Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Vekaletsiz olarak vekil olan kişi,borçlu razı olmazsa ödenekten geri dönebilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vekaletsiz olarak vekil olan kişi,borçlu razı olmazsa ödenekten geri dönebilir mi?

  Reklam
  Ahmet, Veli'den ve Veli'nin oğlu Ali'den borç aldı. Daha sonra Veli, o miktardaki kendi parasından oğlu Ali'ye, Ahmed’den habersiz olarak, Ahmed'in borcu olarak ödedi. Daha sonra da Ahmed, Veli'ye oğlu Ali'ye vermesi için borcunu verdi. Ama Veli daha önceden oğluna parayı verdiği için bunu kendisi alıp kullandı. Veli ve oğlu Ali buna râzıdır. Bu muamele câiz midir?

  Cevap;
  Veli, fuzuli (vekâletsiz iş gören vekil) olarak Ahmed’in borcunu ödemiştir. Ahmed’e söyleyip rızasını alırsa, ödeme tamam olur. O zamana kadar ödeme askıdadır. Ahmed bunu kabul etmek mecburiyetinde değildir. Ahmed kabul etmezse, Veli bu ödemeden dönebilir.

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci


  Paylaş
  Vekaletsiz olarak vekil olan kişi,borçlu razı olmazsa ödenekten geri dönebilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kendisini vekil göstermediği halde bir kimse başkasının parasını kendi cebinden vermesi için o kimsenin de haberi olması gerekir ki aksi takdirde askıda kalmış olur.