Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan çeşitli soru ve cevaplar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  çeşitli soru ve cevaplar

  Reklam
  çeşitli soru ve cevaplar


  Sual: Tanımadığımız bir insanın iyi veya kötü olduğunu nasıl anlarız?
  CEVAP
  Sözlerine ve işlerine bakılır Dine uygun hareket ediyorsa ve dine uygun konuşuyorsa iyi, dine aykırı ise kötüdür Bir hadis-i şerif meali:
  (Herkesin değeri, söylediği güzel sözlere, yaptığı iyi işlere göre ölçülür) [M Cami]

  Sual: Bir kadının kalktığı yer soğumadan hemen oraya bir erkeğin oturması mekruh olur deniyor Belediye otobüslerinde de durum böyle midir?
  CEVAP
  Evet Ancak belediye otobüslerinde oturması gereken kimsenin, başkası kapmasın diye oturması mekruh olmaz

  Sual: Müslüman bir arkadaş, komşu kızımıza talip oldu Bize de, (Bu kızın kötü huyları var mı?) diye sordu Biz de bazı kötü huylarını biliyorduk Biz bilmiyoruz diyerek bu kötü huylarını saklamamız caiz olur mu?
  CEVAP
  Caiz olmaz Söylenmesi gerekenleri söylemek gerekir

  Sual: Damat siyah elbise giyse caiz mi, kâfire benzemiş olur mu?
  CEVAP
  Caizdir Benzemiş olmaz

  Sual: Damat adayına, (Evine çamaşır makinesi ile kızıma 3 bilezik alırsan, evlenmenize razı olurum) demek caiz midir?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Düğüne kimleri davet etmeli?
  CEVAP
  Düğünde, fakir-zengin ayrımı yapmadan davet edilmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Yemeklerin en fenası, zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemekleridir) [Buhari]

  Sual: Düğünde davul ve def çalmak günah mıdır?
  CEVAP
  Davul çalarak düğünü tanıdıklara duyurmak sünnettir Kadınların düğünde kendi aralarında def çalıp oynamaları caizdir (Menahic-ül-ibad, KSaadet)

  Sual: Düğünde çalgı çalmak eğlenmek günah mıdır?
  CEVAP
  Düğünde kadınların def çalıp oynaması caizdir Düğünü duyurmak için davul çalmak da caizdir Diğer müzik aletlerini çalmak caiz değildir Haram işlemeden eğlenmek günah değildir

  Sual: Bir düğünde eğer çalgı çalınıyorsa oraya gidilmez mi?
  CEVAP
  Mecburiyet yoksa gidilmez

  Sual: Bazı arkadaşlar, evlenmeden önce işledikleri günahları kocalarına söylüyorlar Söylemek lazım mı?
  CEVAP
  Hayır, bir kadın, evlenmeden önce işlediği günahları kocasına söylememelidir Aslında günah hiç kimseye söylenmez! Tevbe edilip bir daha yapılmayan günahları Allahü teâlâ affeder

  Sual: Evdeki işleri kimin yapması lazım?
  CEVAP
  Hanım ev işlerini yapmaya mecbur değildir Ancak, erkek de ihsan etmeye mecbur değil Kadın ev işini yapınca erkek de fazlası ile ihsanda bulunur Bu işler karşılıklı olur

  Sual: Sokakta eşimizle el ele tutuşup gezmemizde, öpüşmemizde bir mahzur var mıdır?
  CEVAP
  Kol kola girilebilir Ancak diğerlerini yapmak hayasızlık olur Hadis-i şerifte (Haya imandadır) buyuruldu (Buhari)

  O dediğiniz işleri evde, insanların görmediği yerlerde yapmak sevaptır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Karı koca birbirine sevgi ile bakınca Allahü teâlâ da onlara rahmet nazarı ile bakar ve ellerini ellerine aldıklarında, günahları parmakları arasından dökülür) [Râfi’î]

  (Erkek hanımının yüzüne sevgi ile bakarsa, bir köle azat etmiş sevaba kavuşur Tebessüm ederse hac ve umre sevabı, kucaklayıp öperse sıddıklık sevabı verilir Eğer beraber olurlarsa, günahları çok olsa da, ikisi de mağfiret olur) [R Nasıhin]

  Resulullah efendimiz, (Hanımıyla cima edene sadaka sevabı verilir) buyurunca, eshab-ı kiram, (Bu işi şehvetle yapan da aynı sevaba kavuşur mu?) diye sordular, (O kimse, şehvetini harama harcamasında [zina falan ederse], günah olduğu gibi, helale harcamasında da sevap vardır) buyurdu (Müslim)

  Sual: Yeni doğan çocukları tuzlamak gerektiği söyleniyor Böyle bir şey var mı?
  CEVAP
  Tuzlamak gerekmez Tuzlama diye bir şey yoktur Anadolu’da bazı yerlerde yapılıyorsa da dini mahiyeti yoktur

  Sual: İslam âlimleri kaç çocuk sahibi olunmayı tavsiye ediyorlar?
  CEVAP
  Peygamber efendimiz (Ahir zamanda, sizin en iyiniz çoluk çocuğu olmayandır) buyuruyor Yani çocuk sahibi olmamak tavsiye ediliyor Ya hiç olmamalı veya bir tane olmalı Yahut iki tane olmalı Daha fazlası tavsiye edilmiyor Eskiden ise, (Ben ümmetimin çokluğu ile iftihar ederim) buyurarak çok çocuk sahibi olunmasını tavsiye ediyordu

  Sual: İki yeni doğan çocuğun 40 günlük olmadan bir araya gelmesinin bir mahzuru var mı?
  CEVAP
  Hiçbir mahzuru yoktur

  Sual: Benim bir kızım var, çok utangaçtır Erkeklerin yanına çıkmaya, onlarla yüzü kızarmadan konuşmaya utanıyor Bu bir hastalık mıdır?
  CEVAP
  Utanmak çok iyidir Peygamber efendimizin hayasından yani utanmasından bahsedilirken, (Resulullahın hayası, bâkire İslam kızlarının hayalarından daha çoktu) buyuruluyor Kadınlar için utanmak fazilettir Hadisi şerifte buyuruluyor ki:
  (Haya on kısımdır biri erkeklerde, dokuzu kadınlarda Böyle olmasaydı kadınlar, hayvanlar gibi, erkeklerin ayakları altına, dökülürdü) [Deylemi]

  Sual: Hanımım çok çekingendir Çekingen olması kötü müdür?
  CEVAP
  Hazret-i Ali buyuruyor ki:
  Üç haslet var ki erkekler için kötü, ev kadınları için iyidir:
  1- Cimrilik erkek için kötüdür, evine ve ihtiyaçlarına harcayamaz
  2- Kendini beğenmek erkek için kötüdür Kendini beğenen, başkasını aşağı görür Bu da iyi değildir
  3- Korkaklık, çekingenlik erkekler için iyi değildir Faydalı işleri yapamaz

  Aynı huylar ev kadınları için iyidir:
  1- Kadın cimri, fazla tutumlu olursa, kocasının ve kendi malını muhafaza eder, bir yere harcamaz
  2- Kadın kendini beğenirse, sert ve kesin konuşur, erkekler bundan ümidini kesmiş olurlar
  3- Kadının çekingen olması da çok iyidir Lüzumsuz yerlere gitmez, tehlikeli işlerden kaçarlar

  Sual: Almanya’da yaşıyoruzDoğumu gerçekleştirecek doktorun bayan doktor mu olması lazım? İsteğimize bağlı olabilir, anlayışla karşılıyorlar?
  CEVAP
  Bayan doktor olması lazım Elbette bayan doktor isteyin
  Sual: Amca kızı ile evlenen bir defa mı mekruh işlemiş olur?
  CEVAP
  Bir defa

  Sual: Mümin kadına, melek gibidir demek caiz mi?
  CEVAP
  Denebilir

  Sual: Hanımın, kocasının elini öpmesi caiz mi?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Hanım, kocasını, Ali bey, Veli efendi diye çağırsa, caiz mi?
  CEVAP
  Oranın âdetine itibar olunur [Ayıplanmıyorsa caizdir]

  Sual: Hanımla iyi geçinmek farz mı?
  CEVAP
  Herkesle iyi geçinmek farz Kalb kırmak haramdır

  Sual: Nikahlı kıza, babasının evinde iken, kocası nafaka verir mi?
  CEVAP
  Hayır

  Sual: Düşük çocuk da ana-babasına şefaat eder mi?
  CEVAP
  Canlı doğup ölen çocuklar şefaat eder

  Sual: Aldığımız elbiseleri, çocuklara ariyet verirsek, birininkini öteki çocuğa giydirebilir miyiz?
  CEVAP
  Âriyet verilince uygun olur

