Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Avam ve havas kelimeleri kimler için kullanılıyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Avam ve havas kelimeleri kimler için kullanılıyor?

  Reklam
  Avam ve havas kelimeleri kimler için kullanılıyor? Yazarlara, profesörlere, doçentlere mi havas denir? Bir çiftçi veya köylü havas olabilir mi?..

  Avam, kelime manası olarak "alt tabaka" demektir. Havas ise "üst tabaka" anlamına geliyor. Bu genel terimler, kullanıldığı ilim dalına göre farklı manalar içerirler.

  Mesela, iktisadi açıdan avam fakir demek iken, havas zengin manasına geliyor. Siyasal açıdan avam seçmen iken, havas seçilen demektir. Fen ilimlerinde avam tabiri eğitim ve öğretim görmemiş insan demek iken, eğitim ve öğretim görenler havas oluyor. İslam ilimlerinde ilmi derecesi olmayan insanlar avam iken, ilmi derecesi olanlar havas ve alimdirler.

  Çiftçi bir insan ekonomik açıdan fakir, ama ilmi açıdan donanımlı ise, iktisadi açıdan avam, ilmi açıdan havas sayılır. Yani avam ve havas tabirleri kullanıldığı yere göre mana ve hüküm kazanıyorlar.

  Mesela, kimya ilminde profesör olan birisi, dini ilimler noktasından avam ve cahil olabilir. Ya da dini ilimlerde alim ve havas olan birisi, fen ilimlerinde avam ve bilgisiz olabilir.

  Avam ve havas tabirlerine bir kalıp biçip, herkesi o kalıba göre değerlendirmek mümkün değildir. Köylü ve çiftçi olan birisi kendisini felsefi ve ilmi bakımından yetiştirir ise havas olabilir. Havas ve avam unvanları durup dururken insanın kafasına düşmüyor; belli bir çaba ve gayret istiyor.


  Kaynak: Sorularla Risale


  Paylaş
  Avam ve havas kelimeleri kimler için kullanılıyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Avam ve havas kullanıldığı alana göre farklı anlamlar içermektedir. Genel olarak durumu belirtmek için alt ve üstünde olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır.