti Kütüb-ü Sitte'de yer almaktadır.(bk. Fetava’l-lecneti’d-daime-1, 24/65).

  Platın, Arapçada “beyaz altın” manasına gelen bir sözcükle ifade edilir. Dolayısıyla platin de bir çeşit altındır. Bazılarına göre, %75 altındır. Diğer bazı maddeler karıştırılarak farklı bir renk verilir.

  Muasır (günümüz) fetva heyetinin verdiği bilgiye göre, platin de -büyük bölümü- altın madeninden olduğu için erkekler için -diğer altın gibi- kullanılması haramdır. (a.g.e, 24/60).

  Not:

  Paladyum / Beyaz altın denilen şeylerin piyasada iki çeşidi vardır.

  a. 14 ayar beyaz altın. Meselâ 14 ayarlı bir kg. beyaz altın elde edebilmek için 585 g. has altın ile 415 g. Paladyumu birbirlerine karıştırılarak elde ediliyor.

  Bu çeşit beyaz altının yüzde elli sekiz buçuğu has altın, yüzde kırk bir buçuğu paladyum olup, altın kısmı daha fazla olduğundan Hanefi mezhebine göre altın sayılır. Nisaba ulaştığı takdirde zekata tabidir ve erkeğin onun yüzüğünü takması caiz değildir.

  b. 13 ayarlı beyaz altındır. Bunun terkibide şöyledir, 415 g. has altın ile 585 g. paladyum birbiri ile karıştırılarak elde edilir. Bununda yüzde kırk bir buçuğu altın ve yüzde ellisekiz buçuğu paladyumdur. Bunun paladyumu daha fazla olduğu için paladyum sayılır. Bundan elde edilen yüzüğü takmak mekruh ise de haram değildir.

  Ancak Şafii mezhebine göre altın paladyuma nisbetle az da olsa onun miktarı tek başına veya has altın ile nisaba ulaşırsa zekata tabidir. Eğer altın paladyuma nisbetle az olsa bile erkeğin onun yüzüğünü takması haramdır. (bk. H. Abdulkerim Günenç, el-Mevsuatu’l-fıkhıyye, 1/384)

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Erkeğin Platin Yüzük Takması Caiz Mi Hangi Maddeden Yapılan Yüzük Kullanabilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Erkeğin bir tek gümüş madeninden ve akikten olan yüzükleri takması helal kılınmıştır. Bunun dışında değersiz olan yüzükleri de takabilir.platin alyans caiz mi