Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan İslamiyeti batıl inançlardan ayıran nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamiyeti batıl inançlardan ayıran nedir?

  Reklam
  İslamiyeti batıl inançlardan ayıran nedir?


  İslamiyeti batıl inançlardan ayıran nedir?
  İslam'ı batıl inançlardan ayıran temel esas naklî ve aklî delillerdir

  Aklî ve naklî delilleri neticesi olan islam itikadını hiçbir gerekçeye dayanmayan uydurma inançlarla karşılaştırmak büyük bir hatadır

  Çünkü Kuranda " Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmalarından dolayı, inkâr edenlerin kalplerine korku salacağız" Ayeti de bunu açıkça ortaya koymaktadır

  Din karşıtları sık sık batıl inançlarla İslam inancını beraber anarak İslam inancının da böyle olduğunu vurgulamaya çalışmaktadırlar Halbuki İslam bu batıl inanışları bildirmiş ve hakkı batıldan ayırmıştır Dinin geliş sebeplerinden biri de inançsızlığın giderilmesinin yanında inancın da disipline edilmesidir Doğrusunun yanlışının gösterilmesidir Batıl inanc insana verilmiş olan iman duygusunun yanlışa kullanımıdır Tabiki verilmiş her duygu ve kabiliyette olduğu gibi doğruya ve yanlışa kullanımı mümkündür ve vakıadır

  Mesela o an arkasını görmemiz mümkün olmayan bir dağın arkasından gelen sözüne son derece güvenilir birçok insan o dağın arkasında bir saray olduğunu bildirdi Aklî deliller de bu kişilerin söylediği sarayın varlığını gösteriyor Bu durumda akli ve nakli delillerin neticesi olarak bu sarayın varlığına inanırız Bir de o dağın arkasını görmemiş bir kişi dağın arkasında bir kurtadam bulunduğunu hiçbir delile dayandırmadan uydurdu Dayanağı olmayan bu iddiaya kendince inananlar oldu (bu batıl inançların çoğunluğunun temelinde psikolojik nedenler yatmaktadır) Tabiki birinci inançla ikinci inanç arasında yapılacak kıyaslamanın batıllığı ortadadır

  Kuran-ı Kerim'in onlarca ayetinde delillerin önemi bildirilmiştir Bu ayetlere birkaç örnek vermek gerekirse;

  "Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh Kavmi'nin, Âd'in, Semûd'un, İbrahim Kavmi'nin, Medyen Ashabı'nın ve o mü'tefikelerin haberi gelmedi mi? Onların hepsine peygamberleri delillerle gelmişlerdi Demek ki Allah, onlara zulmetmiş değildi, lâkin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı" 9/70

  "Dediler ki: "Allah, kendine çocuk edindi" O, böyle şeylerden münezzehtir O, müstağnidir Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur Bu hususta elinizde hiç bir delil yoktur Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi neden söylüyorsunuz?" 10/68

  "İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır" 22/8

  "Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmalarından dolayı, inkâr edenlerin kalplerine korku salacağız Onların yurtları ateştir Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür!" 3/151

  "Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı" 3/184

  "De ki: "Ben Rabbimden apaçık bir delile dayanmaktayım, siz ise onu yalanladınız" 6/57

  "Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır " 3/190

  "Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır"10/6
  İslamicevaplar  Paylaş
  İslamiyeti batıl inançlardan ayıran nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Batıl inançların geçerliliği ve mantığı olmayan herhangi bir nedenle ortaya çıkarılmış hurafelerdir. İslamiyet ise hiç bir zaman geçerliliğini yitirmeyecek ve daima insanın dünya ve ahiretteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermesi yönünden batıl inançlardan ayrılır.