Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Halk arasında kısmet kapanması diye bir inanış yaygın bu inanç ne derece doğrudur? Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Halk arasında kısmet kapanması diye bir inanış yaygın bu inanç ne derece doğrudur?

    Reklam
    Kısmetin Kapanması
    Kısmetin kapanması diye bir şey yoktur. Takdiri ilahi vardır. Ve insan kendi geleceğini bir ölçüde kendi belirler. Allah: "Başınıza gelen kötü durumlar sizin yaptıklarınız sebebiyledir" diyor. Yani insanın yapıp ettikleri kendi geleceğinde etkilidir. Ama bazen de Allah sırf bir imtihan olarak sıkıntılar verebilir. Biz bilemeyiz, belki de bunlar bizim bazı günahlarımızın silinmesi içindir ve bizim aleyhimize değil de lehimizedirler. Mesela Hz. Peygamberimizin başına gelen belaları düşünelim; onun bir günahı ve bir hatası yoktu ama onun için bunlar yine de oldu.

    Allah onu seviyor ve istiyor ki öbür alemde derecesi yüksek olsun diye anlamalıyız. Çünkü oradaki yüksek dereceler hep buradaki durumla ilgilidir ve bir adamın o derecelere ulaşacak varlığı, ibadeti vs olmayabilir. İşte bu durumda Allah bunu menfi/negatif ibadetler denen sıkıntılar, bela ve musibetlerle tamamlamış olabilir. Bütün bunların hangisi için sonucun böyle olduğunu biz bilemeyiz ve onun için de bizim, bize düşeni yapmamız ve durumumuzu düzeltmemiz gerekir.

    Mesela çokça istiğfar etmeli ve Allahtan af dilemeliyiz. bazı engelleri bu kaldırır. Sonra çokça "Lahavle vela kuvvete illa billahil aliyyil azîm" demeliyiz. Manasını düşünerek bunu çok söylemeliyiz. Böylece her türlü güç ve kuvvetin kaynağının Allah olduğuna inandığımızı Ona ispat etmeliyiz. Kısmeti kim hangi güçle kapatabilir ki? İbadetlerimizde eksiklik bırakmamalıyız. Çokça sadaka ve yardım yapmalıyız.

    Pek çok sıkıntıyı bunların gidereceğini ben tecrübelerimle kesinlikle biliyorum. Şunu da hatırlamalıyız ki Allah (cc): "Kim Allaha karşı takvalı olursa Allah ona mutlaka bir çıkış yolu verir ve onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır" buyuruyor. Ayrıca, çok dua da etmeliyiz. (2)


    Kaynak:


    Sorular Cevaplar, Faruk Beşer


    Paylaş
    Halk arasında kısmet kapanması diye bir inanış yaygın bu inanç ne derece doğrudur? Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Kısmetin kapanması ile ilgili halkın arasında bir söylenti mevcuttur. Halbuki her şeyi elinde tutan bir tek Allahu tealadır. O istemeden hiç bir şey olmaz.