  Sual: Sakal bırakmak için, hanımdan izin almak gerekir mi?
  CEVAP
  Hayır

  Sual: Çocuğa kocam için (babamız çağırıyor) demem günah mı?
  CEVAP
  Hayır

  Sual: Huysuz hanımın ölmesini istemek caiz mi?
  CEVAP
  Zararlı kâfir ve zalimden başkasının ölümü istenmez

  Sual: Baba, yetişkin kızını öpebilir mi?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Ramazan ayında çocuk yaparsak asi olurmuşuz, doğru mu?
  CEVAP
  Böyle bir şeyin aslı yoktur Çocuk yapmak tabiri de hoş değil Çocuğu Allahü teâlâ yaratır İnsanlar sadece sebeptir

  Sual: Kadın veya erkek, namaz kılmayan eşinden ayrılmazsa günaha girer mi?
  CEVAP
  Kadın, namaz kılmayan kocasından ayrılmaz Çünkü kocanın günahı eşinden sorulmaz Farzı yapmayan kadını boşamamak günah değildir Namaz kılmayan kadını boşamak gerekmez Çünkü namazın faydası kocası için değildir

  Sual: Vücut temizliğinde, tırnak, kıl kesmenin ölçüsü nedir?
  CEVAP
  Her hafta saç, sakal ve bıyık tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir Daha fazla geciktirmek ve hele kırk gün uzatmak günah olur

  Sual: Herkese itimat ediyorum Bu yüzden çok aldatılıyorum Doğru mu yapıyorum?
  CEVAP
  Günümüzde herkese itimat etmek doğru değildir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Ahir zamanda, helal para ve kendisine itimat edilen arkadaş az bulunur) [İAsakir]

  Sual: Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde az da olsa dinden bahsedelim diyorum İş için toplandık diyenler oluyor Halbuki bahsedilse daha iyi değil mi?
  CEVAP
  Ne maksatla olursa olsun, yapılan toplantılarda, mutlaka dinden, imandan bahsetmeli, Allahü teâlâya hamd, Muhammed aleyhisselama salevat getirmeli Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Allah’ı anmadan, Peygambere salevat getirmeden toplanıp dağılmak, leşin başından dağılmak gibidir) [İAhmed]

  Sual: Otururken bir şeye dikkat etmek lazım mı?
  CEVAP
  Otururken kıbleye karşı oturmak iyi olur Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Her şeyin bir efendisi vardır Meclislerin efendisi de kıbleye doğru oturmaktır) [Taberani]

  Sual: Ben jinekolog bir bayan doktorum Bekaretini kaybeden kızlar, diktirmek için bize başvuruyorlar Ben müslüman bir doktor olarak bunu yapmayı uygun bulmuyorum Fakat tesettürlü kızlar da geliyor Zina etmediklerini tahmin ettiğim bu kızlar, sivri herhangi bir şeyi kastederek, bir kaza geçirdik bizimkini diker misiniz diyorlar Bunlarınkini dikmem günah olur mu?
  CEVAP
  Zina edenlerinkini dikmek, onların yaptıkları hileye ortak olmak demektir Veballi bir iştir Bu arada kaza ile yırtılanların da olması mümkündür Bunu tespit etmek tıpça mümkün olmadığına göre, müslüman olan kızların sözlerine itimat etmenizde vebal olmaz

  Sual: Fakirliğe sebep olanlar nelerdir?
  CEVAP
  Hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir:
  Cünüp olarak yemek yemek
  Ekmek ufağını, hor görüp basmak
  Büyüklerin önünde yürümek
  Babasını ve anasını adıyla çağırmak
  Defi hacet yaptığı yerde, temizlemeden abdest almak
  Çanağı ve çömleği, yıkamadan yemek koymak
  Elbisesini üstünde dikmek
  Aç iken soğan yemek
  Yüzünü elbisesi ile silmek
  Evinde örümcek bırakmak
  Sabah namazını kılınca mescidden acele çıkmak
  Pazara, erken gidip, geç dönmek
  Babaya ve anaya, kötü duada bulunmak
  Yemek kaplarını açık bırakmak
  Bir iş yaparken besmele çekmemek
  Zaruretsiz ayakta defi hacet görmek

