Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan 41 Yasin'den bahsediliyor. Böyle birşeyin aslı var mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  41 Yasin'den bahsediliyor. Böyle birşeyin aslı var mı?

  Reklam
  41 Yasin'den bahsediliyor. Böyle birşeyin aslı var mı?


  Değerli Kardeşimiz;

  Yâsin sûresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir Hz Muhammed (sas)'in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır Bu hadislerden bazıları şöyledir:

  "Her şeyin bir kalbi vardır Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)

  "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27)

  Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yâsin'i okuyarak sevabını ölülerin ruhuna bağışlamak caizdir Ancak Kur'ân'ın dirilere nâzil olduğu ve insanların, onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır

  Yâsin sûresi, Yüce Allah'ın varlığına, üstün gücüne ve âhiret yurduna işarette bulunan şu âyetlerde son bulmaktadır:

  "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadirdir! O, çok bilen yaratıcıdır Onun işi, birşeyi (olmasını) istedi mi, ona sadece "ol" demektir, hemen oluverir O, öyle yücedir ki, her şeyin hükümdarlığı O'nun elindedir Ve siz O'na döndürüleceksiniz" (81-83)

  4444 Tefrîciyye veya 41 Yâsîn gibi belli saylarda okunan dualar, zikirler, salavât, âyetler ve sureler hakkında (namazlardan sonra 33 adet olarak söylenen tesbîh, tahmîd ve tekbîr gibi pek az müstesna tutulursa) emreden, tavsiye eden bir nas yoktur Müslüman istediği kadar Tefrîciyye diye anılan salavât veya Yâsîn suresi okuyabilir

  "Bunu şu kadar okumak sünnettir, farzdır, dinin emridir" derse veya böyle inanırsa bid'at gerçekleşir

  Böyle bir inanç olmaksızın, şahsî veya başkasının tecrübesine dayanarak "Bu kadar okumanın şuna faydası oluyor, oldu" der, okur ve tavsiye ederse bu bid'at olmaz ve sakıncası da bulunmaz
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör

  Paylaş
  41 Yasin'den bahsediliyor. Böyle birşeyin aslı var mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yasini şerif kuranın kalbi olması nedeniyle çoğu zaman ölülere ve dua niyetine herhangi bir sebeple okunmaktadır. Fakat ayet ya da hadisler kırk bir kere okunması ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.41 yasinden sonra okunacak dua,  yasinden sonra okunacak dua,  41 yasin okuma şekli,  41 yasinden sonra okunacak dualar,  41 yasinden sonra okunan dua,  41yasinokumaşekli,  kırkbir yasinden sonra okunacak dua