Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hazreti Adem'in Ismini Kim Koydu? Konuştuğu Dil Ne Idi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hazreti Adem'in Ismini Kim Koydu? Konuştuğu Dil Ne Idi?

  Reklam
  Adem kelimesi, bir şeyin dış yüzü "edimetü'l arz" yeryüzü manasında kullanılmıştır. Hz. Adem’in yaratıldığı toprak, yeryüzünün değişik yerlerinden alındığı için bu isim verilmiştir. (bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 16; Tirmizî, Tefsîr, 2/955; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 400)
  Adem aleyhisselama bu isim, Allah tarafından verilmiştir. (bk. Bakara, 31-37)

  Hz. adem ( a.s) madem insanlığın babasıdır. öyleyse insanlığın konuştuğu tüm dilleri bilmesi ve konuşması icap eder.

  Gerek İslâm, gerekse Batı kaynaklarındaki bilgiler, Hz. Adem'in konuştuğu dilin kıyamete kadar konuşulacak bütün dillere kaynaklık ettiği yönündedir. Allah (cc) Kur'an'da: "Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: 'Haydi, davanızda sadıksanız, bana şunları isimleriyle haber verin.' dedi." (Bakara 2/31) buyurmaktadır.

  Elmalılı M. Hamdi Yazır, bu âyetin tefsirini yaparken, "Lisan hususunda bütün Adem oğullarının zamanımıza kadar vaki olan tenevvü (çeşitlenme) ve ilerlemelerin hepsi, esas itibariyle, Hz. Adem'in yaratılış bakımından şereflendirildiği bu isimleri öğretme özelliğine borçludur... Kelâmla ilgili kuvvet, insana has ruhun mahiyetinde bir kısım teşkil etmiştir."
  (M. H. Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, cilt 1, s.267) demek suretiyle kıyamete kadar konuşulacak dillerin temelinde Hz. Adem'e öğretilen isimler olduğuna işaret etmektedir.

  Ebu Katade'den nakledilen bir hadiste: "Allah, Adem'e her şeyin ismini öğretmiştir ve Adem her şeyi ismi ile adlandırıyordu. Her şey Adem (as)e toptan sunulmuştur." (İbn-i Kesir, Hadislerle Kur'an Tefsiri, cilt2, s.279) buyrulmaktadır.

  Bediüzzaman da buradaki toptan kelimesini şerh edebilecek bir açıklamayı 20. Söz'de şöyle yapar:
  "Hz. Adem'e icmalen talim olunan esmânın bütün meratibiyle tafsilen 'mazharı'
  Peygamberimiz Aleyhissalâtüvesselam'dır."

  İnsanlar Hz. Adem'den sonra yeryüzünün çeşitli bölgelerine dağılmıştır. Gerek coğrafî özellikler, gerek sosyal şartlar, gerekse insanların mizaçlarındaki farklılıklar her sahada olduğu gibi dil sahasında da farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Şu an yeryüzünde konuşulan dillerin Hz. Adem'e öğretilen isimlerden hareketle ortaya çıktığı söylenebilir.

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Hazreti Adem'in Ismini Kim Koydu? Konuştuğu Dil Ne Idi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Adem'in ismi Allahu teala tarafından verilmiştir. İsmi fiziki yapısının bir karşılığı demektir. Yaratılırken bir çok yerden farklı topraklardan yaratılması anlamına gelmektedir.hz ademin ismini kim koydu