Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Islık çalmak caiz mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Islık çalmak caiz mi?

  Reklam
  Islık çalmak caiz mi?


  Cahiliye döneminde müşriklerin, Kabe-i muazzama'ya hürmet ettikleri, örtülerini her yıl değiştirdikleri ve oraya ibadet niyetiyle gelenlere ikramda bulundukları malumdur (1) İbadeti teşvik niyetiyle, birbirlerini alkışladıkları ve ıslık çaldıkları da bilinmektedir Kur'an-ı Kerim'de: "Onların (müşriklerin) Beytulullahdaki duaları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan (alkışlamaktan) başka bir şey değildir (Ey müşrikler) Devam edegeldiğiniz o küfrünüzden dolayı, artık tadın azabı!" (El Enfal Suresi: 35) hükmü beyan buyurulmuştur

  İmam Fahrüddin-i Razi; bu ayet-i kerime'nin tefsirinde: "Allahu Teala (cc) kafirler hakkında; "Onlar Beyt-i haram'ın sahipleri değildirler" buyurmuş, daha sonra da müşriklerin dualarının ancak el çırpmak ve ıslık çalmak olduğunu haber vermiştir () Keşşaf sahibi şöyle demektedir: "Ayette geçen Muka kelimesi; fual vezninde bir kelime olup ıslık çaldı manasına gelir () Tasdiye kelimesine gelince, bu el çırpmak demektir" (2) diyerek, meseleyi izah etmiştir

  Hz Abdullah ibn-i Abbas'dan (ra) gelen rivayette de Mekke müşriklerinin bu dua şekli üzerinde durulmuştur Dolayısıyle hiçbir ihtiyaç yokken ıslık çalmak doğru değildir
  Resul-i Ekrem (sav)'in: "Cennetin etrafı nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennemin etrafı da şehevi arzularla (hoşa giden şeylerle) çevrilmiştir"(3) buyurduğu malumdur Geleneklerini bahane ederek hevalarına (nefs-i emmarelerine) uygun bir hayat yaşayanlar, tevbe etmelidirler Hesap gününe hazırlanan mü'minler; müşriklere muhalefet niyetiyle, alkıştan ve ıslık çalmaktan uzak durmalıdırlar İnşallah bu niyetleri sebebiyle, sevaba nail olurlar

  Ancak hayvan otlatmak, deveyi yolda yürütmek gibi durumlar için ıslık çalınabileceği ifade edilmiştir

  Sonuç olarak ıslık çalmanın iyi bir şey omadığını, bazı zor durumlarda söylemenin ise caiz olduğunu söyleyebiliriz

  (1) Geniş bilgi için/ MAli Sabuni-Ahkam Tefsiri-İst:1984 C: 2 Sh: 16 vd
  (2) Geniş bilgi için/ İmam Fahrüddin-i Razi- Tefsir-i Kebir (Mefatihu'l Gayb) Ank: 1991 C: 11 Sh: 309
  (3) Sahih-i Müslim-K Cennet: 1, Ayrıca Sünen-i Tirmizi-KCennet: 21

  Paylaş
  Islık çalmak caiz mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  bende biraz bu konu ile ilgili bir şeyler biliyordum ama,şimdi daha ayrıntılı öğrenmiş oldum..soran kardeşlerime daha güzel anlatırım artık.paylaşım için Allahım razı olsun..ıslık çalmak abdesti bozar mı,  İslık çalmak abdest bozar mi