Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Müslüman Bir Erkek Veya Kadın Hangi Parmaklarına Yüzük Takabilir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslüman Bir Erkek Veya Kadın Hangi Parmaklarına Yüzük Takabilir ?

  Reklam
  İslâm'a göre; erkekler de kadınlar da yüzük takabilirler. Ancak, yüzüğün takılış maksadı ve yapıldığı madde ile ilgili bazı şartların gözetilmesi gerekir.

  Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde, yüzük takılmaması daha iyidir. Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler.(1) Hz. Peygamber (asm) bir hadisinde;

  "İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir."

  buyurmuştur. (Tirmizî, Libas, 1).

  Bu konuda fıkıh kitaplarındaki açıklama genellikle şöyledir:

  Kadın ve erkeklerin gümüş yüzük takmaları caizdir. Kadı, sultan ve benzeri, yüzük kullanmaya ihtiyacı olanlar için sünnettir (Eskiden yüzüğü mühür olarak kullanıyorlardı). İhtiyacı olmayanların takmaması daha faziletlidir. Sünnet olan, yüzüğün ağırlığının bir miskal veya daha az olması ve erkek için taşını avucun içine çevirmesidir. Kadınlar ise böyle yapmazlar. Çünkü yüzük onlar için zinet (süs)tür; erkekler içinse süs değildir. Yüzüğün taşını akik ve yakut gibi kıymetli taşlardan yapmak ve üzerine kendi ismini veya Allah'ın ismini yazmak caizdir. Ancak Allah'ın ismi yazıldığı takdirde helaya giderken yüzüğün ya çıkarılması veya sağ ele takılması gerekir.(2)

  Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler, hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur. (el-Mevsılî, a.g.e., IV/224). Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. (İbn Abidin, a.g.e.; V/315).

  Yüzüğün kaşına Allah'ın, Peygamber (asm)'in ya da kişinin kendi adını işletilmesinde mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber (asm)'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır. (İbn Abidin, a.g.e., V/317).

  Yüzük, her iki elin herhangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir.

  (İbn Abidin, a.g.e., V/316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII/108).


  Kaynaklar:

  (1) el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; İbn Abidîn, Reddü'lMuhtar, İst. 1233, V, 216.

  (2) bk. bk. Abdullah b. Mahmud, el-İhtiyâr, IV,159; bk. Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, IX, 457, Aynî'den naklen; Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II/16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü'l-Alâiyye, 1978, 318.

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Müslüman Bir Erkek Veya Kadın Hangi Parmaklarına Yüzük Takabilir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimize ait bir yüzük mevcuttu. Üzerinde Allah resulu Muhammet yazılı bir mühür vardı. Bu yüzüğü serçe parmağına takardı.