Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Müslüman Olmayan Bir Kimseden Organ Almak Ya Da Ona Organ Bağışlamak Uygun Mudur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslüman Olmayan Bir Kimseden Organ Almak Ya Da Ona Organ Bağışlamak Uygun Mudur?

  Reklam
  Dini sorumluluk açısından ve Müslim-gayri müslim olması bakımından organ bağışı

  Konuya genel olarak dinî sorumluluk esasları açısından bakıldığında ise, öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, duygu, düşünce, akıl, inanç gibi mânevî, ruhî özellikler, organların biyolojik yapısına bağlı olmadığından, organ nakliyle kişilik transferi olmamaktadır.

  Diğer taraftan, dikkatten uzak tutulmaması gereken bir husus, İslâm dininin, cinsi, milliyeti, rengi, dini, konumu ne olursa olsun her insana insan olarak baktığı ve eşit bir yaşama hakkı tanımış olduğudur. Şu halde organ veren kimsenin veya organ verilen şahsın fâsık yahut gayri müslim olması gibi şahsî durumlarından ötürü diğer tarafın dinen sorumlu olabileceğinin ileri sürülmesi de isabetli olmaz. İslâm tedaviye önem vermiş, her insana tedavi olmada eşit haklar tanımış, bir insana hayat vermeyi bütün insanlığa hayat verme mesabesinde görmüştür (Mâide, 5/3). Buna göre, organ nakli açısından Müslüman ile gayri müslim, dindar ile fâsık ayırımı yapılması doğru olmaz. Kaldı ki doğruya hidayet eden de, eceli takdir eden de Allah’tır. Sorumlulukta herkesin kendi hür iradesi esastır. Bu sebeple, Müslüman veya dindar olmayana organ vermenin, onun günah işlemesine yardımcı olmak veya ömrünü uzatmak olarak değerlendirilmesi, İslâm’ın bu konudaki genel esasları ile bağdaşmaz.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Müslüman Olmayan Bir Kimseden Organ Almak Ya Da Ona Organ Bağışlamak Uygun Mudur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Organ alınacak bir mevzu söz konusu ise Müslüman ya da gayrimislim fark etmez. Kimden alınabiliyor ise alınması caiz kabul edilmektedir.