Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Haczedilmiş Malı Satın Almakta dini açıdan bir mahsur var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Haczedilmiş Malı Satın Almakta dini açıdan bir mahsur var mıdır?

  Reklam
  Cevap;
  Haczedilmiş malın haksız yere hacredildiği bilinmedikçe bu malı almak câizdir.
  Her ne kadar bu satışta mal sahibinin iradesi yok ise de, borcunu ödemediği için
  bu mal üzerindeki hakkını kaybetmiştir. Zamanında satıp borcunu ödemeliydi.
  Yine de ağlayanın malı gülene hayretmez. Bu sebeple malın kıymetini vermelidir.
  Fırsat bilip fiyat kırmak, hele diğer taliplerle anlaşıp fiyatı düşürmek câiz değildir.


  Ekrem Buğra Ekinci


  Paylaş
  Haczedilmiş Malı Satın Almakta dini açıdan bir mahsur var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Haczedilen malın fiyata çıkması durumunda kişiye bir hak doğar alınabilir. Malı haczedilen kişilerin gözü önünde alınması sakıncalı bunun dışında mahsuru olmaz.