Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Darülharbte, bulunan eşya alınabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Darülharbte, bulunan eşya alınabilir mi?

  Reklam
  Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda... gibi Darülküfürde bulunan eşyayı alıp mal edinmek câiz midir? Buralar küfür diyarı olduğu için Müslümanın bulduğu eşyayı saklayıp mal edinmesi, yahut satıp parasını alması meşrû sayılır mı?
  Değerli fıkıh kitabı Hidayenin ikinci cildinde şahsa veya devlete âit bir malı almanın haram olduğu, bulunan şeyin sahibine iadesi gerektiği? bildirilmiştir. Müslüman her yerde İslâm?ın doğruluk ve güzelliğini göstermeye, şüphe ve tereddütlerin doğmasına sebeb olacak kötü tutum ve davranışlardan uzak kalmaya mecburdur. Oradaki gayr-i müslimler Müslümanlarda görecekleri iyi ahlâk, mükemmel doğruluk, hiyle ve hiyanetlerden uzak kalış gibi hallerine bakıp İslâma alâka duymaları gerekmektedir.

  Müslüman şahsında bunun tam aksini gösterirse, İslâma gölge düşürmüş, onlara örnek ahlâki güzellik göstermemiş olur. Bu sebeble, iş yerlerinde hiyle ve hiyanete varan yalancılık, çalıp çırpma gibi ziyankârlıklar İslâm?ın tavsiye edeceği tutum ve tavırlar olamaz. Şahıs kendi nefsinin isteklerini yüce İslâm?ın emir ve tavsiyeleri sayıp da mes?uliyeti İslâm?a yükleyemez. Ecdadımız fethetmek istedikleri ülkelerde önce Müslüman mahallesi kurmuş, İslâm?ın kazandırdığı güzel ahlâk, yüksek seciyeleri örnek göstermiş, böylece İslâm?a sevgi ve alâka meydana getirmiş, bundan sonra o ülkeyi fethe girişmiştir.
  Nitekim İstanbulun fethinden önce de Ayasofya yakınında kurduğu Müslüman mahallesinin fetihte büyük kolaylığa sebeb olduğu, Müslümanlarda gördükleri güzel örnekler sebebiyle karşı koyma duygusunun azaldığı anlaşılmıştır.

  Ahmet Şahin


  Paylaş
  Darülharbte, bulunan eşya alınabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslümanların denetiminde olmayan ülkelerde alış veriş yapılabilir fakat gıda alınacağı zaman helal haram kavramları göz önüne alınarak alınmalıdır.