Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Maddi Ve Manevi Yönüyle İnsan Fıtratı Denilince Ne Anlaşılmalı ,Nedir İnsan Fıtratı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Maddi Ve Manevi Yönüyle İnsan Fıtratı Denilince Ne Anlaşılmalı ,Nedir İnsan Fıtratı?

  Reklam
  Genel mânâda bütün insanların doğuştan sahip olduğu maddî ve mânevî bir kısım hususiyetler üzere yaratılması, fıtrat kelimesiyle ifade edildiği gibi; her bir insanın diğerlerinden farklı olarak kendine has bir karakteri, mizacı ve tabiatının bulunması da o kişinin fıtratı yani yaratılıştan getirdiği özellikleri olarak kabul edilir. Meselâ, bütün insanların; cemal ve kemale müştak olma, nimete şükretme, iyilik edene muhabbet duyma, kötülük edene buğzetme, kendi cinslerine karşı alâkadar olma ve onlara şefkat etme, kemal peşinde koşma, ebediyeti isteme vb. duygularının yanında; zahirî yönleri itibarıyla olumsuz gibi gözüken ancak doğru yolda kullanıldığında insana Cennet'i kazandırabilecek, şiddetli bir merak, dehşetli bir hırs, kuvvetli bir inat, aşırı bir muhabbet gibi insan fıtrat ve tabiatında bulunan değişik duygular vardır. Aynı şekilde, karşı cinse alâka duyma, aceleci olma, başkaları tarafından beğenilme, çocuk sevgisi, kısıtlamalardan hoşlanmama, hür hareket etme, umuma muhalefetten kaçınma gibi özellikler de fıtratta bulunan duygulardır. Bütün bunların yanında, "Her insan kendi seciye, karakterve tabiatına göre davranır." 1 âyetinde ifade edildiği gibi, herkesin hususi olarak sahip olduğu bir karakter ve tabiatı da vardır.

  "Dünyaya gelen hiçbir çocuk yoktur ki fıtrat üzere doğmasın. Daha sonra ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusî yapar. Tıpkı hayvanın yavrusunu sapa sağlam, organları yerli yerinde doğurması gibi. Siz onda bir eksiklik görüyor musunuz?"2 hadîs-i şerîfi de insanın yaratılış itibarıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımaya meyilli, dosdoğru din olan İslâm'ı kabul etmeye âşina bir hâlde yaratıldığına işaret etmektedir. Evet, bir çocuğun fıtratı dışarıdan müdahalelerle veya suiistimallerle bozulmadığı sürece, o kişi Allah'ı bulmaya, O'na ibadet etmeye meyilli yaratıldığı için hak din olan İslâm'ı kabullenecektir. "O hâlde sen, bâtıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hakdin olan İslâm'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler." 3 âyet-i kerîmesi de aynı hususu vurgulamaktadır. Zîrâ İslâm dini, ifrat ve tefritlerden uzak, kolaylığın ve uygulanabilirliğin esas olduğu, selim akla ters bir hükmün bulunmadığı, insanın dünyevî ve uhrevî bütün ihtiyaçlarına cevap veren ve bütün ahkâmıyla insan fıtratına tam muvafık olan bir dindir.

  Evet, bütün bunlar insanın iç donanımı, vicdanı, kalbi ve duygularıyla alâkalı hususlardır. Dolayısıyla sahip olduğumuz bu özelliklerin fıtratın mânevî yönüyle alâkalı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sahip olduğumuz bir şeklimiz, vücut yapımız vardır ki, bu da insan fıtratının diğer yanını teşkil eder. İnsanoğlu el, ayak, göz, kulak gibi sahip olduğu organlarıyla, dış görünüşü itibarıyla mükemmel bir yapıda yaratılmıştır. "Size sûret verip sûretlerinizi de güzel kılmış"4 ; "Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık."5 ; "Ey insan, nedir seni o kerîm Rabbin hakkında aldatan? O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen, sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkib eden?"6 âyetleri de Allah'ın üzerimizdeki bu büyük nimetini hatırlatmaktadır.

  Bize sahip çıkıp korumamız gereken en güzel bir suret verildiği hâlde, Kur'ân-ı Kerîm insanın ezelî ve ebedî düşmanı olan Şeytan'ın oyun ve tuzaklarından birisi olarak da insanların fıtratlarını değiştirmeye çalışmasını göstermiştir. Âyet-i kerîme şu şekildedir: "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür."7

  Dipnotlar
  1. İsra Suresi, 17/84.
  2. Buhari, Cenâiz 80; Müslim, Kader 6.
  3. Rum Suresi, 30/30.
  4. Mü'min Suresi, 40/64.
  5. Tin Suresi, 95/4.
  6. İnfitar Suresi, 82/6-8.
  7. Nisa Suresi, 4/119.


  İlahiyatçı Yazar Yüksel Çayıroğlu /Yeni Ümit Dergisi


  Paylaş
  Maddi Ve Manevi Yönüyle İnsan Fıtratı Denilince Ne Anlaşılmalı ,Nedir İnsan Fıtratı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanın karakterinde var olan bazı huyları içgüdüsel yaptıkları bazı davranışları bulunmaktadır. Bedenen olanlar maddi ve mizacı ile ilgili manevi olanlar.insanın maddi ve manevi yönleri nelerdir,  insanın maddi yönü nedir,  insanın maddi yönü ne demektir,  maddi yönler,  insanın maddi yönleri,  maddi ve manevi yönü