  Sual: Günümüzün şartları çok ağır, artık yılgınlık geldi, her şeye küsüp, pes etmek üzereyim
  CEVAP
  Yılmak, pes etmek yok Şu olay belki azminizi artıracaktır İlmi ve âlimleri seven ve İslamiyet’e çok hizmetleri geçen Timur Han, ilk savaşlarının birinde bozguna uğradıktan sonra, çadırına çekilir İşin içinden nasıl çıkacağını düşünürken, çadır bezinin üstünde bir karıncanın tırmana tırmana yukarıya çıktığını görür Hemen bir fiske atıp yere düşürür Yine düşüncelerine dalar Bir iki dakika sonra hayvanın tekrar yukarı çıkmaya başladığını görür Onu tekrar yere düşürür Ama biraz sonra yine aynı manzarayla karşılaşır Bu hâl çok defa tekrarlanınca, Timur Han nihayet elini alnına koyup, "İşin sırrını şimdi çözdüm Bunu bana bu karınca öğretti Başarının yegane çaresi sebat etmektir" der ve ondan sonra ömrü boyunca bu esastan ayrılmaz

  Sual: Yatağa girince hangi tarafa yatılır?
  CEVAP
  Sağ tarafa, kıbleye karşı yatılır Sonra sola dönülebilir Hatta rahatsız olan sırt üstü de yatabilir Yüzükoyun yatmak mekruhtur

  Sual: Sırtüstü yatmak da mekruh mu?
  CEVAP
  Evet Hastalar rahat ettiği şekilde yatar

  Sual: İhtiyaç olunca, 2 kadın veya 2 erkek aynı yatakta yatabilir mi?
  CEVAP
  Yatabilir

  Sual: Öğretmek için akıl baliğ oğulun elini öpmek haram mı?
  CEVAP
  Hayır

  Sual: Beni boşayan kocamın, mahkeme emri ile çocuğumla benim için verdiği nafakayı almam caiz mi?
  CEVAP
  Elbette

  Sual: Vazife icabı dövmek gerektiğinde, ne yapmalı?
  CEVAP
  Terbiye için baba oğlunu, hoca talebesini hafif dövebilir Tokat atamaz Başka ceza vermeli

  Sual: Doğup büyünen yeri, akraba olmasa da ziyaret iyi mi?
  CEVAP
  Faydalıdır, kalbe rikkat verir

  Sual: Gündüzün ilk vaktinde uyumak mekruh Bu hangi vakittir?
  CEVAP
  Güneş doğduktan işrak vaktine kadar olan vakittir

  Sual: Hangi lisanı öğrenmelidir?
  CEVAP
  İngilizce ve Arapça

  Sual: Kurumuş ekmekleri çöpe atmak uygun mu?
  CEVAP
  Kurumuş da olsa, ekmeği çöpe atmak hiç uygun değildir Üstelik israf da olur Bir hayvana yedirilirse israf olmaz Ekmek parçalarını, kırıntılarını çöpe atmayıp yemek sevap olur Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Sofradan düşen kırıntıları yiyen fakirleşmez, çocukları da ahmak olmaz) [İNeccar]

  Sual: Oturmak için ev ararken nelere dikkat etmelidir?
  CEVAP
  Her müslümanın, bilhassa yeni evlilerin, ehl-i sünnet olan ve haramlardan sakınan, ibadetini yapan salih müslümanlar arasında ev araması gerekir Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Ev satın almadan önce, komşuların nasıl olduklarını araştırınız! Yola çıkmadan önce, yol arkadaşınızı seçiniz!) [Şir’a]

  Sual: Küpe için kulağımı deldirmedim Bazı kadınlar, "Kulağı deldirmek sünnettir Küpe için kulağını deldirmeyen günaha girer" dediler Kulağımı deldirmesem günaha girer miyim?
  CEVAP
  Küpe takmak için kız çocuğun kulağını delmek caizdir (Eşbah)
  Küpe takmak ibadet değil âdettir Peygamber efendimizin ibadet olarak değil de, âdet olarak devamlı yaptığı veya yapılmasına izin verdiği şeylere, (Sünnet-i zevaid) denir Zevaid sünnetleri terk etmek günah olmaz Mesela Peygamber efendimiz, gümüş yüzük takardı Gümüş yüzük takan Eshab-ı kirama da mani olmazdı Erkeklerin gümüş yüzük takmaları (sünnet-i zevaid) olduğu için terk etmeleri günah olmaz Bayramlarda herkesin takması müstehaptır Gösteriş için takmak haramdır (Mevahib)

