Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Aminoasitler Basit Moleküller Olduğundan Doğada Tesadüfen Aminoasit Oluşabilir Mi ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Aminoasitler Basit Moleküller Olduğundan Doğada Tesadüfen Aminoasit Oluşabilir Mi ?

  Reklam
  Amino asitler; hidrojen, karbon, oksijen ve azot atomlarının belirli şekillerde bir araya gelerek teşkil ettikleri bir molekül grubudur. Atomlarda hayat ve canlılık bulunmadığı gibi, onların teşkil ettiği amino asitlerde de canlılık yoktur.

  Hiçbir varlık tesadüfen meydana gelmez. Bir eser varsa, mutlaka bir ustası olacaktır. Kabul edin ki, sizin isminiz bir kâğıda yazılmış. Bunun kim tarafından yazıldığını görmediniz. Bunun kendi kendine, ya da tesadüfen yazılmış olabileceğini kabul eder misiniz? Her halde bu ismin tesadüfen yazıldığını, dünyada hiçbir kimseye kabul ettiremezsiniz. Atomlardan moleküllerin meydana gelmesi de aynı şekilde bir yazılma değil midir? Her malzemesi hazır olduğu halde bir çorbanın bile kendiliğinden veya tesadüfen meydana gelmeyeceğinde herkes hemfikirdir.

  Son derece hassa ölçülerle ve bir gayeye göre atomlardan moleküllerin ve yüksek yapılı varlıkların tesadüfen meydana gelmesi asla mümkün değildir. Bir yaratıcıyı kabul etmeyenler, akıl ve mantığın aksine olarak, akılları ve vicdanları kabul etmediği halde, sırf inkârlarından dolayı, atom, molekül ve diğer varlıkların teşekkülünün, tesadüfen ve tabiatın eseri olarak meydana geldiğine inanıyorlar. Herkes inancında serbesttir, istediği şeye inanabilir. İstediğini kendisine İlah kabul eder. Ancak, varlıkların tesadüfen meydana geldiği senaryosunun bilimsel düşünceyle bir ilgisi yoktur. İnançsızlık inancıdır.

  İslâmiyet, insanları çalışmaya teşvik etmekte, kâinattaki kanun ve prensipleri araştırıp bulmamızı istemektedir. İslâmiyet’e ters düşen Allah’ın unutulup devreden çıkarılması, varlıkların meydana gelişinin tesadüf ve sebeplere bağlanmasıdır.

  Prof.Dr.Adem Tatlı


  Paylaş
  Aminoasitler Basit Moleküller Olduğundan Doğada Tesadüfen Aminoasit Oluşabilir Mi ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yeryüzünde ve gökyüzünde var olan hiç bir şey tesadüf olarak meydana gelmemiştir. Tesadüfe inanmam Allahu tealanın her şeyi var etmesi ve hakimiyetine ters düşer en ufak şeyden en büyük şeye kadar varlığının bir nedeni bulunmaktadır.