Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Bayanların Gümüş Takı Takmalarında Dinen Bir Mahsur Var Mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bayanların Gümüş Takı Takmalarında Dinen Bir Mahsur Var Mıdır?

  Reklam
  Kadınların gümüş takı kullanmalarında bir mahsur yoktur.

  Hattabî, gümüş yüzük takmanın erkeklere ait bir prensip olduğunu, dolayısıyla bana takmanın kadınlar için mekruh olduğunu söylemişse de, Nevevî bunu kabul etmemiş ve "Hattâbî'nin söylediği zayıf veya bâtıldır, aslı yoktur, doğrusu kadının gümüş yüzük takmasında kerâhet olmamasıdır." demiştir. (Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, IX, 457)

  Bu konuda fıkıh kitaplarındaki açıklama genellikle şöyledir:

  Kadın ve erkeklerin gümüş yüzük takmaları caizdir. Kadı, Sultan ve benzeri, yüzük kullanmaya ihtiyacı olanlar için sünnettir (Eskiden yüzüğü mühür olarak kullanıyorlardı). İhtiyacı olmayanların takmaması daha faziletlidir. Sünnet olan, yüzüğün ağırlığının bir miskal (yaklaşık 4,5 gr) veya daha az olması ve erkek için taşını avucun içine çevirmesidir. Kadınlar ise böyle yapmazlar. Çünkü yüzük onlar için zinet (süs)tür; erkekler içinse süs değildir.

  Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabilirler. Ancak, erkeklerin takacakları yüzüğün, kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha az olması gerekir. (el-Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü'l-Alâiyye, 1978, 318).

  Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur (el-Mevsılî, a.g.e., IV / 224).
  Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise, kadın ve erkek herkes için caizdir. (İbn Abidin, a.g.e.; V / 315).  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Bayanların Gümüş Takı Takmalarında Dinen Bir Mahsur Var Mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bayanlar kendilerine helal olan kimselerin yanında istedikleri ziynetleri takmalarına müsaade edilmiştir. İster altın olsun ister gümüş olsun.