  Sual: Bazen kadınlarla toplanıyoruz Çeşitli dedikodular ediliyor, en azından boş şeyler konuşuluyor Bu günahlardan kurtulmak için bir dua var mıdır?
  CEVAP
  Yapılan günahlar için tevbe-istiğfar etmek gerekir Hak sahipleri ile de helalleşmek gerekir Ayrıca Allahü teâlâyı anmalıdır Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Bir yerde toplanıp lüzumsuz şeyler konuşanlar, kalkarken, "Sübhanekallahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubü ileyke" okurlarsa, orada işledikleri günahlar affolur) [Tirmizi]

  Sual: Hamile iken saç kestirmekte mahzur var mıdır?
  CEVAP
  Hamile iken, ihtiyaç var ise saç kestirmekte mahzur yoktur Hamile değilken, lüzumsuz yere saç kestirmek uygun değildir (Hadika)

  Sual: Kaç yaşına gelen kız çocuğunun odasını ayırmak gerekir?
  CEVAP
  On yaşına gelen kız ve erkek çocuğun yatak odasını birbirinden ve ana-babanın odasından ayırmalıdır (Hadika)

  Sual: Camiye bitişik lokalde, dinimize aykırı olmayan toplantılar yapmak, kına gecesi düzenlemek caiz midir?
  CEVAP
  Caizdir

  Sual: Burada dini bilgisi olmayan yaşlı bir kadın, Kırk Yasin Toplantısı düzenliyor Namazdan haberi olmayan ve tesettüre riayet etmeyen kadınları topluyor, çeşitli dedikodulardan sonra ezbere bilenlere Yasin okutuyor Böylece Cennete gidileceğini söylüyor Bu kadının yaptığı uygun mudur?
  CEVAP
  Sadece Belçika’da değil, dünyanın çeşitli yerlerinde dine aykırı acayip toplantılar yapılıyor, âdetler ibadetlere karıştırılıyor Böyle toplantılarda muteber bir ilmihal okunması çok iyi olur Çünkü itikadı düzgün olmayanın, bid'at işleyenin, ibadetleri kabul olmaz

  Sual: Evde huzursuzluk olmaması iyi midir?
  CEVAP
  Elbette iyidir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Allahü teâlânın sevdiği ev halkı arasında mülayemet [uygunluk, yumuşaklık] olur) [İEbiddünya]

  Sual: Bir çocuklu eşim İstanbul’dan İzmir’e gidince, orada bir arkadaşımla beraber olduğunu itiraf etti Bir daha böyle bir şey olmaması için, o arkadaşı tehdit etmem veya gözdağı için yaralamam uygun olur mu?
  CEVAP
  O insanın yaralanması veya öldürülmesi asla çare değildir O arkadaşla niye beraber olduğunu tespit etmek gerekir Sizden daha mı zengin? Mevkisi mi yüksek? Daha mı yakışıklı? Mutlaka bir sebebi vardır O sebepler bir başkasında da olabilir Sizden ayrılıp, o arkadaşla evlense bile, ondan daha iyisini bulunca bu sefer onunla da beraber olabilir

  O arkadaş İstanbul’a gelip beraber olmuyor ki Kabahat onun ayağına giden eşinizdedir Tehdit edilmesi gereken birisi varsa eşinizdir Bir daha öyle bir şey duyarsam seni bırakabilirim diye gözdağı vermeniz gerekir Çocuğumuz var diye göz yumuyorsanız, bu da sizin bileceğiniz bir iş

  Bir hadis-i şerifte (Kadınlarınızın iffetli olmasını istiyorsanız, siz iffetli olunuz) buyuruluyor Siz başkasının karısına kızına böyle şeyler yapıyorsanız, sizin başınıza da aynı şeylerin gelmesi anormal sayılmaz Etme bulma dünyasındayız

  Sual: SEbediyye'de vaty ve cima kelimeleri geçiyor Bunlar aynı şeyler midir?
  CEVAP
  Vaty, cinsel ilişkinin genel ismidir Nikahlı ile olan ilişkiye cima, nikahsız olan ilişkiye ise, zina denir

  Paylaş
  çeşitli soru ve cevaplar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dini insanların ihtiyaçlarına ve fıtratına en iyi şekilde cevap veren bir dindir. İslam dini ile yoğrulmuş bir insan sahabiler gibi her konu hakkında bilgi sahibi olmaya benzer.