Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Evlilik öncesi nişan döneminde dini nikah yapıp daha sonra ayrılma durumu olduğunda, Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evlilik öncesi nişan döneminde dini nikah yapıp daha sonra ayrılma durumu olduğunda,

  Reklam
  Evlilik öncesi nişan döneminde dini nikah yapıp daha sonra ayrılma durumu olduğunda,


  Evlilik öncesi nişan döneminde dini nikah yapıp daha sonra ayrılma durumu olduğunda, erkek kızı boşamazsa kız erkekten nasıl boşanabilir?

  Bir bayan, nikahlandığı kimsenin dinen eşi konumunda olduğundan, kocası kendisini boşamadıkça bir başka erkekle evlenemez

  Bu durumda yapılacak şey, ya bir şekilde erkeğin boşamasını sağlamak, ya da hakemler kanalıyla aralarını tefrik etmektir

  Böyle bir durumda erkeğin, sırf kadına zarar vermek amacıyla kadını boşamamakta ısrar etmesi dinen doğru değildir (Bakara, 2/231)

  Dolayısıyla söz konusu olayda öncelikle sözü dinlenir ilim ve fazilet sahibi bir aracı, erkeğe giderek kendisine hiç de yarar sağlamayan böyle bir nikaha son vermesi gerektiğini, dini nikahın karşı tarafa zarar vermek amacıyla nefsi bir tatmin aracı yapılamayacağını, bunun İslâm'ın ruhuna aykırı olduğunu anlatmalı ve erkeğin boşamasını sağlamalıdır

  Erkek boşamamakta ısrar ederse, resmi nikah bulunmadığı için mahkemeye de başvurulmayacağına göre, kadın ve erkeğin aileleri bu konuda bir sonuca varmak üzere birer hakem seçerler Ailelerden biri direnir, hakem seçmezse karşı taraf onun yerine adil ve tarafsız bir hakem seçebilir

  Seçilen hakemler öncelikle arabuluculuk yaparlar Lüzûm ve zarûret bulunduğunda eşlerin rızası olmasa bile bu kişileri boşamaya da karar verebilirler

  Böyle bir boşama gerçekleştikten ve boşanan kadın iddetini bitirdikten sonra nikah kıyarak yeni bir evlilik yapabilir

  Bu tür olayların yaşanmaması için yapılan akitlerin mutlaka kayıt altına alınıp hukuki güvenceye kavuşturulması elzemdir Çünkü dindar olduğunu söyleyen gençler ve/veya aileleri resmen tescilin olmadığı durumlarda aralarında akdedildiği ifade edilen akitleri inkar etmekte ve taraflardan biri ve genellikle kız tarafı mağdur duruma düşmektedir

  Böylece, dinimizin nikahtan gözettiği ulvi gaye gerçekleşmek şöyle dursun, insanlar din adına birbirlerine zulmeder hale gelmektedirler

  Diyanet İşleri Başkanlığı

  Paylaş
  Evlilik öncesi nişan döneminde dini nikah yapıp daha sonra ayrılma durumu olduğunda, Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nişandan hemen sonra kıyılan imam nikahı ardından ayrılmayı düşünmek erkeğin akdi yerine getirmesi ile gerçekleşir. Erkek boşamadıkça kadın bir başkasıyla evlenemez.