Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Telli çalgı aletleri (saz, gitar, ud, keman vs.) kullanmanın hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Telli çalgı aletleri (saz, gitar, ud, keman vs.) kullanmanın hükmü nedir?

  Reklam
  Telli çalgı aletleri (saz, gitar, ud, keman vs) kullanmanın hükmü nedir?


  İslâm Dini, Peygamber Efendimizin (AS) Sünnetine uygun eğlenmeyi ve çalgıyı haram kılmamıştır Çünkü insanın bazen bu gibi şeylere de ihtiyacı vardır Dinî musikî ruhun gıdasıdır İlahîler bu cümledendir Halk arasında «Musikî ruhun gıdasıdır» sözü meşru ölçüler içinde düşünülürse, bir bakıma doğrudur

  Ancak hangi ölçülerdeki musikî, müzik ve çalgılar mubahtır? Bunun için konulan genel kaide nelerdir? İslâm'ın bu husustaki koymuş olduğu genel anlamda ölçüleri şöyle sıralayabiliriz
  — Şehveti tahrik edici, ahlâk bozucu her türlü saz ve çalgı,
  — Kadın - erkek karışık bir şekilde toplanıp herhangi bir çalgı çalmak,
  — Kadınları sahneye çıkarıp şarkı - türkü söyletmek, şantözlük yaptırmak,
  —Toplum yapısında çalışma, ibâdet ve düşünme ruhunu öldüren, insanı havaî şeylere itip zamanı boşa harcamayı aşılayan her türlü eğlence ve çalgı haramdır

  Bunun dışında mubah olan musiki ve çalgılar :

  — Kafayı dinlendiren musiki; ruha gıda veren dinî musiki,
  — Allah'ı, âhireti ve sorumluluğu hatırlatan veya vatan ve millet aşkını uyandıran, kahramanlık ruhunu aşılayan her türlü şarkı, türkü ve çalgı
  — Ahlâkî kurallara bağlı kalınarak kadınların kendi aralarında eğlenip çalgı çalmaları, şarkı ve türkü söylemeleri,
  — Ayni ölçüler içinde erkeklerin kendi aralarında bu kabil eğlence tertiplemeleri -ibâdet ve çalışmayı engellemediği sürece- mubahtır
  Bunun için fukaha genel anlamda şu hükmü koymuşlardır :
  Söylenen şarkı - türkü ve şiirler ahlâk bozucu, ilâhî sınırları aşıcı ve şehveti gayr-i meşru yola itici olmadığı takdirde mekruh değildir İçki, kadın ve benzeri şeyleri över mahiyette ise, mekruhtur (1)

  Düğünlerde Tef, Darbuka ve Benzeri Aletleri Çalmak:

  Düğün ve derneklerde bu kabil âletleri çalmaya cevaz verilmiştir Nitekim Peygamber (AS) Efendimiz zamanında bayram günleri kadınların bir araya gelip bu tür çalgı çalıp eğlendikleri sahih rivayetlerle sabit olmuştur Hattâ bir bayram günü Hz Âişe Validemizin evinde kadınlar toplanıp tef çalıp eğlenirlerken Resûlüllah (AS) Efendimiz içeri girmiş, onlara bir şey demeden çekilip bir köşede uzanarak uyumak istemişti Tam bu sırada Ebûbekir SIDDIK içeri giriyor ve çalgı seslerini işitince üzülüyor, onları azarlayarak «Peygamber Efendimizin huzurunda caz ve sazın yeri mi olur?» diye uyarıda bulunuyor Bunun üzerine Efendimiz yüzünün üstündeki örtüyü kaldırarak, «Ya Ebabekir! Herkesin bir bayramı var, onda eğlenirler, vazgeç bunlar da kendi bayramlarında eğlensinler» buyurarak bunun bir aşırılık olmadığını belirtiyor

  Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edip Medine'ye girerken coşkun bir tezahüratla karşılandı, bunların arasında neşide söyleyen kızlar ve kadınlar da bulunuyordu Efendimiz onların bu davranışını o gün için yadırgamadı Sonraları, kadınların erkekler arasında neşide, (şarkı ve türkü) söylemelerini yasakladı

  Aşırı şekilde çalıp oynamak ise mekruh kabul edilmiştir İmam Ebû Yusuf bu görüştedir (2)
  Hızanetü'l-Müftîn adlı eserde bu konuya temas edilerek deniliyor ki: «Bayram ve benzeri günlerde tef ve benzeri şeyleri çalmakta dinen bir sakınca yoktur»

  (1) El-Muhit - Radiyüddin Serahsî
  (2) El-Muhit - Radiyüddin Serahsi
  Kaynak: Celal yıldırım İslam Fıkhı Adlı eseri

  Paylaş
  Telli çalgı aletleri (saz, gitar, ud, keman vs.) kullanmanın hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dinimizde çalgıların yasak olduğu ile ilgili herhangi bir rivayet bulunmaz. Aksine peygamber efendimiz döneminde hanımlarından biri düğüne gittiğinde düğünü sormuş o topluluk eğlenmeyi sever hiç mi eğlenmediniz buyurmuştur.KEman çalmak günah mıdır,  keman çalmak haram mı,  gitar çalmak günah mı,  keman çalmak caiz mi,  keman mı ud mu,  ud çalmak günah mı,  keman çalmak günah mı