Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Yakın akraba evliliğinin dinen sakıncası var mıdır ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yakın akraba evliliğinin dinen sakıncası var mıdır ?

  Reklam
  Yakın akraba evliliğinin dinen sakıncası var mıdır ?


  Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerim yakınlık cihetiyle evlenilmesi haram olan kadınları açıklamıştır Bunlar, kızkardeş, hala, teyze gibi yakın akrabalardır Bunların dışında kalan amca, dayı, hala ve teyze kızlarıyla evlenmeye ruhsat vermiştir Peygamber Efendimiz de bu ruhsatı kendisi ve yakınları üzerinde de kullanmıştır Bilindiği gibi, Peygamberimizin hanımlarından Zeyneb binti Cahş,halasının kızıydı Ayrıca kendi kızı Hz Fâtıma'yı amcası oğlu Hz Ali'ye nikahlamıştı

  Dinimizde her ne kadar böyle bir ruhsat mevcutsa da, birtakım irsî ve sıhhî mahzurlarından dolayı bazı hadislerde yakın akraba ile evliliğin tavsiye edilmediğini görmekteyiz

  Imam-ı Gazali Hazretleri,sünnet ölçüleri içinde evlenecek eşlerde aranan vasıfları sayarken, cinsî duygunun zayıf olacağından dolayı kızın yakın akrabalardan olmamasını da zikreder "Pek yakınınız olan bir kadınla evlenmeyin; çünkü çocuk zayıf, çelimsiz olur"(1) hadis-i şerifine yer verir

  İşte bu mahzur göz önüne alınarak, çok yakın akraba ile evlenilmesi tavsiye edilmemektedirYine bu hususta, "Yabancılarla evlenin, yakınlarınızla evlenmeyin"(2) mealindeki hadis de bu hikmetleri nazara vermektedir

  Bu meselede ehemmiyetli bir mahzur da, zamanla eşler arasında bir geçimsizlik olduğu takdirde, akrabalar arasında devam etmesi gereken manevî bağların zayıflamaya yüz tutmasıdır Hadis îmamlarından Deylemî'nin bir rivayetinde, akraba ile evliliğin sıla-i rahim
  bağlarının kopmasına sebep olacağı bildirilmektedir

  Bütün evliliklerde olduğu gibi bilhassa akraba ile olan bir evlilikte kan uyuşmazlığının tespit edilmesinin sıhhî bir tedbir olarak düşünülmesinde büyük fayda vardır

  Başta da söylediğimiz gibi yakın akraba ile evlilikte esas itibariyle dinî bir yasaklama yoktur Sözü edilen sıhhî mahzurlar da muhakkak surette olacak diye bir durum da mevcut değildir Ancak, çocukta görülebilecek sakatlık ve benzeri hususlar, yabancı kadınla olan evliliğe nispetle akraba evliliklerinde belli bir ölçüde daha fazla müşahede edilmektedir

  1 Terbiyetü'l-Evlâd, 1: 39; ihya, 2: 42
  2 Kadı Beydâvî Gâyetü'l-Gusâ, 2: 721

  Kaynak : Mehmet Paksu, Kadın, Aile, Hayat, Nesil Yayınları  Paylaş
  Yakın akraba evliliğinin dinen sakıncası var mıdır ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadın ve erkeğe helal olan kişilerin sınırı çizilmiştir. Buna göre akraba evliliği gerçekleştiğinden birbirleri ile kardeş gibi aynı ortamda oturup kalkmaları caiz sayılmaz.akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili sorular,  akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili röportaj,  akraba evliliklerinin sakıncaları ile ilgili sorular,  akraba evliliği ve sakıncaları ileilgili röportaj soruları