Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Zan Nedir? Zannın Kısaca Anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zan Nedir? Zannın Kısaca Anlamı

  Reklam
  Zan hakkında bilgi

  Sözlükte "sanma, sezme, şüphe ve kesin olmayan bilgi" anlamına gelen zan, kesin olmayan bilgiye denir. İzmirli İsmail Hakkı'ya göre, % 1 ihtimalî olan şeye vehim, % 2-50 ihtimali olan şeye şüphe, % 50 den sonraki ihtimale zan, % 90 ihtimale zann-ı galib, %100 olana kesin bilgi denir.
  Kur'ân-ı Kerim'de kesin olmayan bilgi ile hareket edilmesi hoş görülmemiştir: "Ey inananlar, zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır." (Hucurât, 49/12), "Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi, o yaptığından sorumludur." (İsrâ, 17/36).
  Zan, taşıdığı değer itibariyle birkaç kategoriye ayrılmaktadır. 1- Zannın bir kısmı ahlâken beğenilmiş ve dinen makbul görülerek övülmüştür. Allah, peygamber ve müminler hakkkında iyi niyet beslemek ve hüsn-ü zanda bulunmak gibi, 2- Mahkemelerde şahitler hakkında gerekli inceleme yaptıktan sonra galip zanna göre hüküm vermeye mesned teşkil eden zandır. Böylece insanlar arasında karar verme zorunluluğu olan birçok muamelede, mutlak gerçeği bilmek mümkün olmadığı takdirde galip zanna dayanılarak hüküm verilir. 3- Bir kimse veya zümrenin yaşayış ve hareketlerinde yahut davranışlarında hüsn-ü zanna layık olmayan görüntüler ve kendileri su-i zan duymak için makul sebepler var ise, işte o zaman bu zan günah değildir. 4- Birinin herhangi bir söz ve hareketinde iyilik ve kötülük ihtimali eşit olup, bizim de sırf su-i zandan hareket ederek onu kötülüğe yorumlamamızdan kaynaklanan zandır. Bu zan günahtır. Meselâ iyi bir insan bir topluluktan kalkıp giderken kendi ayakkabı, yerine başka birinin ayakkabısını giyse, bizim de onun mutlaka çalmak niyeti ile böyle bir işe teşebbüs ettiğine karar vermemiz gibi.  Paylaş
  Zan Nedir? Zannın Kısaca Anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zan kelimesi şüphe anlamına gelmektedir. Kuranı kerimde zandan sakının denilmektedir. Şüphe her insanda vardır önlemini alması ve ona göre davranması konusunda uyarılmıştır. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Lütfen zan çeşitlerini yazın 4. 4
  akıllı çocuk
  şüphe anlamına gelir. 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Zan nedemektir 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Sanma sezme şüphe kesin olmayan bilgi 7. 7
  Kayıtsız Üye
  zan kelimesi düşünce anlamına gelir sui zan ise kötü düşünce yani insnlar hakkında kötü düşünmek hüsnü san da kendisi ve insanlar hakkında iyi şeyler düşünen kişizan ne demek,  zan nedir,  zan nedir kısaca,  zan nedir kaça ayrılır,  islama göre zannın incelenmesi,  zan ne demek kısaca,  zan ne demektir