Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Bir Müslüman, Müslümanların hakimiyetinde olmayan bir ülkede yaşayabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir Müslüman, Müslümanların hakimiyetinde olmayan bir ülkede yaşayabilir mi?

  Reklam
  Bir Müslüman, Müslümanların hâkimiyetinde olmayan bir ülkede yaşayabilir mi? İslâm ülkesine göçmek zorunda mıdır?

  Cevap;
  İbn Âbidîn hazretleri diyor ki: Bir İslâm ülkesi, gayrımüslimler tarafından işgal edilse ve işgalcilerin tayin ettiği hâkimler, burada İslâm ahkâmını tatbik ediyorsa, orası İslâm ülkesi olarak kalmaya devam eder. Burada yaşayan müslümanlar kendi aralarından birini müftü, emîr, hâkim tayin ederler ve bu kimse ahkâm-ı islâmiyeyi icrâ eder. Buna da imkân olmazsa, orası İslâm ülkesi olmaktan çıkar ve müslümanlar için esâret statüsü söz konusu olur. Esâret hayatında, esîrler, her istediği zaman oradan çıkmaları mümkün olan müslüman müste’menler gibi değildir. Orada müslüman olan kimselere benzerler. Bunların tâbi olduğu hükümler, İslâm ülkesinde yaşayan müslümanlardan biraz farklıdır. Meselâ bunlar hakkında had ve kısas cezaları tatbik olunmaz. Abdülganî Nablusî de, “Bu durumda, yani başta müslüman idarecilerin bulunmadığı esâret durumunda, hâkimin hükmüne gerek olan yerlerde, meselâ yetimlerin evlendirilmesi, mallarının idaresi, nikâhda tefrike karar verilmesi, müşterek mülkde tamire karar verilmesi gibi hallerde, halkın ulemâya tâbi olması gerekir. Nitekim o beldede bulunan sâlih bir din adamı, müslümanları idare eder, bu gibi hukukî meseleleri çözer, böylece hâkim (kâdı) vazifesi görmüş olur” diyor (el-Hadîkatü’n-Nediyye). İsmail Hakkı Bursevî der ki: Bir şehirde şer’ ile ikâmet mümkin olmıycak, oradan şehr-i âhere hicret gerekdir. Yani bir beldede ahkâm-ı islâmiyeye uyarak oturmak mümkün olmazsa, başka beldeye hicret edilir. (Kenz-i Mahfî, Mebhas-i sâmin sonu.)
  Nitekim Hazret-i Peygamber, Mekke’de müşriklerin baskıları dayanılmaz hale geldiği bi’setin beşinci yılında, ilk Müslümanlara, Hıristiyan bir hükümdarın hâkim bulunduğu Habeşistan’a hicret etmelerini söylemiş; bunlar Habeşistan’da birkaç sene rahat yaşamışlardı. Yine Hazret-i Peygamber, Sahâbe’den Huzeyfe’ye, fitne zuhurunda, müslümanların cemaati ve hükümeti bulunmadığı zaman, gerekirse dağda yaşayıp insanların arasına karışmamasını emr buyurmuştur. Bütün bunları nazar-ı itibare alan İslâm uleması, “Bid’at ve fıskın çoğaldığı yerlerde oturmak nehyolundu.
  Dinini muhafaza için hicret eden Cennet ile müjdelendi. Bir mahallede sâlih kimse kalmayıp, fesad ve bid’at artınca, tatlı dille de olsa kendisini koruyamıyorsa, dinini izhar edemiyorsa, mahkeme vâsıtasıyla da kendisini koruyamıyorsa, evine çekilir, insanların arasına karışmaz. Evine de saldırılırsa, başka mahalleye hicret etmek veya böyle bir şehirden başka şehre hicret etmek gerekir.
  Bütün şehirlerde, müslümanlara saldırılıyorsa, başka İslâm ülkesine hicret edilir. İslâm devleti yoksa, insan haklarına riayet edilen, ibâdet etmek serbest olan bir kâfir memleketine yerleşmek lâzım olur” demişlerdir. İngiltere, Kanada ve Birleşik Amerika gibi insan haklarına saygı gösteren ülkelerde, hatta Yahudîlerin hâkim olduğu İsrâil’de yaşayan müslümanların, adına İslâm ülkesi denilen bazı Arap ve Afrika devletlerindeki dindaşlarından çok daha rahat yaşadıkları ve dinlerini izhâra kâdir oldukları malumdur.


  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci


  Paylaş
  Bir Müslüman, Müslümanların hakimiyetinde olmayan bir ülkede yaşayabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Farklı bir ülkede Müslüman olmayan bir yerde yaşamak için İslamın emrettiği şekilde yaşamaya devam etmesi ve helal haram konusunda gıdalara dikkat etmesi gerekmektedir. 3. 3
  ERHAN
  Selamunaleyküm
  Bence vatanin müslüman vatanin var ise gayri müslim bir ülkede yasamak haramdir.
  Bunu uzun vadeli düsünmek gerekir.
  Eger müslüman bayramlarinin örf ve adetlerinin olmadigi ve yasanmakta zorluk cekildigi ülkelerde müslümanlar assalik kompleksine kapilip harama düsmeleri cok kolay olur ve onlardan sonra gelen nesiller yok olur islamiyetin tek ismi kalir.bu kendim görüyor ve yasiyorum.
  Misal bosna kosova,azrbaycan ve bulgaristani düsünün.cok sükür bazilari 10_20 icerisinde bagimsiz oldular ve düzelmeler meydana geldi.yani kendi ülkemiz var ise aza kanaat getirip azimle calisip sükür ederek namus ve serefimizi evlatlarimizi kayip etmeden yasamamiz daha uygundur.
  Allah dogruyu görmeyi anlamayi ve söylemeyi nasip eylesin.aminislamda musluman olmayan bir ulkede yaşayabilir mi,  gayrimüslim ulkede yasamak midir,  gayrimüslim ülkede yaşamak caizmi,  gayrimüslim ülkede yaşamak