Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Vefat eden birinin borçlarını onun sağlığında bankaya yatırdığı paranın faizi ile Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vefat eden birinin borçlarını onun sağlığında bankaya yatırdığı paranın faizi ile

  Reklam
  Soru: Vefat eden birinin borçlarını yine onun sağlığında bankaya yatırdığı paranın faizi ile ödeyebilir miyiz?


  Soruya cevap vermeden önce bir hususu dikkat nazarlarınıza arz edeyim: Bankada birikmiş bulunan o faiz parası mutlak surette çekilmelidir. Aksi halde "günah ve düşmanlık hususunda birbirinizle yardımlaşmayın ..." (Maide, 5/2) ayetinin hükmüyle amel edilmemiş olur. Sonra o para, vefat eden şahsın, şahsî borçlarına değil de, devlete olan gelir, emlak vergisi gibi borçlarına verilebilir. Şahsî borçlarına gelince, vefat eden kişi borçlarını ödeyebilecek miktarda geriye bir şey bırakmadı ise, varisler o borcu kendi kazançları ile ödeme mecburiyetinde değildir. Fakat ödemek istiyorlarsa onu mutlaka helal para ile ödeme cihetine gitmelidirler. Gerçi her ne kadar haram para ile yani banka faizi ile ödense bu alacaklı için helal olsa da vefat eden kişinin, ahirette bütünüyle mesuliyetten kurtulur mu onu bilemeyiz.

  Prof.Dr.Faruk Beşer  Paylaş
  Vefat eden birinin borçlarını onun sağlığında bankaya yatırdığı paranın faizi ile Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ölen kimse arkasında borç para bırakmışsa varisleri bu borç parayı ödemek zorunda değildir. Faizi ile ödendiği takdirde yükümlülüğünün kalkıp kalkmayacağı da bilinmemektedir.