Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hz. Âdem’in çocukları birbirleriyle nasıl evlendi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Âdem’in çocukları birbirleriyle nasıl evlendi?

  Reklam
  Hz. Âdem’in çocukları birbirleriyle nasıl evlendi?


  Hz adem ve havva nın çocukları neden evlenmişyani kardeş kardeşe nasıl nikah kıyılmışbu mümkün müdürböyle birşey varmıdırbundan kardeşlere nikah düşer bunu mu çıkartmalıyız?lütfen yardımcı olunuzdinimizde böyle birşey varmıdır?


  İnsanlar Hz Âdem’le Hz Havva’dan doğarak çoğalmışlardır Havva anamız hep ikiz doğum yapıyordu Bunlardan birisi erkek, diğeri de kızdı Hz Âdem, aynı anda doğan ikizleri, bir önce veya bir sonra doğan ikizlerle evlendiriyordu Habil’le beraber doğan kız çırkın, Kabil’le birlikte doğan kız ise güzeldi Bu durumda Hz Âdem, Habil’in, Kabil’le beraber doğan kızla, Kabil’in de Habil’le beraber doğan kızla evlenmesini istedi Fakat Kabil buna razı olmadı, kendisiyle doğan güzel kızı Habil’e vermek istemeyerek kendisi almak istedi

  Hz Âdem buna müsaade etmedi ve meseleyi Allah’a havale etti Cenab-ı Haktan gelen emir üzerine her ikisinin de Allah’a birer kurban takdim etmelerini, hangisinin kurbanı kabul edilirse Kabil’in bacısının ona ait olacağını söyledi Bunun üzerine Kabil bir demet buğday, Habil de bir koyunu kurban olarak takdim etti Gökten inen bir ateş Habil’in kurbanını aldı, Kabil’inki olduğu yerde kaldı Bu durumda Habil haklı çıkmış ve kızı almaya hak kazanmıştı Fakat Kabil iyice çileden çıkmıştı Bu hâdise Kur’ân’da şöyle anlatılır:

  “Onlara Âdem’in iki oğluna dair haberi hak ile oku Onlar birer kurban takdim ettiklerinde, birisinin kurbanı kabul olunmuş, diğeri kabul olunmamıştı Kurbanı kabul olunmayan diğerine, ‘Ben seni öldüreceğim’ dedi O da, ‘Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder’ diye cevap verdi

  “Habil şöyle devam etti: ‘Eğer sen öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi kaldıracak değilim Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım Dilerim ki, sen benim günahımı yüklenesin de, Cehennem ateşinin ehlinden olasın Bu da zalimlerin cezasıdır

  “Sonra nefsi, kardeşini öldürmeyi ona kolay ve hoş gösterdi; o da kardeşini öldürüp hüsrana uğrayanlardan oldu Sonra Allah, kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermek için, ona, yeri eşeleyen bir kargayı gönderdi Kabil, ‘Yazıklar olsun bana!’ dedi ‘Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtemedim!’ Artık o yaptığına pişmanlık duyanlardan olmuştu”1

  Hz Âdem’in çocuklarının birbirleriyle evlenmelerinin dindeki yerine gelince; Hz Âdem’den Peygamber Efendimize gelinceye kadar bütün peygamberler hak dini tebliğ etmişlerdir Dinin temeli olan îman esasları hep aynı kalmıştır Fakat şeriat dediğimiz, ibadet ve dünyaya ait işlerde Hz Âdem’den Peygamberimize kadar her devrin icaplarına, insanların ihtiyaçlarına göre bazı hükümler değişerek gelmiştir Cenab-ı Hak her devrin insanının yaşayışını ve menfaatini gözeterek her ümmete ayrı bir şeriat göndermiştir Mâide Sûresinin 48 âyetinde bu hususta, “Sizin her biriniz için Biz bir şeriat ve açık bir yol tayin ettik” buyurulur

  Bediüzzaman da bu meseleyi şöyle izah eder: “Asırlara göre şeriatlar değişir Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir Hâtemü’l-Enbiya’dan (asm) sonra şeriat-ı kübrası (büyük şeriatı) her asırda, her kavme kâfi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır”2

  Meselâ, Yahudiler ancak havralarda, sinagoglarda, Hıristiyanlar sadece kiliselerde ibadet edebilirlerken, biz Müslümanlar her yerde namaz kılabiliyoruz Yine sığır ve koyun gibi hayvanların iç yağları Hz Musa’nın şeriatında haramken, bizim dinimizde helâldir
  Hz Âdem ise ilk insan ve ilk peygamberdir Allah ona da bir din ve bir şeriat göndermiş ve öğretmişti O da Allah’ın kendisine gösterdiği şekilde hareket ediyordu Cenab-ı Hak, Hz Âdem’in çocuklarının birbirleriyle evlenmesini de bir zaruretten dolayı helâl kılmıştı Çünkü insan neslinin artması gerekiyordu Başka insan da olmadığına göre, bir zaruret olarak kardeşlerin birbirleriyle evlenmesi gerekiyordu Bu âdet bir süre devam etti, fakat insanlar çoğalınca böyle bir evliliğe ihtiyaç ve zaruret kalmadı ve bu tatbikat da kalkmış oldu

  1 Mâide Sûresi, 27-31
  2 Sözler, s 454

  Mehmed Paksu
  Meseleler ve Çözümleri-2

  Paylaş
  Hz. Âdem’in çocukları birbirleriyle nasıl evlendi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tek bir insandan tüm insanları var eden Allah dilerse her şey hak olur. Hazreti hava ikiz çocuklarını diğer ikiz çocuklarıyla evlendirerek insanlık gelişti çoğaldı.